Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Съдебни заседатели при Районен съд Котел

 1. Донка Димитрова Йочева                                             
 2. Екатерина Василева Дончева                                  
 3. Ивелина Николова Кюпчукова                                           
 4. Ивелина Христова Иванова             
 5. Илко Недялков Загоров                                     
 6. Йорданка Жекова Железова – Калева                                
 7. Красимира Станева Иванова
 8. Людмила Стоянова Иванова                        
 9. Мария - Маргарита Петрова Петрова
 10. Пенка Атанасова Къчева                                                          
 11. Росица Колева Недкова                                                       
 12. Станимира Атанасова Василева                                         
 13. Стефанка Великова Хътова                          
 14. Таня Недкова Косева                                                
 15. Христина Атанасова Джондрова – Савова            
 16. Христина Димитрова Джондрова                    
 17. Юнзюле Зекериева Сюлейманова                          
 18. Яница Георгиева Каранашева