Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Съдебни заседатели при Районен съд Котел

 1. Екатерина Василева Дончева                                  
 2. Ивелина Николова Кюпчукова                                           
 3. Ивелина Христова Иванова             
 4. Илко Недялков Загоров                                     
 5. Йорданка Жекова Железова – Калева                                
 6. Красимира Станева Иванова
 7. Людмила Стоянова Иванова                        
 8. Пенка Атанасова Къчева                                                          
 9. Росица Колева Недкова                                                       
 10. Станимира Атанасова Василева                                         
 11. Стефанка Великова Хътова                          
 12. Таня Недкова Косева                                                
 13. Христина Атанасова Джондрова – Савова            
 14. Христина Димитрова Джондрова                    
 15. Юнзюле Зекериева Сюлейманова                          
 16. Яница Георгиева Каранашева

 

ОБЯВЛЕНИЕ: С Решение № 801 от 30.05.2019 год. на Общински съвет - Котел е ОТКРИТА Процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 год. - 2023 год.