Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Банкови сметки

СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

 

1. Сметка за държавни такси

IBAN: BG52STSA93003131639401

BIC: STSABGSF

 

2. Набирателна сметка - за вещи лица, гаранции и др.

IBAN: BG67STSA93003308652200

BIC: STSABGSF

 

"БАНКА ДСК" ЕАД, клон Котел

В т. 9 на банковия документ да се сочи номера на делото, по което се внася таксата, а ако делото все още не е образувано, да се посочи името на ответника, срещу когото се завежда делото!!!