Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Свободни работни места

СПИСЪК

на

допуснатите кандидати до втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен архивар"

 

---------------------------------------------------------

 

Районен съд - Котел ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Съдебен архивар":

- Заповед на Административния ръководител - Председател на РС - Котел за обявяване на конкурс;

- Обява;

- Длъжностна характеристика.

 

Необходими документи при кандидатстване:

За повече информация на тел. 0453 4 2005; 0453 4 2476.