Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Съдия по вписванията

Съдия по вписванията е г-жа Стефка Райнова. Приемното време на съдията по вписванията е от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в кабинет №10А.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 103

Съдията по вписванията има следните основни функции:

  1. Разпорежда или отказва вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
  2. Произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
  3. извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.

В Районен съд - Котел е и работното място на служител към Агенцията по вписванията, РД Стара Загора, Имотен регистър Котел - главен специалист Мария Димитрова. Приемно време от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в кабинет № 10Б.

Телефон за връзка: 0453 42447

 

 

 

Банкова сметка на Агенцията по вписванията:

IBAN - BG21 CREX 9260 3114 5487 01,

BIC код - CREXBGSF,

ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - офис "Централно управление"