Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Магистрати

Административен ръководител - председател е г-н Иван Ченков. Приемното време на председателя е всяка сряда от 11.00 до 12.00 ч. в кабинет № 9.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 111

Другият магистрат в РС Котел е съдия Йовка Бъчварова.

Телефон за връзка: 0453 42476, вътр. 102

Двамата съдии разглеждат всякакви дела, подсъдни на районен съд. Съдиите дежурят по график по една седмица. В РС Котел не е обособено специално помещение за дежурен съдия.

Съдиите не дават консултации