Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Декларации

 

           В съответствие  с   Изявление на КЗДЛ относно приложението на чл.17 ал.2 от ЗПУКИ, касаещ публикуването на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ в интернет

ОБЯВЯВЯМЕ  СПИСЪК НА ПОДАЛИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ
както следва:

Магистрати:

 1. Йовка Желязкова Бъчварова
 2. Иван Стоянов Ченков

 Декларациите на магистратите  са обявени на интернет- страницата на Висшия  съдебен съвет

Меню: Доклади, декларации, анализи -> Декларации по ЗПУКИ -> Декларации на магистратите от РС Котел -> Покажи

 

Държавен съдебен изпълнител:

 1. Радостина Жечева Кънева

Съдия по вписванията:

 1. Стефка Александрова Райнова 

Служители:

 1. Емилия Димитрова Стойкова
 2. Галя Кънчева Андонова
 3. Савка Цонкова Панова
 4. Нелли Христова Митева
 5. Жанина Димитрова Бояджиева
 6. Милена Христова Дюлгерова
 7. Илия Стефанов Зидаров
 8. Пенка Цекова Каракашева
 9. Величка Стойкова Мавродиева
 10. Николай Иванов Дончев
 11. Донка Найденова Петрова
 12. Татяна Георгива Дончева

 

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ ЗПКОНПИ - Част II: ИНТЕРЕСИ