Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Адвокати

Име, презиме, фамилия град адрес сл.тел. моб.телефон
1 АВРОРА НИК. АТАНАСОВА СЛИВЕН ул."Миркович" № 1 62 33 43 -
2 АНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" 1 66-27-67 0888 78 58 01
3 АНДРИЯНА КОСТ.АНДРЕЕВА СЛИВЕН пл."Х.Димитър" 6 - 0878 71 51 84
4 АННА АЛЕКС.ГЕОРГИЕВА КОТЕЛ ул."Княз Богориди №6 0453/4 20 02 0889 51 25 98
5 АНТОН ЖЕКОВ СТОЯНОВ БУРГАС ул. "Успенска" 4 056/825781 0887 15 28 02
6 АНТОН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ СЛИВЕН ул."Хаджи Димитър"№3 63-49-33 0889 90 34 02
7 АТАНАС ЙОВЧЕВ ИВАНОВ СЛИВЕН бул."Цар Освободител"4 - 0889 10 90 87
8 БЛАГОЙ ИВАНОВ БЛАГОЕВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" №23 622351 -
9 БОЖИДАР ИВАНОВ РАЙНОВ СЛИВЕН ул."Цар Освободител"8 - 0898 60 52 13
10 БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ СЯРОВ СЛИВЕН ул."Хаджи Димитър" 32 66-20-28 0899 18 20 80
11 БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ СЛИВЕН бул."Г.Данчев" 73 - 0893 66 59 11
12 ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ СЛИВЕН ул. "Славянска"8а оф.4 - 0898 47 32 23
13 ВАЛЕНТИНА ДИМ.ДЖЕЙКЪБС СЛИВЕН бул."Цар Освободител" 8 58 30 58 0885 14 16 96
14 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БАРБУТОВА СЛИВЕН бул."Хр.Ботев" 23,Д 62-55-47 0889 61 82 16
15 ВЕЛИНА СТ.ПЕЛОВА - СОФИЯ 02/926 2072 -
16 ВЕНЦИСЛАВ НИШКОВ ТАНЕВ СЛИВЕН ул."Х.Димитър" 13, ап.27 - 0888 70 20 72
17 ВЕРА МАНЕВА ДОЛАПЧИЕВА СЛИВЕН ул."Великокняжевска" 12 - 0879 46 84 22
0898 34 16 68
18 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ СЛИВЕН бул."Цар Освободител" 8 58 30 58 0887 71 59 85
19 ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА СЛИВЕН ул. "Ив.Александър" 13 - 0877 05 68 56
0885 50 84 88
20 ВИОЛЕТА КР.СТОИЛОВА СЛИВЕН ул."Раковски" №9 - 0885 10 15 48
21 ВЛАДИМИР ХР. МИХАЙЛОВ Н.ЗАГОРА ул. "Народни будители" 7 - 0886 20 77 72
22 ВЯРА ЧАВДАРОВА МИНЧЕВА СОФИЯ ул."Алфред Нобел" 2 - 0887 21 69 22
23 ВЯЧЕСЛАВ СЛАВОВ - - - 0885 35 10 78
24 ГАЛЯ АГОП ХАЧАДУРЯН СЛИВЕН бул."Цар Освободител"30,А,4 62-37-27 0888 46 14 87
25 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ СЛИВЕН "Гаров площад" бл.7 - 0889 44 15 21
26 ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРИНОВ СЛИВЕН ул."Раковска" 7 62 52 54 0898 44 07 40
27 ГЕОРГИ МИХ.СГЪНАТОВ Н.ЗАГОРА УЛ."Петко Енев" №20 0457 6-71-82 0887 99 05 16
28 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАБРОВСКИ АЙТОС - - 0888 12 23 72
29 ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ СЛИВЕН ул."Граф Игнатиев" № 8 - 0888 65 61 00
30 ГЕРГАНА ЧАВД. КАДЪНКОВА СОФИЯ бул."Г.Икономов" №20 - 0885 49 16 65
31 ГИНКА ХРИСТОВА МОЛЛОВА СЛИВЕН ул."Добри Чинтулов" № 6 - 0878 62 26 39
0885 07 86 80
32 ГИТА ИВАНОВА ДОБРЕВА СЛИВЕН ул."Ник.Карев" № 3,оф.2 - 0899 41 65 99
33 ГРОЗДАНКА ИВ. КАНЕВА СЛИВЕН ул."Раковски" № 1 - 0885 84 08 76
34 ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ СЛИВЕН ул."Добри Чинтулов" № 6 - 0889 23 05 69
0896 78 88 05
35 ДАНИЕЛА БАРЪМОВА МИЛАНО - - -
36 ДАРИНА ПАСК. ПАСКАЛЕВА Н.ЗАГОРА ул. "Преславска" 54 0457 2-33-71 0888 37 62 86
37 ДЕЛЯН ПЛАМЕНОВ ДИМОВ СОФИЯ ул."Ив.Денкоглу"15,Б,1 02/9814050 0885 25 17 85
38 ДИМИТЪР ДИМОВ ОРМАНОВ СЛИВЕН ул."П. Каравелов" 21 - 0888 49 04 49
39 ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ СЛИВЕН УЛ."Раковска" №9 - 0898 51 98 99
40 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ КОТЕЛ ул."Г.С.Раковски"49 - 0887 93 35 57
41 ДИМИТЪР ИВ. ПАНТЕЛЕЕВ СЛИВЕН ул."Славянска" № 3-І 62 40 37 0888 75 50 23
42 ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ СТ.ЗАГОРА ул."Екз. Антим" 49 042/5 20 66 0887 42 83 18
43 ДИМИТЪР НИК. ДИМИТРОВ СЛИВЕН пл. Ал. Стамболийски1, оф111 62 38 86 0888 46 62 18
44 ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЯРОВ СЛИВЕН ул."Цар Освободител" №8 58 30 58 0889 14 76 67
45 ДИМИТЪР РУСЕВ ГРЪНЧЕВ СЛИВЕН кв. "Младост" бл.2 7-30-87 0889 34 04 95
46 ДИМИТЪР ХР. ДИМИТРОВ СЛИВЕН ул. "Великокняжевска" 20 62-26-34 0887 71 22 44
47 ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ СЛИВЕН бул."Цар Освободител" 4 - 0888 35 87 76
48 ДИНКО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ СОФИЯ ул."Макгахан" № 10 02 95 16 293 0889 42 96 06
49 ДОЙЧИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ СЛИВЕН ул. "Добри Чинтулов" № 6 - 0888 00 17 56
50 ДОНКА МОНЕВА ТАШЕВА Н. ЗАГОРА ул."Проф. Балкански" 60,ет.2 - 0877 18 24 11
51 ДОРА СЛАВОВА ИВАНОВА СЛИВЕН ул."Ген.Драгомиров" 4-Б-5 - 0886 74 38 84
52 ДОЧКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА СЛИВЕН ул. "Великокняжевска" 12 - 0885 60 50 89
53 ЕВГЕНИ ДИМ. МИНЧЕВ СЛИВЕН ул."Д.Чинтулов" № 6 - 0896 59 78 03
54 ЕВГЕНИЙ ЗЛАТЕВ НИКОЛОВ БУРГАС УЛ."Д. Добрович" №2-а 056/84 68 60 0897 87 18 50
55 ЕКАТЕРИНА НЕД. ДОМУСЧИЕВА СЛИВЕН ул. "Раковски" № 1 62-40-44 0888 75 09 63
56 ЕЛЕНА ВАС. ХРИСТОВА СЛИВЕН ул."Великокняжевска" №38 62 43 91 0888 87 96 47
57 ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПОПОВА СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" 15 588987 0878 68 20 70
58 ЕМИЛ КИРИЛОВ МЪНЕВ СЛИВЕН ул.Великокняжевска6, ет.2,8 66-29-30 0888 23 05 05
59 ЗАРКО ПАНДЕВ СИМЕОНОВ СЛИВЕН бул."Цар Освободител" 4 - 0899 58 50 44
60 ЗЛАТИМИР СТ. ОРСОВ СЛИВЕН кв."Дружба" бл.13, А,27 02/9370170 0888 21 44 70
61 ЗЛАТКО ИВАНОВ БОРАНОВ СЛИВЕН бул."Цар Освободител" №8 - 0887 98 73 47
62 ИВАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" № 23 - 0887 87 50 50
63 ИВАН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ СЛИВЕН бул."Бр. Миладинови"14, ап.3 - 0888 86 99 49
64 ИВАН НАЧЕВ НИКОЛОВ СЛИВЕН ул. "Дим.Пехливанов" №2 - 0884 84 45 30
65 ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛЧАНСКИ СЛИВЕН КВ."ДРУЖБА" 7,Д,34 67 33 23 0888 91 38 00
66 ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА СЛИВЕН ул."Ст.Караджа" № 5 66 25 02 0885 69 01 02
67 ИЛИЯН ПАНАЙОТОВ КЪРШЕВ СОФИЯ ул."Любен Каравелов" №12 29888624 0889 52 78 49
68 ИЛИЯН ПЕНЕВ ПЕТКОВ Н.ЗАГОРА Хотел "Яница" ст.108 0457 2-81-21 0888 44 02 95
69 ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА СЛИВЕН ул. "Ст.Караджа" 5 62 55 51 0888 40 92 22
70 ИЛОНКА ПАВЛ. ДАМЯНОВА СЛИВЕН ул."Раковска" № 13 ,оф.5 63 75 10 0885 93 17 43
71 ИРИНА НИКОЛОВА ТАКОВА СЛИВЕН ул."Добри Чинтулов" № 6 62-44-26 0887 44 41 00
72 ЙОРДАН АНД. ДИМИТРОВ СЛИВЕН - - 0886 32 52 32
73 ЙОРДАН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ СЛИВЕН бул. "Х.Димитър"30 ,ет.4,оф.12 - 0887 35 22 31
74 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ СОФИЯ - - 0887 80 76 26
75 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА СЛИВЕН - - 0898 60 86 52
76 КАМЕН КОЛЕВ КРАЙЧЕВ СЛИВЕН ул."Хаджи Димитър" №3 - 0888 40 89 29
77 КЕТИ СТ. БОЗУКОВА СЛИВЕН ул."Щосиф Щросмайер" 4,Б,2 - 0888 86 73 50
78 КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХОВ СЛИВЕН кв."Сини камъни" 6А,2 0745/6 17 93 0896 85 92 97
79 КИРИЛ ИВАНОВ ЦУЦОВ СЛИВЕН ул. "Панайот Хитов" №5 63 40 72 0896 84 44 69
80 КИРИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ СЛИВЕН ул."Д.Пехливанов" 2 62 23 62 0888 30 18 88
81 КОНСТАНТИН АТ.КОСТАДИНОВ СЛИВЕН ул."Г.Обретенов" 12 67 34 95 0888 08 83 50
82 КОНСТАНТИН Г.КОНСТАНТИНОВ СЛИВЕН ул."Хаджи Димитър" №14,ІІ 62 44 80 0897 84 31 03
83 КОСТАДИН АЛ.КОСТАДИНОВ СЛИВЕН ул."Д-р Конст.Стоилов" №20 - 0899 43 78 78
84 КРАСИМИР ЯНКОВ НЕДЕВ СЛИВЕН ул. "Дж. Уошбърн" №5 - 0888 00 59 59
85 КРАСИМИРА МИХ. ЙОРДАНОВА СЛИВЕН пл. Ал.Стамболийски1, оф204 - 0896 79 00 42
0888 28 01 03
86 КРЪСТИНКА П.ДЕЧЕВА СЛИВЕН ул."Граф Игнатиев" №8 - 0888 23 04 88
87 ЛИДИЯ ГЕОРГ. АТАНАСОВА СЛИВЕН ул."Миркович" №1 62 33 43 0888 92 37 57
88 ЛИЛЯНА ДИМ. СТАМОВА СЛИВЕН бул."Цар Освободител" 4 62-49-26 0889 81 08 77
89 ЛЮБОМИР ВЛАД. КЮЧУКОВ - - - -
90 ЛЮДМИЛА АТ. ДЯКОВА СЛИВЕН ул."Славянска" 3 62 40 37 0887 89 21 02
91 ЛЮДМИЛА ПЕТР. АЛЕКСИЕВА СЛИВЕН ул."Раковски" №1 62-46-55 0887 91 76 82
92 МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ДАНЧЕВА СЛИВЕН ул. "Раковски" № 1 62 26 33 0888 31 17 28
93 МАРГАРИТА ИВ. ДИНЕВА СЛИВЕН ул."Ив.Александър" №16 2-69-34 0888 58 92 52
94 МАРГАРИТА ИВ.МИХНЕВА Н.ЗАГОРА ул."Хаджи Димитър" 25 0457 65 270 -
95 МАРГАРИТКА АЛЕКС. АНГЕЛОВА СЛИВЕН ул."Цар Освободител" 4 62-46-86 0888 81 60 41
96 МАРИАНА ПЕТР. ИВАНОВА Н.ЗАГОРА ул."Петко Енев" 36 0457 2-42-01 0887 63 81 85
97 МАРИЕЛА СТЕФ. КАРАМАНОВА Н.ЗАГОРА ул."Проф.М.Балкански"49 - 0884 14 08 55
98 МАРИЯ КРЪСТЕВА БАДАРОВА НЕСЕБЪР ул."Ив.Вазов" 23 0554 429 52 0888 71 64 41
99 МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА СЛИВЕН бул."Х.Димитър"1,1 63 16 59 0896 78 84 22
100 МАРИЯ НИКОЛОВА МАРИНОВА СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" №7 62 54 52 0898 88 09 18
101 МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА СЛИВЕН ул. "Ст.Караджа" 5 62 25 02 0889 68 33 60
102 МАРИЯНА КОЕВА ГРУНОВА КОТЕЛ ул."Проф.Павлов" 12 0453/4-27 43 0889 94 97 03
103 МАРИЯНА ПАН. МИХАЙЛОВА Н.ЗАГОРА х-л "Яница" 106 - 0886 73 21 18
104 МАРТИН ИВАНОВ БЛАГОЕВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" №23 622351 0878 97 50 50
105 МИГЛЕНА Д.БАЛДЖИЕВА СОФИЯ - 02/926 2074 0887 52 74 22
106 МИЛЕН ТОДОРОВ КАЛОЯНОВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" №15 - 0889 36 04 90
107 МИЛЕНА ИВ. МАНГИНОВА СЛИВЕН бул."Х.Димитър" №3,ет.2 63 16 59 0887 42 73 77
108 МИНКО АНДОНОВ ДИНЕВ Н.ЗАГОРА ул."14-ти януари" 46-а 0457/6-66-90 0888 10 00 02
109 МИНКО ВИЧЕВ СТЕФАНОВ СЛИВЕН бул."Х.Димитър" № 6 62-30-81 0888 38 02 75
110 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ СЛИВЕН ул."Хаджи Димитър"14,ІІІ, оф.7 - 0877 55 70 05
111 МЛАДЕН СЪБЕВ ЙОВЧЕВ СЛИВЕН ул."Ник.Карев" № 3,оф.2 - 0876 06 49 49
0887 74 97 85
112 МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ ДОНЕВ СЛИВЕН ул. "Раковски" № 1 62 26 33 0888 97 05 29
113 МОМЧИЛ ДИМ. ПАНТЕЛЕЕВ СЛИВЕН ул."Славянска" № 3 - 0889 89 75 98
114 НАДКА ПЕЙКОВА ДИНЕВА Н.ЗАГОРА ул."Проф.Балкански" 60,ет.2 0457 6-70-90 0888 83 14 90
115 НАДЯ ЛЮБЕНОВА ПАВЛОВА СОФИЯ бул."Г.Икономов" № 20 62 24 84 02/8557677
116 НЕДЕЛЧО ПАСКАЛЕВ ЖЕЛЕВ СЛИВЕН кв."Дружба" 7, Г, 13 - 0885 07 98 83
117 НИКОЛА КОСТОВ ПОПОВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски"13, оф.5 - 0878 34 40 59
118 НИКОЛАЙ Г.НИКОЛОВ Н.ЗАГОРА ул."Проф.Балкански" 60,ет.2 - 0887 81 98 00
119 НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ СЛИВЕН ул."Д.иК.Константинови"16 - 0887 88 03 52
120 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОНАРЕВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" №19 623254 0887 23 57 88
121 НИКОЛАЙ СТ. ВЕЛИЧКОВ СОФИЯ ул."Раковски" № 23 02 980 39 59 0898 64 75 30
122 ПАВЕЛ НИКОЛОВ ПАВЛОВ СЛИВЕН ул."Славянска" № 9 62 44 46 0878 81 29 44
123 ПАВЛИНА ЖЕКОВА ТОДОРОВА СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски" №13, оф.9 - 0888 40 91 81
124 ПЕНКА МИТЕВА КОЙЧЕВА ТВЪРДИЦА пл."Свобода" 1 - 0888 13 01 37
125 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ СЛИВЕН ул."Граф Игнатиев" № 8 - 0878 65 66 00
126 ПЕТЪР ПЕТКОВ ШИДЕРОВ СЛИВЕН ул."Хаджи Димитър" №14,ІІ 62 44 80 0888 80 90 57
127 ПЕТЪР САВОВ НАЧКОВ СЛИВЕН ул. "Раковски" 1 62-40-44 0887 91 20 40
128 ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА СЛИВЕН ул."Раковски" 19 - 0878 91 81 98
129 ПЛАМЕН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Н.ЗАГОРА пл."Свобода" кино "Младост" 0457/65609 0888 13 63 96
130 ПЛАМЕН ДИНЕВ ДИНЕВ Н.ЗАГОРА - - -
131 ПЛАМЕН ДОБРИНОВ КЮЧУКОВ СЛИВЕН - - -
132 ПЛАМЕНА ГОСП. ГЕОРГИЕВА СЛИВЕН бул."Ст.Караджа"23 62 21 04 0887 11 14 48
133 РАДА ИЛИЕВА ТОДОРОВА СЛИВЕН "МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ" 612247; 612423 0899 06 81 74
134 РАДОСЛАВ СЛАВЧЕВ КОЙЧЕВ СЛИВЕН ул."Дим.Добрович" № 9 - 0897 44 35 67
135 РОСЕН ВАСИЛЕВ ХЪНДЪРЧЕВ КОТЕЛ ул."Г.С.Раковски" 49 - 0887 50 19 60
136 РОСЕН ДИМИТРОВ МАРИНОВ СЛИВЕН ул."Великокняжевска" 20 62 47 78 0887 81 01 23
137 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА СЛИВЕН ул."Д.Пехливанов"2 - 0878 39 38 51
0889 31 49 53
138 РУСАЛЕНА ПЛАМ. АНГЕЛОВА СОФИЯ - 0457/65609 0888 61 07 71
139 РУСИ ПЕТРОВ ГОЛЕМАНОВ СЛИВЕН ул."Раковски" № 3 - 0888 45 18 36
140 СВЕТЛА ИВОВА ПЕТРОВА СЛИВЕН пл."Х.Димитър" адм.сгр.оф.28 - 0888 20 13 87
141 СВЕТОЗАР ГОСП. ГОСПОДИНОВ СЛИВЕН ул."Ал.Екзарх"№ 1 58 03 93 0888 40 98 24
142 СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ КАЗАКОВ СЛИВЕН кв."Дружба" №61 - 0887 48 15 28
143 СВИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ СЛИВЕН ул."Раковски" № 9 - 0887 84 28 99
144 СВИЛЕН НИКОЛАЕВ БАБАЧЕВ СОФИЯ - - 0884 02 03 63
145 СВИЛЕН СТЕФАНОВ БОЗУКОВ СЛИВЕН ул. "Й.Щросмайер" 4 - 0888 80 48 55
146 СИВО ПЕТРОВ СИВОВ СЛИВЕН пл."ал.Стамболийски" 1-312 62 57 65 0887 87 44 66
147 СИЯНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА СЛИВЕН ул. "Хаджи Димитър" 14 - 0898 53 09 99
148 СЛАВИ НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ СОФИЯ бул."П.Евтимий" 19,ет.2 02/9882444 0888 47 63 25
149 СЛАВЯНА ТЕНЕВА МОНЕВА СЛИВЕН ул."Д.Пехливанов"2,к.17 - 0878 83 03 02
150 СТАНИМИР П.ТУДЖАРОВ СЛИВЕН ул."Райна Княгиня" 23 62 20 81 0887 48 83 33
151 СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ СЛИВЕН ул. "Джордж Уошбърн" № 5 63 03 87 0878 65 04 25
152 СТАНИМИРА СТ.БЛАГОЕВА СЛИВЕН ул."П.Славейков" № 11 - 0878 13 46 22
153 СТАНИСЛАВ МАРГ. РАФАИЛОВ СЛИВЕН ул."Г.С.Раковски"19 ет.3 62 32 53 0888 84 29 37
154 СТАНИСЛАВА ИВ. ШЕКЕРОВА СЛИВЕН кв. "Сини камъни" бл.54, ет.3,ап.19 - 0894 79 47 59
155 СТЕЛЛИ СЛАВОВА СТЕФАНОВА СЛИВЕН ул."Ал.Стамболийски" 1 оф.108 - 08873 53 116
0896 80 77 40
156 СТОИЛ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ СЛИВЕН ул."Д.Пехливанов" 2, оф.43 63 09 04 0878 16 11 06
157 СТОЯНКА АНД.МИХОВА СЛИВЕН КВ."Дружба" бл.36 - -
158 ТАНЯ ДИМИТРОВА ДОЛАПЧИЕВА СЛИВЕН бул."Х.Димитър" № 1 66 29 99 0888 27 36 57
159 ТОДОР ВЛАДИМИРОВ РАХНЕВ СТРАЛДЖА - - 0887 32 29 23
160 ТОДОР СЛАВОВ ЧАКЪРОВ СЛИВЕН ул. "Хаджи Димитър" 32,оф.4 62-32-97 0888 12 80 40
161 ТОДОР ХРИСТОВ КОСТОВ СЛИВЕН ул."Цар Освободител" №4 62 49 26 0888 73 74 51
162 ФИЛКА ПЕТКОВА ГЕНОВА СЛИВЕН ул. "Цар Освободител" 26 63 06 68 0887 44 41 87
163 ХРИСТИНА ДИМ. КОЛАРОВА СЛИВЕН ул. "Раковски" № 46 056/840 836 0886 31 89 96
164 ХРИСТИНА ИВ.АНАСТАСОВА Н.ЗАГОРА Хотел "Яница" ст.102 0457 6-71-46 0886 30 63 62
165 ХРИСТИНА ЯНЕВА ЧОЛАКОВА СЛИВЕН ул. "Великокняжевска" 12 - 0889 52 88 87
166 ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ СЛИВЕН пл."Х.Димитър" № 6 - 0878 18 76 73
167 ХРИСТО ПАН. ГРИГОРОВ СЛИВЕН бул."Цар Освободител" 4 62 26 21 0887 31 21 71
168 ЦВЕТА БЛ.БЪЧВАРОВА СЛИВЕН ул."Великокняжевска" 12 62-38-24 0898 32 95 24
169 ЩИЛИЯНА СТ.ТОДОРОВА СЛИВЕН ул."Раковска" № 9 62 49 62 0889 27 56 41
170 ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА СЛИВЕН ул."Раковска" № 3 - 0889 14 73 25
171 ЮЛИЯ ИВАНОВА СЕМКОВА СЛИВЕН ул."Великокняжевска"28 - 0888 75 01 58
172 ЮЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА СЛИВЕН ул."Великокняжевска" 20 63 89 80 0888 48 51 64
173 ЮЛИЯНА АТАНАСОВА БОЕВА ВАРНА кв."Клуцохор" 16,Д,5 052 60 84 24 0888 64 58 03
174 ЮРИЙ ХРИСТОВ ЯНКОВ СЛИВЕН ул."Макгахан" № 4 62 22 66 0898 88 79 88
175 ЯНИЦА ИВАНОВА ЙОЦОВА СЛИВЕН ул."Радой Ралин" №3 - -