Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Районен съд - Котел

 

ВАЖНО!!!

 

От 01.01.2020 г. този сайт няма да се поддържа.

 

 Нов сайт на Районен съд - Котел -> тук...

 

Информацията в сайта е актуална към 14.11.2019 г.

 

 

Добре дошли в официалната електронна страница на Районен съд - Котел, на която можете да откриете и да ползвате информация, свързана със структурата, организацията и дейността на съда. Юрисдикцията на Районен съд - Котел съвпада с териториалните предели на Община Котел, считано от 30.01.2002 г. Преди посочената дата четири от селата от Община Котел - Мокрен, Пъдарево, Боринци и Седларево са попадали в юрисдикцията на Районен съд - Сливен.

Районен съд - Котел е един от трите районни съдилища в съдебния район на Окръжен съд - Сливен, съвпадащ със съдебния район на Административен съд - Сливен.

В Районен съд - Котел работят двама магистрати, единият от които е и административен ръководител-председател, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията, както и единадесет служители от общата и от специализираната администрация.

На електронната страница, която ежедневно актуализираме, Ви предлагаме информация за графика на съдебните заседания, за постановените и влезли в сила съдебни актове, за службите в съда, работното и приемното им време. Тук ще намерите точен адрес, телефонни номера, е-поща и банковите сметки на съда. Публикуваме и отчетните доклади, обществените поръчки, обявените конкурси и др.

Публикувани са и могат да бъдат изтеглени най - често използваните образци на молби за административните услуги, които се извършват от съответните служби в съда, образци на заявления по чл.410 и по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение, молба за достъп до обществена информация и др.

На формата за обратна връзка очакваме Вашите въпроси, предложения, сигнали и оплаквания.

За търсене на съдебен акт през централния интерфейс на Висш съдебен съвет:

  1. Начална страница на ВСС
  2. Избирате от менюто в ляво - "СЪДЕБНИ АКТОВЕ";
  3. Избирате бутона "Търсене";
  4. От падащото меню избирате съответният съд;
  5. Избирате от падащо меню вида на делото;
  6. Избирате годината на съдебният акт - от падащото меню;
  7. Набирате от клавиатурата номера на делото;
  8. Натиснете бутона "Преглед".

За проверка достоверността на електронните подписи на служители на Районен съд - Котел натиснете тук.