РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 36/2009

Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.Д.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 2.6.2011г., в законна сила от 26.3.2012г.
Й.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г., роден на *** ***, български гражданин, с висше образование, неосъждан, работи като хореограф на свободна практика в ансамбъл „Росна китка” към Детски общообразователен център „Дай, бабо, огънче” в град София, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата пред периода от 08.07.2007 г. до 26.07.2007 г. в хотел в град Урун в Кралство Испания извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на Р.С.С., навършила четиринадесет години, като употребил за това сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150, пр.І от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец януари 2008 г. в кабинет на НУФИ „Филип Кутев” в град Котел извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на С.И.И., навършила четиринадесет години, като употребил за това сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150, пр.І от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец февруари 2008 г. в кабинет на НУФИ „Филип Кутев” в град Котел извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на М.Н.П., навършила четиринадесет години, като употребил за това сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150, пр.І от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец февруари 2008 г. в кабинет на НУФИ „Филип Кутев” в град Котел извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на С.А.П., навършила четиринадесет години, като употребил за това сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150, пр.І от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец февруари 2008 г. в кабинет на НУФИ „Филип Кутев” в град Котел извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на Е.М.Л., навършила четиринадесет години, като употребил за това сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150, пр.І от НК престъпление.  ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.Г., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец февруари 2008 г. в кабинет на НУФИ „Филип Кутев” в град Котел извършил действие с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на Д.Ц.Ц., навършила четиринадесет години, като употребил за това сила, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.150, пр.І от НК престъпление.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен
Мотиви от 7.11.2011г.

2

НАХД No 11/2010

По ЗГ и ЗЛОД

К.И.К.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

3

НАХД No 13/2010

По ЗГ и ЗЛОД

С.С.С.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

4

НАХД No 15/2010

По ЗГ и ЗЛОД

Г.Х.Г.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

5

НАХД No 17/2010

По ЗГ и ЗЛОД

И.С.Я.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 13 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

6

НАХД No 19/2010

По ЗГ и ЗЛОД

Х.Г.А.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

7

НАХД No 22/2010

По ЗГ и ЗЛОД

В.Р.В.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

8

НАХД No 84/2010

По ЗГ и ЗЛОД

С.И.П.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.7.2011г., в законна сила от 10.2.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 94 от 19.04.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

9

НАХД No 90/2010

По ЗД по пътищата

А.Х.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.2.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1096 от 18.01.2010 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на А.Х.М., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на осн. чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДП, глоба 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДП, както и отнемане на четири контролни точки на основание наредба І 31959, за това че на 26.11.2009 г. в 23:00 часа в с. Ябланово на ул. „Освобождение” е управлявал лек автомобил рег. № СН 7234 СА собственост на Е
. М. от с. Ябланово и поради несъобразена скорост допуска ПТП удряйки се в ограда на телена мрежа и напуска мезстопроизшествието без да уведоми органите на полицията, с което е нарушил чл. 53/22 от ЗАНН и във връзка чл. 175, ал. 1, т. 5, чл. 179, ал. 2 от ЗДП, като неоснователно и незаконосъобразно.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.

10

НАХД No 91/2010

Административни дела

СД"КОЛЕВ И СИЕ"

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.2.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № КГ - 728 (без дата на съставяне) на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТ), с което на СД „К. и сие”, ЕИК № 119603910, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Карандила” № 68, представлявано от Д.Д.К., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция глоба в размер на 40 000 лева, качеството му на лице, разпространяващо течно гориво и заплащане на разходите за вземане и изпиване на проби в размер на общо 1 035.50 лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

11

НОХД No 167/2010

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.М.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 16.2.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
К.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.М.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че през периода 09.02.2008 г. до 11.06.2008 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице - крупие в игрална зала, присвоил чужди пари в размер на 10 004.00 лева, собственост на „Експрес-Мъглиж” ООД, връчени в това му качество да ги управлява, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено по чл.201, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.45 от ЗЗД, предявен от „Еспрес Мъглиж” ООД, ЕИК 123698095, седалище и адрес ***, представлявано от И.Т.Т., против подсъдимия К.М.Д., с посочени данни, за сумата 10 004.00 лева, представляващи причинени от престъплението имуществени вреди, като неоснователен.  
Мотиви от 3.4.2012г.

12

НОХД No 171/2010

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Д.Н.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 20.2.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
И.Д.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Н., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2010 г. в село Малко село, община Котел причинил на Х.А.М. средна телесна повреда, изразяваща в счупване на алвеоларния гребен на долната челюст и разклащане на долен ляв страничен резец от ІV степен, паднал впоследстие в резултат на разклащането, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.129 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила, като го признава ЗА НЕВИНОВЕН затова, че причинил разклащане от ІV степен на десен долен трети зъб.   ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия И.Д.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.М., ЕГН **********,***, сумата 2 000.00 (две хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 06.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 8 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Д.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 475.56 (четиристотин седемдесет и пет лева и петдесет и шест стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 80.00 (осемдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Д.Н., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.М., с посочени данни, сумата 650.00 (шестотин и петдесет) лева, представляващи направени от него разноски за адвокатски хонорар.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 2.4.2012г.

13

ЧНД No 88/2011

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.И.К.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 8.2.2012г., в законна сила от 8.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 88 по описа на РС Котел за 2011 г. ДЕЛОТО да се изпрати на РС Сливен по компетентност.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    

14

НЧХД No 93/2011

НЧХД

К.А.М.

И.Х.К.,
Х.И.К.,
Х.Б.И.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 14.12.2011г., в законна сила от 6.1.2012г.
Протокол от 14.12.2011 г. по НЧХД № 66 / 2011 г. - ПРЕКРАТЯВА производството в частта му по тъжбата на К.А.М. против И.Х.К., Х.И.К. и Х.Б.И. на основание чл. 24, ал.4, т.5 от НПК, поради неявяване на тъжителя.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок    

15

НАХД No 130/2011

По ЗУТ

П.Х.Р.

НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № Сл-09-05/ 21.06.2011 г. на Началника на РДНСК Сливен.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

16

НОХД No 138/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.С.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 29.2.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
А.С.Д.
Подсъдимият А.С.Д., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 06.01.2011 г. в местността «Курията», в землището на с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив без редовно писмено позволително събрал и извозил 1 м? дърва за огрев- цер на стойност 31.80 лв от държавен горски фонд собственост на Държавно горско стопанство- «Котел»- престъпление по чл. 235, ал. 4 вр. ал . 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «б» от НК.  На подсъдимия А.С.Д. за извършеното престъпление по чл. 235, ал. 4 вр. ал . 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Кумулативно предвиденото наказание "глоба" съгласно чл. 235, ал.4 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият А.С.Д., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40,00 (четирдесет) лева.  

17

НАХД No 151/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.Т.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 30.11.2011г., в законна сила от 7.1.2012г.
П.Т.С.
ПРИЗНАВА П.Т. С
., български гражданин, роден на ***г.в гр. Сливен, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че през периода от 30.12.2010 г. до 01.01.2011г. в дом находящ се в с. Медвен, общ Котел сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Елекроразпределение „ АД, КЕЦ Сливен, като към въздушна мрежа ниско напрежение скачил проводник 16 кв. мм в табло ТП на стълб, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 30.11.2011г.

18

НАХД No 154/2011

Административни дела

Х.Н.Х.

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 256 / 20.07.2011г. на Началника на Митница Бургас като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

19

НАХД No 158/2011

Административни дела

ЕТ " ХРИСТО ХРИСТОВ-2001"

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 31.7.2012г., в законна сила от 18.8.2012г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-2001362 от 02.08.2011 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен, в частта му, с която на основание чл.416, ал. 5, във връзка с чл. 415, ал. 1 от КТ на ЕТ „Х.Х. 2001”, ЕИК 119544999, представляван от Х.П.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „имуществена санкция” глоба в размер на 1500, 00 лв., като на основание чл. 415в от КТ НАМАЛЯВА наказанието „имуществена санкция” глоба в размер на 200.00 (двеста) лева.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

20

НАХД No 160/2011

По ЗД по пътищата

М.С.Ж.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 335 от 15.06.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на М.С.Ж. ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 30,00 лева- на основание чл. 183, ал.3, т.6 от ЗДП и отнемане на 4 контролни точки на основание Наредба І31959, затова че на  29.05.2011 г.в 18 : 50 ч. в Котел управлява лек автомобил рег. № Н 9616 АН и извършва изпреварване при наличие на пътна маркировка М- 1, с което виновно е нарушил чл.6, т.1 от ЗДП, като основателно и законосъобразно.     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.

21

НОХД No 163/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.М.Д.,
Т.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 17.11.2011г., в законна сила от 4.4.2012г.
Б.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с основно образование, безработен в момента излежава присъда в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес *** ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Т.Д.К. отнел чужди движими вещи на стойност 72.00 лв от владението на В.Д.М., В.Д.Х. и Т.Д.Б. и чужди движими вещи на стойност 625.00 лв от владението на М.Г.Д., всичко на обща стойност 697.00 лв без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл.195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл. 58 а от НК намаля с 1/3 – ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначално строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Б.М.Д., ЕГН**********, гр. Котел кв. „Изток4 № 185, Т.Д.К.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ силидарно на М.Г.Д. сумата 252,00 ( двеста петдесет и два) лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението извършено на неустановена дата през месеца ноември 2010 г., като иска за разликата до пълния му предявен размер 625,00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите Б.М.Д. ЕГН**********, гр. Котел кв. „Изток” № 185, Т.Д.К.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ силидарно на В.Д.Х., Т.Д.Б., В.М. сумата 172 (сто седемдесет и два) лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението извършено на неустановена дата през месец ноември 2010 г. като иска за разликата до пълния му предявен размер 300,00 лева ОТХВЪРЛЯ.    ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Б.М.Д., ЕГН**********, гр. Котел кв. „Изток4 № 185, Т.Д.К.,*** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150.00 ( сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски, както и сумата 100.00 (сто) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец ноември 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.И.П. и Б.М.Д. отнел чужди движими вещи на стойност 222.00 лв от владението на В.Д.М., В.Д.Х. и Т.Д.Б. и чужди движими вещи на стойност 625.00 лв от владението на М.Г.Д., всичко на обща стойност 847.00 лв без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му отределя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл. 58а, ал. 1 от НК намаля с 1/3 - ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за три ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 3, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по НОХД № 47/ 2011г. на РС Котел и НОХД № 171/2011 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях , а именно ЕДНА ГОДИНА лишваване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Б.М.Д., ЕГН**********, гр. Котел кв. „Изток4 № 185, Т.Д.К.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ силидарно на М.Г.Д. сумата 252,00 ( двеста петдесет и два) лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението извършено на неустановена дата през месеца ноември 2010 г., като иска за разликата до пълния му предявен размер 625,00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите Б.М.Д. ЕГН**********, гр. Котел кв. „Изток” № 185, Т.Д.К.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ силидарно на В.Д.Х., Т.Д.Б., В.М. сумата 172 (сто седемдесет и два) лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението извършено на неустановена дата през месец ноември 2010 г. като иска за разликата до пълния му предявен размер 300,00 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Б.М.Д., ЕГН**********, гр. Котел кв. „Изток4 № 185, Т.Д.К.,*** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 150.00 ( сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски, както и сумата 100.00 (сто) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  
Мотиви от 10.2.2012г.

22

НАХД No 179/2011

По ЗД по пътищата

Ф.А.Х.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 502 от 29.08.2011 г. на РУ „ Полиция” Котел, с което на Ф.А.Х., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лева и отнемане на четири контролни точки на основание наредба ІЗ 1959, затова че на 11.08.2011 г. около 14 : 00 през завой с несъобразена скорост и по мокра настилка на платното губи управлението на автомобила и се удря в дърво, с което е нарушил чл. 20, ал. 2 от ЗДП като неоснователно и незаконосъобразно.     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.

23

НАХД No 185/2011

Административни дела

ЕТ "ЯНЧО АТАНАСОВ"

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.11.2011г., в законна сила от 20.2.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 70 / 08.09.2011 г. на Директора на РИОСВ Бургас в частта му, с която на жалбоподателя ЕТ „Я.А.” е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за извършено по чл.38, ал.1, т.7 от ЗБР административно нарушение.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 70 / 08.09.2011 г. на Директора на РИОСВ Бургас в частта му, с която на основание чл.129, ал.1 от ЗБР са отнети в полза на държавата пет броя коруби от костенурки от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

24

НАХД No 190/2011

По ЗД по пътищата

И.К.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 27.2.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
НП-потвърдено
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 337 от 15. 06. 2011 г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на И.К.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева на осн. чл. 183, ал.3, т. 6 от ЗДП, както и отнемане на 4 контролни точки на основание Наредба І31959, затова че на 30.05.2010 г. в 20 : 30 часа в Котел управлявал лек автомобил рег. № ТХ 6302 КХ извършва изпреварване при наличие на пътна маркировка М 1, с което е нарушил чл. 6, т.1 от ЗДП, като основателно и законосъобразно.     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му.

25

НОХД No 191/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ч.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 23.3.2012г., в законна сила от 23.3.2012г.
Ч.А.А.
Подс. Ч.А.А., български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, работи като продавач-консултант в „А. 2009” ЕООД, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2010 г. село Пъдарево, община Котел, при управление на МПС - лек автомобил Фолксваген Голф с ДК № А3901ВВ, собственост на Т.С., нарушил правилата за движение по пътищата - чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДП и по непредпазливост причинил на В.М.Я. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване и избиване на предните горни резци, което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343, ал.1, б. „б” от НК.  На подс. Ч.А.А., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343, ал.1, б. „б” от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”в” от НК, се определя наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева в полза на държавата, като на основание чл.55, ал.3 от НК подсъдимият не се лишава от право да управлява МПС.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  Подсъдимият Ч.А.А., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 499.58 (четиристотин деветдесет и девет лева и петдесет и осем стот.).  

26

НОХД No 192/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.М.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 21.2.2012г., в законна сила от 8.3.2012г.
Г.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.М.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, охранител на почивна база „Бургас” край град Котел, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода 15.04.-17.04.2011 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 150.00 лева от владението на М.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА, като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК престъпление затова, че е извършил кражбата е извършена при условията на повторност и случаят не е маловажен.ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия Г.М.К., ЕГН **********,***, м. Дълга поляна, № 3, да ЗАПЛАТИ на М.С.М., ЕГН **********,***, сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди, като иска за разликата до пълния му предявен размер от 150.00 лева ОТХВЪРЛЯ.ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Г.М.К., ЕГН **********,***, м. Дълга поляна, № 3, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестдесет) лева, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 28.3.2012г.

27

НОХД No 193/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 25.4.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
М.Р.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.Х., български гражданин, роден на *** г. в с Филаретово, със завършен пети клас, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец май 2011 г. в с. Филаретово, общ. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи на обща стойност 682,96 лв. от владението на В.Х.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „б” от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначално строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подс. М.Х. е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 25.01.2012 г. до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ М.Р.Х., български гражданин, роден на *** г. в с Филаретово, със завършен пети клас, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00. (шейсет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 3.5.2012г.

28

НОХД No 195/2011

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.П.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 19.1.2012г., в законна сила от 4.2.2012г.
С.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъджан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 24.09.2009 . до 24.09.2011 г. в гр. котел, след като е бил осъден да издържа свой низходящ – А
. С. Д., съзнателно не изпълнил задължението в размер на повече от две вноски / 24 вноски/ на обща стойност 1 440,00 лв – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 и чл. 58а, ал. 4 вр. чл. 55, ал.1, т.2 б „В” от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 100,00 / сто / лева.
Мотиви от 3.2.2012г.

29

НОХД No 197/2011

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.И.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 28.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
Г.И.К.
Подсъдимият Г.И.К., роден на *** ***, български гражданин, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец февруари 2011 г. в с. Градец, общ. Котел причинил тежка телесна повреда на Б.С.Т. изразяваща се в „Постоянна слепота с дясното око”- престъпление по чл.128 от НК  На подсъдимия Г.И.К. за извършеното престъпление по чл. 128 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Не са причинени щети.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият Г.И.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 120.00 (сто и двадесет) лв.  

30

НАХД No 198/2011

По ЗД по пътищата

Й.А.З.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.5.2012г., в законна сила от 2.6.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 522/07.10.2011 г. на Началника на РУ Полиция в частта му, в която на жалбоподателя Й.А.З., ЕГН **********,***, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДП са наложени наказания лишаване от право да се управлява МПС за срок от два месеца и глоба в размер на 100.00 лева за извършено от него административно нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б. „в" от ЗДП, като НАМАЛЯВА наказанията съответно на лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и глоба в размер на 50.00 лева, а наказателното постановлението в частта му, в която жалбоподателят Й.А.З., с посочени данни, е признат за виновен, че е извършил административно нарушение но чл.123, ал.1, т.3, б. „в" от ЗДП от ЗДП ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 522/07.10.2011 г. на Началника на РУ Полиция в частите му, в които на жалбоподателя Й.А.З., ЕГН **********,***, е наложено на основание чл.179, ал.2 от ЗДП административно наказание глоба в размер на 100.00 лева за извършено от него административно наказание по чл.25, ал.1 от ЗДП и са му отнети четири контролни точки на основание Наредба № 1з-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка  на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, като  незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен  в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

31

НОХД No 204/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.1.2012г., в законна сила от 19.1.2012г.
Д.А.К.
Подсъдимия Д.А.К., роден на *** *** Търново, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, вдовец, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец юли 2011 г. в гр. Котел, при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи на обща стойност 34.20 лв от владението на СБДПЛР «Котел» ЕООД с МОЛ Ц.П.Д. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК.  На подсъдимия Д.А.К. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.    Подсъдимият Д.А.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 (шейсет) лева  

32

НОХД No 205/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Б.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.1.2012г., в законна сила от 19.1.2012г.
Х.Б.Х.
Подсъдимият Х.Б.Х., роден на *** ***, община Котел, ул.”Димитър Ганев" № 86, български гражданин, не женен, средно образование, работи на бензиностанция в с. Градец, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 09.02.2011 г. в м.”Мокренска урва” в землището на с.Мокрен, община Котел, като използвал техническо средство – лопата, направил опит да отнеме чужда движима вещ – 10 метра кабел ТЗБП 7х4х1,2 на стойност 209,50 лв. от владението на поделение:32450 ПУП-Ново село, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено поради независещи от него причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК.  На подсъдимия Х.Б.Х. за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Подсъдимият Х.Б.Х., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50.00 (петдесет) лева.  

33

НАХД No 206/2011

Административни дела

ОБЩИНА КОТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ,
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.3.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВЯ производството по НАХД № 206 по описа на РС Котел за 2О11 г. и ГО ИЗПРАЩА за разглеждане на Софийски районен съд.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.    

34

НАХД No 207/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Н.К.А.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление 669 от 31.08.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Сливен, с което на основание чл. 269 от Закона за горите е наложено на Н.К.А., ЕГН ********** ***. Добрович 18, административно наказание глоба в размер на 100.00 (сто) лева, като процесуално и материално незаконосъобразно.  ОСЪЖДА Административнонаказващия орган - Директора на РДГ Сливен ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 137.00 (сто тридесет и седем) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

35

НОХД No 210/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Р.К.,
Т.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 19.1.2012г., в законна сила от 4.2.2012г.
Б.Р.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Р.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че от 25.12.2010 г. до 21.01.2011 г., при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Т.Д.К. разрушил преграда здраво направена за защита на имот и отнел чужди движими вещи на обща стойност 728,00 лева от владението на А.З.Т. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което по реда на чл.58а, ал.1 от НК намаля с 1/3 – ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК  Б.Р.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,  Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 120,00 (сто и двадесет ) лева.  
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това че за периода от 25.12.2010 г. до 21.01.2011 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Б.Р.К. разрушил преграда здраво направена за защита на имот и отнел чужди движими вещи на стойност 713,00 лв. от владението на А.З.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл.58а, ал.1 от НК намаля с 1/3 – ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 47/2011 г. на РС Котел и НОХД № 171/2011 г. на РС Котел в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.    ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ на основание чл. 189, ал.3 от НПК  Б.Р.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,  Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 120,00 (сто и двадесет ) лева.  
Мотиви от 3.2.2012г.

36

НАХД No 211/2011

Административни дела

Я.А.А.

НАЧАЛНИК ГРУПА"МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
НП-отменено
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 38 / 17.10.2011 г. на Началника на група „Миграция” при ОД на МВР Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

37

НАХД No 215/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Х.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.12.2011г., в законна сила от 5.1.2012г.
ПРИЗНАВА Б.Х.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Ябланово, с основно образование, земеделски производител, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.11.2011 г. в село Ябланово, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.    
Б.Х.К.
ПРИЗНАВА Б.Х.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Ябланово, с основно образование, земеделски производител, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.11.2011 г. в село Ябланово, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 20.12.2011г.

38

НАХД No 216/2011

Административни дела

С.И.Й.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 510/20.10.2011 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

39

НАХД No 217/2011

Административни дела

С.И.Й.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.2.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 511/20.10.2011 г. на Началника на РУ Полиция като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

40

ЧНД No 218/2011

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

В.Г.Р.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.2.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 21.11.2011 г. г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на наказателното производство, водено срещу Р
. Н. К., Д. Г. Ш., К. Н. К., А. В. А., Д. С. Р., М. Д. Б., С. М. Р., Н. Д. Г., В. К. К., И. С. Р., Й. Б. К., Д.Н. Б., П. Н. К., Д. Д. Г., И. М. М., Н. Д. Х. и В.Г.Р. ***, за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  ВРЪЩА на основание чл. 243, ал. 5, т. 2 от НПК, на В.Г.Р., описаните в протокол за отговорно пазене от 29.04.2011 г. вещи, а именно: 12 бр. палети с оформен камък; 3 бр. фигури ненаредени камък; 4 бр. фигури нареден камък; 4 бр. палети с нареден върху тях камък – общо 29 бр. палети с оформен и неоформен камък.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на протест и обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.   ПРЕПИСИ от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя В.Г.Р. ***.

41

НОХД No 219/2011

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.С.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 23.2.2012г., в законна сила от 10.3.2012г.
И.С.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Ч., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен ,безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2011 г. в с. Пъдарево, област Сливен противозаконно унищожил чужди движими вещи – стъкло задно с нагревател, стъкло челно, фар преден ляв и десен, външни огледала, мигачи, стъкло на предна дясна врат, стъкло на задна дясна врата, стъкло на предна лява врата, стъкло на задна лява врата, десен стоп и повредил чужди движими вещи – преден капак, заден ляв калник и реден ляв калник на лек автомобил „Опел Астра” с ДК № Х0747 ВР собственост на на Н
. Х., всичко на стойност 684,00 лева- престъпление по чл.216, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал.1 от НК му налага наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл. 58а от НК намаля с една трета – ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването, на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ  И.С.Ч., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 140,00. (сто и четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 28.2.2012г.

42

НОХД No 220/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Й.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 22.2.2012г., в законна сила от 23.2.2012г.
Н.Й.Ч.
Подсъдимият Н.Й.Ч., роден на *** г. в гр. Котел, живущ ***, български гражданин, женен, с основно образование, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 01.06.2011 г. в къща находяща се в с. Кипилово, общ. Котел, ул. «Ради Тодоров» № 9 сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на “ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Сливен, като към въздушна мрежа ниско напрежение ТП- 3 скачил алуминиев проводник 6 кв. мм към изходящият проводник- СВТ 2х6 кв. мм, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК.  На подсъдимия Н.Й.Ч. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.  Кумулативно предвиденото наказание "глоба" съгласно чл. 234в, ал.1 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК.  По делото не са причинени съставомерни щети.  По делото няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.    

43

НОХД No 221/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.И.,
А.П.К.,
Д.Л.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 20.3.2012г., в законна сила от 5.4.2012г.
И.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.И., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН това, че през периода месец септември - месец октомври 2010 г. в село Нейково, община Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително с подсъдимите А.К. и Д.М. и използвал МПС и техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 920.00 лева от владението на Т.Д., В.В. и И.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 147/2011 г. на РС Котел в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, и И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Т.И.Д., ЕГН **********,***, сумата 1 101.00 (хиляда сто и един) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, и И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.
А.П.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец септември - месец октомври 2010 г. в село Нейково, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите Д.Л.М. и И.К.И. и използвал МПС и техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 3 719.00 лева от владението на Т.Д., В.А. и И.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен, НОХД № 13/2011 г. на РС Котел и НОХД № 147/2011 г. на РС Котел в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият А.П.К. е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, считано от 21.11.2010 г. до 23.12.2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, и И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Т.И.Д., ЕГН **********,***, сумата 1 101.00 (хиляда сто и един) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на И.В.Д., ЕГН **********,***, сумата 860.00 (осемстотин и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.П.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на И.В.Д., ЕГН **********,***, сумата 939.00 (деветстотин тридесет и девет) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, и И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.П.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
Д.Л.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Л.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, в момента изтърпяна наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец септември - месец октомври 2010 г. в село Нейково, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и се сговорил предварително с подсъдимите А.П.К. и И.К.И. и използвал МПС и техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 780.00 лева от владението на Т.Д., В.В. и И.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 101/2011 г. на РС Сливен, НОХД № 13/2011 г. и НОХД № 147/2011 г. на РС Котел в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) и на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, и И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Т.И.Д., ЕГН **********,***, сумата 1 101.00 (хиляда сто и един) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на И.В.Д., ЕГН **********,***, сумата 860.00 (осемстотин и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, и И.К.И., ЕГН **********,***, Васил Левски, № 15, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.П.К., ЕГН **********,***, и Д.Л.М., ЕГН **********,***, Алтънлъ Стоян, № 10, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един метален лост, приложен като веществено доказателство, който е послужил за извършване на престъплението, който след влизане в сила на присъдата да се унищожи като вещ без стойност.  
Мотиви от 27.4.2012г.

44

НОХД No 222/2011

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.А.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 7.3.2012г., в законна сила от 23.3.2012г.
Г.А.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Свищов, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец октомври 2010 г. в гр. Котел с цел, да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение / за намиране на работа и закупуване на билет/ у А.Х.А. *** и с това му причинил имотна вреда в размер на 190,00 лева – престъпление по чл. 209, ал.3 вр. ал. 1 от НК.,  поради което и на основание чл. 209, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия Г.А.Т., с посочени данни по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 1925/2011 г. на РС Велико Търново в размер на по-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода, което отлага на основание чл. 66, ал.1 с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия Г.А.Т., ЕГН **********,*** да заплати на А.Х.А. сумата 90,00 ( деветдесет ) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ Г.А.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Свищов, с основно образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50,00 лева (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 21.4.2012г.

45

ЧНД No 223/2011

Реабилитации чл.85-88а НК

П.М.П.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 28.3.2012г., в законна сила от 5.4.2012г.
РЕАБИЛИТИРА молителя П.М.П. *** по присъди по НЧХД № 27/2001 г. на РС Котел, НОХД № 150/2001г. на РС Котел, НОХД 33/2003 г. на РС Велики Преслав и по НОХД № 86/2006 г. на РС Котел.  Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.  

46

НОХД No 225/2011

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.А.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 6.6.2012г., в законна сила от 13.7.2012г.
Х.А.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. А
. Г., български гражданин, роден на *** г. в р. Горна Оряховица, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода месец март 2011 г. до месец август 2011 г. след като е бил осъден да издържа свой низходящ – Й. Х. Г. съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски / шест вноски на обща стойност 360,00 лв., които платил преди постановяването на настоящата присъда и от извършване на престъплението не са настъпили други неблагоприятни последици за пострадалото лице, с което е осъществил престъпния състав на чл. 183, ал. 1 от НК и на основание чл. 183, ал. 3 от НК НЕ му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.
Мотиви от 8.6.2012г.

47

ЧНД No 226/2011

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 3.2.2012г., в законна сила от 17.2.2012г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от шизофрения, непрекъснато протичане към обостряне, лицето М.А.К.,***, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ДОПУСКА на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр. предварително изпълнение на решение в частта му досежно задължителното настаняване.  НАЗНАЧАВА лице, което да дава информирано съгласие за лечение и което да се определи от Кмета на Община Раднево.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, М. К. и адв. Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено.  

48

НАХД No 227/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.И.Е.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
Е.И.Е.
ПРИЗНАВА обвиняемия Е.И.Е., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2010 г. в село Мокрен, община Котел, като длъжностно лице - кмет на Кметство Мокрен - в кръга на службата си съставил официален документ (нотариална заверка № 47/01.04.2010 г.), в който удостоверил неверни обстоятества (че упълномощителката Л.П. лично се е явила пред него и е положила подписа си под пълномощното) с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.311, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.78а, ал.1 (изм.) вр. чл.2, ал.2 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Е.И.Е., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 144.19 (сто и четиридесет и четири лева и деветнадесет стот.) лева, представляващи направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 29.10.2012г.

49

НОХД No 228/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.Б.,
Т.Д.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 21.2.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, със завършен пети клас, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец май до 06.06.2011 г. в град Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимия Т.К., отнел чужда движима вещ - камбана на стойност 3 800.00 лева от владението на храм „Св. Св. Петър и Павел” град Котел без съгласието на църковното настоятелство на храма с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата е извършена при условията на повторност и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение затова, че престъплението е извършено на неустановена дата през периода 07.06.2011 г. - 30.06.2011 г. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 47/2011 г., НОХД № 171/2011 г. и НОХД № 92/2011 г., всички на РС Котел, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното по която и да е от присъдите. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подс. К.Б. е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 10.06.2011 г. до привеждане в изпълнение на настоящата присъда. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Д.Б., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора в гр. Бургас, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода месец май до 06.06.2011 г. в град Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимия К.Б., отнел чужда движима вещ - камбана на стойност 3 800.00 лева от владението на храм „Св. Св. Петър и Павел” град Котел без съгласието на църковното настоятелство на храма с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение затова, че престъплението е извършено на неустановена дата през периода 07.06.2011 г. - 30.06.2011 г. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 90/2011 г., НОХД № 47/2011 г., НОХД № 171/2011 г., НОХД № 33/2011 г. и НОХД № 210/2011 г., всички на РС Котел, в размер на най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подс. Т.К. е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 10.06.2011 г. до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Т.Д.К., ЕГН **********, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 6.4.2012г.

50

НОХД No 229/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Л.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 29.2.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
Д.Л.Г.
Подсъдимият Д.Л.Г., роден на *** ***, български гражданин, не женен, с основно образование, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 25.08.2011 г. в къща находяща се в с. Мокрен, общ. Котел, ул. «Одрин» № 22 сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на “ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Сливен, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234 в, ал. 1 НК.  На подсъдимия Д.Л.Г. за извършеното престъпление по чл. 234 в, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото- 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.  Кумулативно предвиденото наказание "глоба" съгласно чл. 234в, ал.1 от НК не следва да бъде налагано, с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал.3 от НК.  Щети не са причинени.   Веществените доказателства – 1 бр. ел. кабел, изолиран, бял на цвят, в единият край изолацията е премахната и кабелът е подвит под формата на кука да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  По делото не са направени разноски.    

51

НОХД No 230/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Х.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 17.1.2012г., в законна сила от 18.1.2012г.
Д.Х.К.
Подс. Д.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование-грамотен, неженен, осъждан, безработен, адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец януари 2011 г. в село Пъдарево, общ. Котел, в съучастие със св. С.Я. като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 162.50 лева от владението на Г.Ш. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай и вещите са върнати на собственика им, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 от НК.  На подс. Д.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование-грамотен, неженен, осъждан, безработен, адрес ***, ЕГН **********., за извършеното престъпление по чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева в полза на държавата.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  Подсъдимият Д.Х.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 55.00 (петдесет и пет) лева.  

52

НОХД No 231/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.М.,
М.И.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 22.3.2012г., в законна сила от 7.4.2012г.
А.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.А.М., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, живуща ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през месец май 2011 г. в гр. Котел при условията на продължавано престъпление, като разрушила преграда здраво направена за защита на имот след като се сговорила в немаловажен случай предварително с М.И.П., отнела чужди движими вещи на обща стойност 168,00 лв. от владението на Община Котел без съгласието на представителя им – Кмета на общината, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3 и 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК й налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите А.А.М., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, живуща ***, ЕГН ********** и М.И.П., роден на *** ***, със завършен трети клас, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  
М.И.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П., роден на *** ***, със завършен трети клас, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец май 2011 г. в гр. Котел при условията на продължавана престъпление, макар и пълнолетен но като могъл да разбира свойствата и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и след като се сговорил в немаловажен случай предварително с А.А.М., отнел чужди движими вещи на обща стойност 168,00 лв. от владението на Община Котел, без съгласието на представителя им – Кмета на общината с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, 5 и 7 и вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т.3, , вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, 5 и 7 и вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т.3, , вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, му налага ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК отлага с две години изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 92/2011 г., на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК с две години изпитателен срок.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите А.А.М., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, живуща ***, ЕГН ********** и М.И.П., роден на *** ***, със завършен трети клас, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 27.4.2012г.

53

НАХД No 232/2011

Административни дела

Д.Р.Д.

НАЧАЛНИК ОО "КД-ДАИ"-СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 16.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 40 -0000315/02.11.2011 г. на началника на ОО „КД- ДАИ” гр. Сливен, с което на Д. Р
. Д. ЕГН **********,*** е наложена глоба в размер на 500,00 лева, затова че на 07.10.2011г. около 11 : 30 ч. в гр. Котел – изхода на Котел – Сливен, извършва обществен превоз по маршрут Попово- Харманли с товарен автомобил Волво, влекач с ДК № Т 9327 АТ , собственост на „Транс Груп” ООД и полуремарке с ДК № т 3737 ЕЕ, собственост на Т. В. Т.. Автомобилът е оборудван с аналогов тахограф KIENZLE 1314 № 1452222. Водачът няма 28 тахографски листи назад, служебна бележка или друг документ удостоверяващ, че не е управлявал. В 3-дневния срок е представил оригинал на удостоверение за дейности и копие на трудов договор, заведени под № 13-02-27-2116/ 11.10.201, с което виновно е нарушил чл. 15, § 7, б.”а” от Реглам. 3821/85 вр. чл. 78, ал. 1, т. 2 от ЗАвПр., като основателно и законосъобразно.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  

54

ЧНД No 233/2011

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.Л.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 17.1.2012г., в законна сила от 2.2.2012г.
М.К.Л.
НАЛАГА на М.К.Л., български гражданин, роден на ***г***, с начално образование - грамотен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъдите по НОХД 48/2010 г., НОХД 45/2011г. и НОХД 188/2011 г., всички на РС Котел, в размер на най-най тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК с три години изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл. 25, ал.3 от НК от наказанието лишаване от свобода наказанието пробация, изтърпяно по НОХД 48/2010 г. и НОХД 188/2011 г., като два дни пробация се зачетат за един дни лишаване от свобода.  
Мотиви от 17.1.2012г.

55

НАХД No 234/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Д.О.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 31.1.2012г., в законна сила от 16.2.2012г.
М.Д.О.
ПРИЗНАВА М.Д.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стрелча, с основно образование, безработен, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.12.2011 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 31.1.2012г.

56

НОХД No 235/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.И.Д.,
К.Б.К.,
С.Р.Л.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 31.1.2012г., в законна сила от 16.2.2012г.
Й.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимата Й.И.Д., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Бургас, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец септември 2011 г. в село Медвен, община Котел, в съучастие с подсъдимите К.К. и С.Л. като извършител, отнела чужди движими вещи на обща стойност 280.00 лева от владението на И.Г. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК u наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като Я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 от НК затова, че кражбата е била извършена при условията на предварителен сговор между тримата подсъдими.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Й.И.Д.,***, ЕГН **********, К.Б.К.,***, ЕГН **********, и С.Р.Л.,***, ЕГН **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  
К.Б.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.Б.К., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, съжителства на съпружески начала, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата през месец септември 2011 г. в село Медвен, община Котел, в съучастие с подсъдимите Й.Д. и С.Л. като извършител, отнела чужди движими вещи на обща стойност 280.00 лева от владението на И.Г. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК u наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като Я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 от НК затова, че кражбата е била извършена при условията на предварителен сговор между тримата подсъдими.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Й.И.Д.,***, ЕГН **********, К.Б.К.,***, ЕГН **********, и С.Р.Л.,***, ЕГН **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  
С.Р.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.Л., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, осъждан, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2011 г. в село Медвен, община Котел, в съучастие с подсъдимите Й.Д. и К.К. като извършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 280.00 лева от владението на И.Г. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК му наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от десет месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от десет месеца, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.5 от НК затова, че кражбата е била извършена при условията на предварителен сговор между тримата подсъдими.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по подсъдимия С.Р.Л. по настоящата присъда и по НОХД № 446/2011 г. на РС Карнобат в размер на по - тежкото от двете, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим.  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК от наказанието пробация наказанието лишаване от свобода, като един ден лишаване от свобода се зачитат за два дни пробация.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Й.И.Д.,***, ЕГН **********, К.Б.К.,***, ЕГН **********, и С.Р.Л.,***, ЕГН **********, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт по 13.34 (тринадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 23.2.2012г.

57

НАХД No 236/2011

Административни дела

П.Р.П.

НАЧАЛНИК ГРУПА"МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 39 / 17.10.2011 г. на Началника на група „Миграция” при ОД на МВР Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

58

НОХД No 237/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Л.А.Д.,
А.Ц.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 4.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
Л.А.Д.
ПРИЗНАВА Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2011г. в с. Градец общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.Ц.О. отнел чужди движими вещи на обща стойност 330,00 лева от владението на С.И.С. и ученически лагер при „УОС” – ЕАД гр. Бургас с МОЛ И.Ж.И., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като така наложеното наказание на основание чл. 58а от НК намаля с една трета, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и  А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, безработен, настанен във ВУИ „ Н. Вапцаров”, неженен, осъждън, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50,00 (петдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
А.Ц.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, безработен, настанен във ВУИ „ Н. Вапцаров”, неженен, осъждън, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.08.2011 г до 21.08.2011 г. в землището на с. Градец общ. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Л.А.Д. отнел чужди движими вещи на стойност 589,00 лева от владението на С.И.С., ученически лагер при „УОС” – ЕАД гр. Бургас с МОЛ И.Ж.И. и Д.Х.Д., като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194,, ал.1 вр. чл. 63, ал.1 т. 3, вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194,, ал.1 вр. чл. 63, ал.1 т. 3, вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 58, ал. 4 вр. чл. 55, ал. 1, т. 2 б. „б” от НК му налага ПРОБАЦИЯ със задължителни пробационни мерки :  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година с явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.  На основание чл. 69, ал. 2 от НК НЕ ПРИВЕЖДА в изпълнение присъда по НОХД 230/2011 г. на РС Омуртаг, влязла в сила на 28.07.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и  А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, безработен, настанен във ВУИ „ Н. Вапцаров”, неженен, осъждън, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50,00 (петдесет) лева представляваща направени по делото разноски.    
Мотиви от 25.7.2012г.

59

НАХД No 238/2011

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Н.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 17.1.2012г., в законна сила от 15.2.2012г.
В.Н.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.Н.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със средно образование, неженен, студент в Лесотехническия университет в град София, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.10.2011 г. в град Котел държи високорисково наркотично вещество – коноп – с нетно тегло 11.227 гр. на стойност 67.36 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, предл. І от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства – 11.227 грама коноп, предаден с протокол № 22410 / 17.11.2011 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, която да се унищожи след влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия В.Н.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 17.1.2012г.

60

НАХД No 240/2011

Административни дела

К.А.Б.

ЗАМ. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 729/ 2011 г. на Началника на Митница Бургас като законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

61

ЧНД No 1/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

С.К.В.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 28.2.2012г., в законна сила от 28.2.2012г.
Оставя без уважениеОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 23.12.2011 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 428/2011 г. по описа на РУ Полиция Котел, пор. № 340/2011 г., водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК и Постановление от 23.12.2011 г. на Районна прокуратура Котел за неговото възобновяване.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателката и на РП Котел за сведение

62

НОХД No 2/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.А.Д.,
Д.К.Т.,
С.И.Л.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 7.3.2012г., в законна сила от 8.3.2012г.
И.А.Д.
И.А.Д., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВEН в това, че на 17.03.2011 г. в местността «Юрта», землище на с. Жеравна, общ. Котел, чрез използване на техническо средство /лопати, тесла, секач, въже/ и след като се сговорил предварително със С.И.Л. и Д.К.Т. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 24.20 м телефонен кабел тип ТЗБП 14х4х1,2 на обща стойност 868.78 лв от владението на Виваком БТК АД с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия И.А.Д. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.   Причинените щети са възстановени.   Веществените доказателства- 3 бр. лопати, 1 бр. тесла, 1 бр. секач, 1 бр. синджир с въже и каиш се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  ОСЪЖДА подсъдимите И.А.Д., Д.К.Т. и С.И.Л. да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева.  
Д.К.Т.
Подсъдимият Д.К.Т., роден на *** г. в гр. Стара загора, живущ ***, български гражданин, със завършен 1 клас, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********  се признават за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2011 г. в местността «Юрта», землище на с. Жеравна, общ. Котел, чрез използване на техническо средство /лопати, тесла, секач, въже/ и след като се сговорил предварително със С.И.Л. и И.А.Д. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 24.20 м телефонен кабел тип ТЗБП 14х4х1,2 на обща стойност 868.78 лв от владението на Виваком БТК АД с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Д.К.Т. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществените доказателства- 3 бр. лопати, 1 бр. тесла, 1 бр. секач, 1 бр. синджир с въже и каиш се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  ОСЪЖДА подсъдимите И.А.Д., Д.К.Т. и С.И.Л. да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева.
С.И.Л.
Подсъдимата С.И.Л., роден на *** ***, българска гражданка, със завършен 3 клас, не работи, не омъжена, осъждана, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 17.03.2011 г. в местността «Юрта», землище на с. Жеравна, общ. Котел, чрез използване на техническо средство /лопати, тесла, секач, въже/ и след като се сговорила предварително с И.А.Д. и Д.К.Т. в немаловажен случай направила опит да отнеме чужди движими вещи- 24.20 м телефонен кабел тип ТЗБП 14х4х1,2 на обща стойност 868.78 лв от владението на Виваком БТК АД с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от нея причини и кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимата С.И.Л. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.   Веществените доказателства- 3 бр. лопати, 1 бр. тесла, 1 бр. секач, 1 бр. синджир с въже и каиш се отнемат в полза на държавата и да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  ОСЪЖДА подсъдимите И.А.Д., Д.К.Т. и С.И.Л. да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева.    

63

НАХД No 3/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Г.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.2.2012г., в законна сила от 17.3.2012г.
И.Г.Г.
ПРИЗНАВА И.Г.Г., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 2.2.2012г.

64

НОХД No 4/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

М.М.К.,
Х.Х.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.1.2012г., в законна сила от 4.1.2012г.
ПОВДИГА спор за подсъдност между РС Котел и РС Велики Преслав във връзка с разглеждането на обвинението срещу М.К. и Х.Ч., повдигнато с обвинителен акт от 09.12.2011 г. по ДП № 273/2011 г. на РУ Полиция Велики Преслав и ПП № 499/2О11г. на РП Велики Преслав, въз основа на който е било образувано НОХД № 504/2011 г. на РС Велики Преслав, прекратено и изпратено за разглеждане на РС Котел.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 4/2О12 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.44, ал.1от НПК НОХД № 4 по описа на РС Котел за 2012 г. на ВКС за разрешаване на повдигнатия спор за подсъдност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

65

НОХД No 5/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.И.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 19.1.2012г., в законна сила от 20.1.2012г.
В.И.С.
Обвиняемият В.И.С., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, съжителства на съпружески начала, неосъждан, пост. адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че 19.10.2011 г. в с. Нейково, общ. Котел в лек автомобил марка „Ситроен” с рег. № СН 5097 АК държи акцизни стоки ( 90 бр. кутии цигари марка „Best Man” на стойност 675,00 лева и 90 бр. кутии цигари марка „Merilyn” на стойност 387,00 лева, всичко на обща стойност 1 062,00 лева) без бандерол, изискващ се по закон (чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, който гласи : „Тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, който гласи : „ На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”, като случаят е немаловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 234, ал. 1 от НК.  На обвиняемия В.И.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. Кумулативно предвидените наказания глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и лишаване то права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, съгласно чл. 234, ал. 1 от НК, не се налагат с оглед разпоредбата на в чл. 55, ал. 3 от НК.  Щети не са причинени.  Веществените доказателства - 90 броя кутии цигари марка „ Best Man” и 90 бр. кутии цигари марка „Merilyn” на основание чл. 234 ал. 3 от НК се отнемат в полза на държавата и след одобряване на споразумението да се унищожат.  Обвиняемият В.И.С., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  

66

НОХД No 6/2012

Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Т.Н.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 23.1.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 6 / 2012 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, на обвиняемия, на „Арсис консултинг” ЕООД и на „Трансфер груп” ЕООД.  
Мотиви от 23.1.2012г.

67

НОХД No 7/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.В.С.,
А.П.Д.,
Й.В.С.,
А.В.С.,
И.В.Й.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 11.1.2012г., в законна сила от 12.1.2012г.
В.В.С.
В.В.С., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 06.02.2011 г. в землището на с. Тича, общ. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с А.П.Д., Й.В.С., А.В.С., И.В.Й., К
. А. Д., Г. С. Б., И. З. И. и Р. М. О., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 10 м телефонен кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 682.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемия В.В.С. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени  Няма веществени доказателства.  Обвиняемите В.В.С., А.П.Д., Й.В.С., А.В.С. и И.В.Й. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  
А.П.Д.
А.П.Д., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 06.02.2011 г. в землището на с. Тича, общ. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с В.В.С., Й.В.С., А.В.С., И.В.Й., К
. А. Д., Г. С. Б., И. З. И. и Р. М. О., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 10 м телефонен кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 682.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. На обвиняемия А.П.Д. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Обвиняемите В.В.С., А.П.Д., Й.В.С., А.В.С. и И.В.Й. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  
Й.В.С.
Й.В.С., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 06.02.2011 г. в землището на с. Тича, общ. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с В. В
. С., А.П.Д., А.В.С., И. В. Й., К. А. Д., Г. С. Б., И. З. И. и Р. М. О., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 10 м телефонен кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 682.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемия Й.В.С. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени  Няма веществени доказателства.  Обвиняемите В.В.С., А.П.Д., Й.В.С., А.В.С. и И.В.Й. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.    
А.В.С.
А.В.С., роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 06.02.2011 г. в землището на с. Тича, общ. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорил предварително с В.В.С., А
. П.Д., Й.В.С., И. В. Й., К. А. Д., Г. С. Б., И. З. И. и Р. М. О., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 10 м телефонен кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 682.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х. А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемия А.В.С. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Обвиняемите В.В.С., А.П.Д., Й.В.С., А.В.С. и И.В.Й. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.  
И.В.Й.
И.В.Й., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********, се признават за виновен в това, че на 06.02.2011 г. в землището на с. Тича, общ. Котел, като използвал техническо средство /кирка, лопата/ и след като се сговорили предварително с В.В.С., А.П.Д., Й.В.С., А.В.С., К
. А. Д., Г. С. Б., И. З. И. и Р. М. О., в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 10 м телефонен кабел тип ТЗБП 30х4х1,2 на обща стойност 682.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А. Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На обвиняемия И.В.Й. за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Обвиняемите В.В.С., А.П.Д., Й.В.С., А.В.С. и И.В.Й. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 ( четиридесет) лева.    

68

НОХД No 8/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.В.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 8.3.2012г., в законна сила от 24.3.2012г.
Р.В.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.Б., български гражданин, роден на *** ***, неженен, със средно образование, безработен, реабилитиран по предишно осъждане, постоянен адрес ***. Михаил Арнаудов, № 29А, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец март - месец юли 2011 г. в село Катунище, община Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 956.40 лева от владението на Н.С. и Р.Ж. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия Р.В.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов, № 29А, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.С., ЕГН **********,***, сумата 193.00 (сто деветдесет и три) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия Р.В.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов, № 29А, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Т.Ж., ЕГН **********,***, сумата 620.40 (шестотин и двадесет лева и четиридесет стотинки) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ВРЪЩА на основание чл.111, ал.2 от НПК на собственика Н.Н.С., ЕГН **********,***, приобщените към делото веществени доказателства : един чук, две шпатоли, един комплект секретна брава, едно длето, два крана чешма, една метална тавичка, една четка за дрелка, една отверка, два спирателни крана, една метална канта 20 л. и 30 см. шкурка, намиращи се на съхранение в РС Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.В.Б., ЕГН **********,***. Михаил Арнаудов, № 29А, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 70.00 (седемдесет) лева, представляваща направени по делото разноски и 100.00 (сто) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.  
Мотиви от 23.3.2012г.

69

НАХД No 9/2012

Административни дела

С.Р.Р.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИЯ /ОТДЕЛ "КПК" ПРИ РУ"СО"

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Разпореждане от 17.1.2012г., в законна сила от 17.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 9 по описа на Районен съд Котел за 2012 г.  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Сливен.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване  

70

ЧНД No 10/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

И.А.А.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.2.2012г., в законна сила от 10.3.2012г.
Оставя без уважение
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 03.01.2012 г. г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на наказателното производство, водено срещу Н.А.Х., за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.  УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание чл. 218в от НК, може да възбуди наказателно преследване, за извършеното спрямо него, престъпление по чл. 216, ал.4, вр. ал. 1 от НК, чрез подаване на тъжба пред Районен съд Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на протест и обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.   ПРЕПИСИ от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя И.А. ***

71

НОХД No 11/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 21.3.2012г., в законна сила от 6.4.2012г.
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан – в момента излежава присъда в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***5, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2011 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужда движима вещ- 1 бр. мобилен телефон марка „Сони Ериксон” на стойност 105,00 лева от владението на Д.Х.У. без нейно съгласие,с намерение противозаконно да го присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – престъпление по чл. 195, ал. 1, т.7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1 т.3 вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т.7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1 т.3 вр. чл. 28, ал. 1 от НК, му налага ПРОБАЦИЯ със задължителни пробационни мерки :  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***1 за срок от една година с явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител.  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 21/2012 г., на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначално строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан – в момента излежава присъда в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***5, ЕГН **********, заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 135,00. (сто и тридесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 23.4.2012г.

72

НАХД No 13/2012

Административни дела

Р.Е.Ю.

НАЧАЛНИК ОО "КД-ДАИ"-СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 19.3.2012г., в законна сила от 19.4.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000400 / 29.12.2011 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ”Сливен като неправилно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

73

НОХД No 14/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.П.,
Т.Д.К.,
Б.М.Д.,
К.Д.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 22.3.2012г., в законна сила от 7.4.2012г.
М.И.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, в момента настанен по възпитателна марка във ВУИ гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юни 2010 г. – месец декември 2010г. в гр. Котел при условията на продължавано престъпление, макар и непълнолетен но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил в немаловажен случай предварително с К.Д.Б. и Б.М.Д., отнел чужди движими вещи 1 бр. ел дрелка на стойност 55,90 лева; 1бр. винтоверт на стойност 59.90 лева; 2 бр. котленски пътеки 4 кв. м. на стойност 200,00 лева ; 1 бр. ел. котлон на стойност 10.00 лева и 1 бр. алуминиева тенджера на стойност 7,00 лева; всичко на обща стойност 332,80 лева от владението на П.Д. Ф
. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. чл. 195, ал.1 , т.5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1 т.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 , т.5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1 т.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, му налага ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода изтърпяването, на което, отлага с две години изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия М.И.П. с посочени данни по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 196/2010 г. ; НОХД № 33/2011 г. и НОХД № 92/2011 г. всичките на РС Котел в размер на по- тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което отлага с две години изпитателен срок.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 изтърпяното от подсъдимия М.И.П. наказание „Пробация” като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, в момента настанен по възпитателна марка във ВУИ гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,  Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  К.Д.Б.,български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева.  
Т.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юни месец декември 2010 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление след като се сговорил в немаловажен случай предварително с Б. М.Д. отнел чужди движими вещи - 1 бр. кандило на стойност 60,00 лева; 1 бр. медно джезве на стойност 18,00 лева, 1 бр. сребриста на цвят табла на стойност 25,00 лв.; 1 бр. наргиле на стойност 98,70 лева; 1 бр дървена лула на стойност 5,00 лева, 3 бр. одеала на стойност 30,00 лева; 1 бр. котленски килим 4 кв. м. на стойност 200,00 лева; 5 бр. престилки на стойност 10 лева, 1 бр. пафта сребърна на стойност 63,10 лева; 1 бр. бронзово хаванче на стойност 27,00 лева, 1 бр чайник на стойност 60,00 лева и 1 бр. меден бакър – 5,00 литра на стойност25,00 лева – всичко на общо стойност 621.80 лева от владението на П.Д.Ф. и 1 бр. метално оградно платно с дължина 2,00 метра и ширина 0,75 м. на стойност 70,00 лева от владението на СОУ „ Г. С Раковски4 с представител П.С.К., пом. Директор , всичко на обща стойност 691,80 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага с три години изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия Т.К.Д. с посочени данни, по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 90/2011 г., НОХД № 47 /2011 г. НОХД № 171/2011 г.; НОХД 33/2011 г. ; НОХД № 210/2011 г.; НОХД 31/2012 г. всички на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което отлага с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, в момента настанен по възпитателна марка във ВУИ гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,  Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  К.Д.Б.,български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева.  
Б.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юни – месец декември 2010 г. в гр. Котел при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, след като се сговорил в немаловажен случай предварително с Т.Д.К. и М.И.П. отнел чужди движими вещи на – 1 бр. кандило на стойност 60,00 лева; медно джезве на стойност 18,00 лева; 1 бр сребриста на цвят табла на стойност 25,00 лева; 1 бр. наргиле на стойност 98,70 лева; 1 бр. дървена лула на стойност 5,00 лева; 3 бр. одеала на стойност 30,00 лева; 1 бр. котленски килим 4 кв. м. на стойност 200,00 лева; 5 броя престилки на стойност 10,00 лева; 1 бр. пафта сребърна на стойност 63,10 лева; 1 бр. бронзово хаванче на стойност 27,00 лева; 1 бр. чайник на стойност 60,00 лева; 1 бр. меден бакър – 5 л. на стойност 25,00 лева, 1 бр. ел. котлон на стойност 10,00 лева и 1 бр. алуминиева тенджера на стойност 7,00 лева – всичко на стойност 638,80 лева от владението на П.Д.Ф. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор или затворнически общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим, което на основание чл. 58а намаля с 1/3, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор или затворнически общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия Б.М.Д. с посочени данни по настоящото наказание и по НОХД № 33/2011 г., а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие) от закрит, като ПРИСПАДА изтърпяното, по която и да е от тях.  На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение Задържане под стража, като един ден задържане под стража да се счита за един ден лишаване от свобода, считано от 08. 12. 2010 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, в момента настанен по възпитателна марка във ВУИ гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,  Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  К.Д.Б.,български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева.  
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Б.,български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това ,че през периода месец юни 2010 г. – месец декември 2010 г. в гр. Котел след като се сговорил в немаловажен случай предварително с М.И.П. отнел чужди движими вещи . 1 бр. ул. дрелка на стойност 55,92 лева; 1 бр. винтоверт на стойност 59,90 лева и 2 бр. котленски пътеки 4 кв. м. на стойност 200,00 лева, всичко на обща стойност 315, 80 лева от владението на П.Д.Ф. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК поради, което и на основание чл 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага с три години изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия К.Д.Б. с посочени данни по настоящата присъда и по НОХД № 171/2011; НОХД 92/2011 г., НОХД № 47/2011 г и НОХД 31/2012 г всички на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначално строг режим в затвор (затворнически общежитие от закрит тип).  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМИТЕ М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, в момента настанен по възпитателна марка във ВУИ гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,  Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;  К.Д.Б.,български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева.  
Мотиви от 24.4.2012г.

74

НОХД No 15/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.П.Н.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 24.1.2012г., в законна сила от 1.2.2012г.
Н.П.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Н., български гражданин, роден на *** г. в с. Пъдарево, с основно образование, пенсионер, женен, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.01.2012 г. в село Пъдарево, община Котел държи огнестрелно оръжие и боеприпас, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ години изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б. „а” от НК в полза на държавата един брой самоделен пистолет, без марка и сериен номер, намиращ се на съхранение в РУ Полиция Котел, предаден с протокол № 182/10.01.2012 г.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.П.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 83.05 (осемдесет и три лева и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в седемдневен срок пред ОС Сливен
Мотиви от 24.1.2012г.

75

НОХД No 16/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.И.,
Д.Д.И.,
Х.Д.И.,
К.С.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 23.1.2012г., в законна сила от 23.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 16/2012 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т-3 от НПК НОХД № 16 / 2О12 г. по описа на РС Котел на  Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

76

НОХД No 17/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Г.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 20.1.2012г., в законна сила от 21.1.2012г.
В.Г.Б.
Обвиняемият В.Г.Б., роден на *** г. в гр. Омуртаг, живущ *** А, български гражданин, със средно образование, работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 14.01.2012 г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „БМВ” с ДК № СН 9595 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 1,95/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер» 7410, с фабричен № 0187- престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК  На обвиняемият В.Г.Б. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства  Няма направени разноски по делото.  

77

НОХД No 18/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Ц.О.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 28.3.2012г., в законна сила от 13.4.2012г.
А.Ц.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, неосъждан, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр. Завет, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30/31.10.2010 г. в с. Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си и като разрушил преграда, здраво направена, за защита на имот, отнел чужда движима вещ - 1 бр. стереоуредба марка „Сони”, на стойност 328.30 лева, от владението на А.А.М., без негово съгласие, с намерението противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.  За извършеното от подсъдимия О. престъпление по чл.195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, съдът му определя наказание лишаване от свобода в размер на ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл. 58а от НК, съдът редуцира с една трета така определеното му наказание лишаване от свобода, до размер на ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, ученик във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр. Завет, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80.00 (осемдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 23.4.2012г.

78

НОХД No 19/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.А.Д.,
Р.М.О.,
И.З.И.,
Г.С.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 6.3.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
К.А.Д.
Подсъдимият К.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование – грамотен, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011 г. в землището на село Тича, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Р.О., И.И. и Г.Б. и с още пет лица и използвал техническо средство, направил опи да отнеме чужда движима вещ ( 10 м. телефонен кабел) на стойност 682,40 лв. от владението на „ „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало незавършено по независещи от него причини и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 18, ал.1 от НК  На подсъдимия К.А.Д., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. К.А.Д.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10,00 (десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
Р.М.О.
Подс. Р.М.О., български гражданин, роден на *** *** Загора, с основно образование – грамотен, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, **********; се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011 г. в землището на село Тича, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Д., И.И. и Г.Б. и с още пет лица и използвал техническо средство, направил опит да отнеме чужда движима вещ ( 10 м. телефонен кабел) на стойност 682,40 лв. от владението на „ „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало незавършено по независещи от него причини и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал.1, т.4, и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 18, ал.1 от НК.  На подсъдимия Р.М.О., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. Р.М.О.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
И.З.И.
Подс. И.З.И., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, женен, не работи, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********;, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011 г. в землището на село Тича, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Д., Р.О. и Г
. Б., и с още пет лица и използвал техническо средство, направил опит да отнеме чужда движима вещ ( 10 м. телефонен кабел) на стойност 682,40 лв. от владението на „ „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало незавършено по независещи от него причини и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал.1, т.4, и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 18, ал.1 от НК.  На подсъдимия И.З.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. И.З.И.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета съдебната власт сумата 10 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Г.С.Б.
Подс. Г.С. Б
., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование – грамотен, не работи, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011 г. в землището на село Тича, община котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Д., Р.О. и И.И. и с още пет лица и използвал техническо средство, направил опит да отнеме чужда движима вещ ( 10 м. телефонен кабел) на стойност 682,40 лв. от владението на „ „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало незавършено по независещи от него причини и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал.1, т.4, и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 18, ал.1 от НК.   На подсъдимия Г.С. Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Г.С.Б.,***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

79

ЧНД No 20/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 22.3.2012г., в законна сила от 7.4.2012г.
М.И.П.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на М.И.П., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, в момента настанен по възпитателна марка във ВУИ гр. Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 196/2010 г., НОХД 92/2011 г. и НОХД № 33/2011 г., всички на РС Котел, в размер на най-тежкото от наложените наказания, а именно наказание шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което се отлага на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК за две години изпитателен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение.  ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.3 от НК от наказанието лишаване от свобода наказанието пробация, изтърпяно по НОХД 196/2010 г. на РС Котел, като два дни пробация се зачитат за един лишаване от свобода.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  
Мотиви от 22.3.2012г.

80

НОХД No 21/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 31.1.2012г., в законна сила от 1.2.2012г.
М.С.К.
Подс. М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, завършен шести клас, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.01.2012 г. в град Котел, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 103.00 лева от владението на Д.Н. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена при условията на повторност и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК.  На подс. М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, завършен шести клас, постоянен адрес ***, ЕГН **********., за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  Подсъдимия М.С.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00 (шестдесет) лева.  Съдът констатира, че настоящото деяние е извършено от подсъдимия в изпитателния срок на определеното общо наказание по присъдата по НОХД № 92/2011 г. на РС Котел, което налага произнасяне на съда с отделно определение по реда на чл.383, ал.2 вр. чл.306, ал.1, т. 3 от НПК. С присъдата по НОХД № 92/2011 г. на подсъдимия е било определено общо наказание в размер на една година лишаване от свобода, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за три години изпитателен срок, считано от 31.12.2011 г. и престъплението по настоящото дело се явява извършено в изпитателния срок, поради което отложеното наказание следва да бъде приведено в изпълнение. Воден от горното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК общото наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, завършен шести клас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по НОХД № 92/2011 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено за три години изпитателен срок, считано от 31.12.2011 г., което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.

81

НАХД No 22/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Х.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
Д.Х.Х.
ПРИЗНАВА Д.Х.Х., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Котел, със средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 22.04.2011 г. в с. Медвен общ. Котел, като длъжностно лице – санитар ДДУИ „Света Марина” с. Медвен при изпълнение на службата си причинила лека телесна повреда – повърхностно нараняване /повърхностно кръвонасядане под форма на червеникави ленти/ на Л
. С. С. изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 131, ал.1, т.2, пр.І вр. чл.130, ал.2 от НК и чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.    
Мотиви от 29.2.2012г.

82

ЧНД No 24/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.Ж.

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.2.2012г., в законна сила от 8.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 24/2012 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на Районна прокуратура Котел.  ДА СЕ УВЕДОМИ незабавно АК Сливен за настоящото определение, поради отпадналата необходимост от предоставяне на правна помощ на лицето М.А.Ж.  

83

НАХД No 26/2012

По ЗД по пътищата

М.А.А.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 23.5.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 585/21.11.2011г. на ВНД Началник РУ Полиция Котел в частта му, с която на жалбоподателя М.А.А. ЕГН **********, с адрес *** е наложена глоба в размер на 100,00 лева затова, че на 14.10.2011 г. в 10,40 ч. в гр. Котел управлявал лек автомобил с рег. № СА 1251 АР без да притежава СУМПС, с което виновно е нарушил чл. 150 от ЗДП като основателно и законосъобразно.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 585/21.11.2011 г на ВНД Началник РУ Полиция Котел, като незаконосъобразно в частта му, с която на жалбоподателя М.А.А. ЕГН **********, с адрес *** са отнети 6 контролни точки на осн. Наредба IЗ 1959.     РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  

84

НОХД No 27/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.С.Б.,
И.Р.К.,
В.С.Н.,
Й.С.А.,
Я.С.А.,
Ж.Р.К.,
Д.К.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 18.4.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Д.С.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.К.Т., Ж.Р.К., И.Р.К., Я.С.А., В.С.Н. и Й.С.А. направил опит да отнеме чужди движими вещ – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини и кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.      
И.Р.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.К.Т., Ж.Р.К., Д.С.Б., Я.С.А., В.С.Н. и Й.С.А. направил опит да отнеме чужди движими вещ – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.      
В.С.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.К.Т., Ж.Р.К., Д.С.Б., Я.С.А., И.Р.К. и Й.С.А. направил опит да отнеме чужди движими вещ – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Й.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимата Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорила предварително в немаловажен случай с Д.К.Т., Ж.Р.К., Д.С.Б., Я.С.А., И.Р.К. и В.С.Н. направила опит да отнеме чужди движими вещи – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от нея причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК u налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Я.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимата Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорила предварително в немаловажен случай с Д.К.Т., Ж.Р.К., Д.С.Б., Й.С.А., И.Р.К. и В.С.Н. направила опит да отнеме чужди движими вещи – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от нея причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК u налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Ж.Р.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.К.Т., В.С.Н., Д.С.Б., Я.С.А., И.Р.К. и Й.С.А. направил опит да отнеме чужди движими вещ – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Д.К.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2010 г. в местността „Локвите”, землище на с. Градец, общ. Котел след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Ж.Р.К., В.С.Н., Д.С.Б., Я.С.А., И.Р.К. и Й.С.А. направил опит да отнеме чужди движими вещ – 16 м. телефонен кабел тип ТЗБП Х 4Х 1.2 на стойност 409,60 лева от владението на БТК АД – Алкател лусент – България без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите :   Д.С.Б., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  И.Р.К., български гражданин, роден на *** *** , неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  В.С.Н., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Й.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, женен, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Я.С.А., българска гражданка, родена на *** ***, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********  Д.К.Т., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.    
Мотиви от 24.4.2012г.

85

НЧХД No 28/2012

НЧХД

М.Г.И.

М.И.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 11.4.2012г., в законна сила от 19.4.2012г.
Съдът след като взе предвид изричното изявление на частния тъжител, ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК производството по НЧХД № 28/2012г. на РС Котел поради оттегляне на частната тъжба.

86

НОХД No 29/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

М.М.К.,
Х.Х.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
ПРЕРАТЯВА на основание чл. 288, т.2 от НПК съдебното производство по НОХД 29/2012 г. на РС Котел и ВРЪЩА делото на РП Велики Преслав за изпълнение на указанията, съобразно мотивите.  Определението за връщане на подлежи на обжалване.    

87

НОХД No 30/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.С.В.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 19.4.2012г., в законна сила от 19.4.2012г.
С.С.В.
Подсъдимият С.С.В., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец април 2011 г. в с. Кипилово, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, като използвал техническо средство /клещи/ отнел чужди движими вещи на обща стойност 316.90 лв от владението на ПК «Васил Левски» с председател С.П.П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК.  На подсъдимия С.С.В. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал.1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. «а» и б. «б» от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.    Подсъдимият С.С.В., с посочени данни се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт, направените по делото разноски в размер на 40,00 ( четиридесет лева).  

88

НОХД No 31/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.Б.,
Т.Д.К.,
С.Х.С.,
К.Д.П.,
Х.Х.З.,
М.В.В.,
С.М.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.3.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
К.Д.Б.
Подс. К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Т.К., С. Х. С., К.П., Х.З., М.В. и С. М. С. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. К.Д.Б., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.Д.Б., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Т.Д.К.
Подс. Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Б., С. Х. С., К.П., Х.З., М.В. и С. М. С. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. Т.Д.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Т.Д.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
С.Х.С.
Подс. С.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, женен, не работи, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Б., Т.К., К.П., Х.З., М.В. и С. М. С. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. С.Х.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.Х.С., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
К.Д.П.
Подс. К.Д.П., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, не работи, неженен, реабилитиран по предишно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Б., С. Х. С., Т.К., Х.З., М.В. и С. М. С. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. К.Д.П., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. К.Д.П., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Х.Х.З.
Подс. Х.Х.З., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Б., С. Х. С., Т.К., К.П., М.В. и С. М. С. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. Х.Х.З., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по насотящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.Х.З., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
М.В.В.
Подс. М.В.В., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Б., С. Х. С., Т.К., Х.З., К.П. и С. М. С. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. М.В.В., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.В.В., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  
С.М.С.
Подс. С.М.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, неженен, не работи, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, на 29.03.2011 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите К.Б., С. Х. С., Т.К., Х.З., М.В. и К.П. и използвал техническо средство, отнел чужда движима вещ (34 м. телефонен кабел) на стойност 2 320.23 от владението на „БТК” АД без съгласието на управителния му орган с намерение противозаконно да я присвои, като случаят е немаловажен и до приключване на съдебното следствие открадната вещ е била върната, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК.  На подс. С.М.С., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  Причинените на ощетеното юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.М.С., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 10.77 (десет лева и седемдесет и седем стот.), представляващи направени по делото разноски.  

89

ЧНД No 32/2012

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.В.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

90

ЧНД No 36/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

91

ЧНД No 37/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

92

ЧНД No 38/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 27.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Разпитът ПРОВЕДЕН!

93

НОХД No 39/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.Д.Ч.,
П.П.М.,
Р.Х.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 8.2.2012г., в законна сила от 9.2.2012г.
Т.Д.Ч.
Подсъдимият Т.Д.Ч., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен за това, че на 22/23.01.2012 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство /ножовка/ и след като се сговорил предварително с П.П.М. и Р.Х.А. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 156 м телефонен кабел тип ТПП 300х2х0,5 на обща стойност 7 316.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Т.Д.Ч. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществени доказателства- 1 бр. ножовка, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Т.Д.Ч., П.П.М. и Р.П.М. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00( шейсет) лева.  
П.П.М.
Подсъдимият П.П.М., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен за това, че на 22/23.01.2012 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство /ножовка/ и след като се сговорил предварително с Т.Д.Ч. и Р.Х.А. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 156 м телефонен кабел тип ТПП 300х2х0,5 на обща стойност 7 316.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимия П.П.М. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.   Веществени доказателства- 1 бр. ножовка, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Т.Д.Ч., П.П.М. и Р.П.М. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00( шейсет) лева.  
Р.Х.А.
Подсъдимият Р.Х.А., роден на *** *** А, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********  се признават за виновни за това, че на 22/23.01.2012 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство /ножовка/ и след като се сговорил предварително с Т.Д.Ч. и П.П.М. в немаловажен случай направил опит да отнеме чужди движими вещи- 156 м телефонен кабел тип ТПП 300х2х0,5 на обща стойност 7 316.40 лв от владението на БТК АД- Алкател лусент- България с МОЛ Х.А.Ч.- Началник «Кабелен район- Сливен» без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.  На подсъдимият Р.Х.А. за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК от НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени.  Веществени доказателства- 1 бр. ножовка, да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Подсъдимите Т.Д.Ч., П.П.М. и Р.П.М. с посочени данни се задължават да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60.00( шейсет) лева.  

94

НАХД No 40/2012

По ЗГ и ЗЛОД

М.М.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22/11.01.2012 г. издадено от директора на РДГ Сливен, с което на М.М.М., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, с което е наложено административно наказание – имуществена санкция глоба в размер на 200,00 лева; обезщетение в размер на 75,00 лева и парична равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението 3 пр. 3 м3 дърва за огрев в размер на 180,00 лева като незаконосъобразно.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

95

НАХД No 41/2012

По ЗГ и ЗЛОД

Е.А.С.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9 от 04.01.2012 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Сливен като неправилно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

96

ЧНД No 42/2012

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

М.Г.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.6.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
НАСТАНЯВА на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, непълнолетния М.Г.К., ЕГН ********** живущ в дома на родителите си в с. Градец, общ. Котел. Кв. „Изток” № 514 във ВУИ с. Завет общ. Разград.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните.  ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел.  

97

ЧНД No 44/2012

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Л.К.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.2.2012г., в законна сила от 15.2.2012г.
Прекратява съдебната поръчка и я връща на Министерство на правосъдието.Към протокола да се приложи и препис от писмото на кмета на с. Мокрен.

98

НОХД No 45/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.С.К.,
К.С.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 29.3.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
Р.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2010 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с К.С.К., като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и като използвал техническо средство /ключ/ отнел чужди движими вещи на обща стойност 305,80 лв. от владението на М.А.К., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК , поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и К.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен – излежава присъда в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.    
К.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен – излежава присъда в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2010 г. в гр. Котел, в условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Р.С.К., като разрушил преграда здраво направена за защита на имот и като използвал техническо средство /ключ/ отнел чужди движими вещи на обща стойност 305,80 лв. от владението на М.А.К., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал.1 , т.2 вр. чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” от НК- поради което и на основание чл. 196, ал.1 , т.2 вр. чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 29, ал.1, б. „А” и б. „Б” от НК му налага ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 58а намаля с 1/3, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, затворнически общежитие от закрит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 64/2011 г., на РС Котел, влязла в сила на 22.04.2011 г. в размер на най - тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип и на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите Р.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и К.С.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен – излежава присъда в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 23.4.2012г.

99

НОХД No 46/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.М.М.,
М.Р.Н.,
Л.Ш.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 25.9.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
Е.М.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.М.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец март 2010 г. край село Тича, община Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимия М.Р.Н., отнел чужди движими вещи на обща стойност 718.00 лева от владението на дружество „БТК” АД без съгласието на неговия председател с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Е.М.М., М.Р.Н. и Л.Ш.М., всички с посочени, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 13.33 (тринадесет лева и тридесет и три стот.), представляваща направени по делото разноски.  
М.Р.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.Н., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2010 г. край село Тича, община Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимите Е.М. и Л.М., отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 436.00 лева от владението на дружество „БТК” АД без съгласието на неговия председател с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Е.М.М., М.Р.Н. и Л.Ш.М., всички с посочени, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 13.33 (тринадесет лева и тридесет и три стот.), представляваща направени по делото разноски.  
Л.Ш.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Ш.М., български гражданин, роден на ***г***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец март 2010 г. край село Тича, община Котел, като използвал техническо средство и след като се сговорил предварително с подсъдимия М.Р.Н., отнел чужди движими вещи на обща стойност 718.00 лева от владението на дружество „БТК” АД без съгласието на неговия председател с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Е.М.М., М.Р.Н. и Л.Ш.М., всички с посочени, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 13.33 (тринадесет лева и тридесет и три стот.), представляваща направени по делото разноски.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 18.10.2012г.

100

НЧХД No 47/2012

НЧХД

Д.Х.Д.

С.А.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 29.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
Одобрява постигнатата спогодба между страните. ПРЕКРАТЯВА НЧХД № 47/2012 г.  Определението не подлежи на обжалване.  

101

НОХД No 48/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Д.П.,
Д.Х.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 22.3.2012г., в законна сила от 7.4.2012г.
М.Д.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.П., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, с основно образование, безработен, вдовец, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месеца август 2011 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство (арматурна ножица за рязане на желязо) и след като се сговорил предварително с Д.Х.С. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на стойност 332,10 лв. от владението на „Ремонт строй” Бургас с МОЛ – Б.В.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1от НК, поради което и на основание 195, ал.1, т. 4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1от НК му налага ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.Д.П., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, с основно образование, безработен, вдовец, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и Д.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
Д.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месеца август 2011 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство (арматурна ножица за рязане на желязо) и след като се сговорил предварително с М.Д.П. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на стойност 332,10 лв. от владението на „Ремонт строй” Бургас с МОЛ – Б.В.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1от НК, поради което и на основание 195, ал.1, т. 4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1от НК му налага ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.Д.П., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, с основно образование, безработен, вдовец, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и Д.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.    
Мотиви от 24.4.2012г.

102

НАХД No 49/2012

По ЗГ и ЗЛОД

Х.А.К.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 16.3.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 49 / 2012 г. на РС Котел, поради оттегляне на жалбата от жалбоподателя.  ВРЪЩА жалбата на подателя й Х.А.К., ведно с приложенията към нея, като се оставят преписи от материалите по делото, след влизане на определението в сила.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на страните.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.  

103

НОХД No 50/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 16.2.2012г., в законна сила от 17.2.2012г.
А.М.М.
Обвиняемият А.М.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Норграбен Германия, ученик в дванадесети клас в ПГГС „Христо Ботев” в гр. Велинград, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. , се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2012 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда ( 1,54 на хиляда), установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия А.М.М. с посочени данни за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл. 54 от НК се налага наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  По делото не са причинени съставомерни щети.   По делото няма веществени доказателства  По въпроса за направените разноски. По делото не са направени разноски.  

104

НАХД No 51/2012

Административни дела

Г.Р.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 21.5.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1443 П / 2011 г. от 15.12.2011 г. издадено то началника на РУ „ Полиция” Котел, с което на Г.Р.М. , ЕГН **********,***, с което е наложено административно наказание – имуществена санкция глоба в размер на 50,00 лева, като незаконосъобразно.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

105

НАХД No 52/2012

По ЗД по пътищата

Х.М.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 674/20.01.2012 г. на Началника на РУ Полиция като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

106

НЧХД No 53/2012

НЧХД

Г.Р.Г.

М.Г.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 13.3.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 53/2О12 г. на РС Котел   поради неотстраняване в срок на нередовностите на частната тъжба.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с въззивна  жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на частния тъжител и на М.К..  

107

НОХД No 55/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 22.3.2012г., в законна сила от 7.4.2012г.
М.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, учил до пети клас - грамотен, осъждан, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2011 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи на обща стойност 349.36 лева от владението К.Л. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия М.С.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.В.Л., ЕГН **********,***, сумата 349.36 (триста четиридесет и девет лева и тридесет и шест стот.) лева, представляващи обезщетение за причинени му от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия М.С.К.,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляващи направени по делото разноски както и сумата 50.00 / петдесет/ лева, представляващи окончателна държавна такса.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 6.4.2012г.

108

НАХД No 56/2012

Административни дела

ЕТ"ЦУКИНДА - ЛЮБА БОДУРОВА"

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 13.3.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 56/2012 г. на РС Котел поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с касационна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването жалбоподателя и административнонаказващия орган  

109

НАХД No 57/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.П.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.5.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
М.П.К.
ПРИЗНАВА М.П.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Троян, със завършен пети клас - грамотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец август 2011 г. до месец януари 2012 г. в село Градец заживял на съпружески начала със З
. С., ненавършила шестнадесетгодишна възраст, без да е сключил с нея граждански брак, поради което и на основание чл.191, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.    
Мотиви от 29.5.2012г.

110

НОХД No 58/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.Х.Ц.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.3.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
Н.Х.Ц.
Обвиняемият Н.Х.Ц. български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2012 г. в гр. Котел като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи - пари на стойност 300,00 лева от владението на Х
. П. Х. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК  На обвиняемия Н.Х.Ц., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Имуществените вреди са възстановени.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

111

НОХД No 59/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.В.Б.,
Л.А.Д.,
Д.Д.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 3.4.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.
Б.В.Б.
Подсъдимият Б.В.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Елена, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********,се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2011 г. в с. Градец, община Котел, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и след предварителен сговор с подсъдимите Д.Д.Г. и Л.А.Д., отнел чужди движими вещи на обща стойност 354,10 лева от владението на М.А.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, престъпление по чл.195, ал.1 , т.3 и т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК.  На подсъдимия Б.В.Б., с посочени данни, при условията на чл.55, ал.1 , т.1 от НК се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Няма веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Б.В.Б.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.34 (осемнадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Л.А.Д.
Подсъдимият Л.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********; се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2011 г. в с. Градец, община Котел, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и след предварителен сговор с подсъдимите Д.Д.Г. и Б.В.Б., отнел чужди движими вещи на обща стойност 354,10 лева от владението на М.А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието в немаловажен случай е извършено повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.   На подсъдимия Л.А.Д., с посочени данни, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се налага наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Няма веществени доказателства  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Л.А.Д.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.34 (осемнадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Д.Д.Г.
Подсъдимият Д.Д.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през месец август 2011 г. в с. Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и след предварителен сговор с подсъдимите Б.В.Б. и Л.А.Д., отнел чужди движими вещи на обща стойност 354,10 лева от владението на М.А.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието в немаловажен случай е извършено повторно, престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т.5 и т.7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 28, ал. 1 от НК  На подсъдимия Д.Д.Г., с посочени данни, при условията на чл. 54 от НК се налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването което се ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  Няма веществени доказателства.  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Д.Д.Г.,***, ЕГН *********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 18.34 (осемнадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи направени по делото разноски.  

112

ЧНД No 60/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.С.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.4.2012г., в законна сила от 12.5.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. от НК на А.С.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. общо наказание по протоколно определение по споразумение № 11/29.02.2012 г. по НОХД № 138/2011 г. на РС Котел и протоколно определение по споразумение № 126/14.10.2011 г по НОХД №381/2011 г. на РС Карнобат, в размер на три месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор/ затворническо общежитие при първоначален строг режим, считано от влизане в сила на настоящото определение.
А.С.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. от НК на А.С.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. общо наказание по протоколно определение по споразумение № 11/29.02.2012 г. по НОХД № 138/2011 г. на РС Котел и протоколно определение по споразумение № 126/14.10.2011 г по НОХД №381/2011 г. на РС Карнобат, в размер на три месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор/ затворническо общежитие при първоначален строг режим, считано от влизане в сила на настоящото определение.
Мотиви от 26.4.2012г.

113

НОХД No 61/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Р.Л.,
Т.З.Х.,
М.С.Г.,
А.И.Г.,
Х.Х.К.,
С.Т.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 7.3.2012г., в законна сила от 10.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 61 / 2012 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, на обвиняемите, на защитниците им и на военно формирование32450 село Мокрен.  

114

НАХД No 62/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Ж.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.4.2012г., в законна сила от 21.4.2012г.
Д.П.Ж.
ПРИЗНАВА Д.П.Ж., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2011 г. в местността „Равния дъб” в землището на село Кипилово, община Котел, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил на Д
. Н. К. три средни телесни повреди, изразяващи се проникващо нараняване в коремната кухина и разстройство на здравето, временно опасно на живота, причинени от две различни наранявания, поради което и на основание чл.134, ал.1, т.2 вр. чл.129 от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  ЛИШАВА на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК Д.П.Ж., с посочени данни, от право да ловува за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.П.Ж., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 150.00 (сто и петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 5.4.2012г.

115

ЧНД No 63/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.3.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
Разпитът проведен.

116

НОХД No 64/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Д.Й.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 24.4.2012г., в законна сила от 24.4.2012г.
В.Д.Й.
Подс. В.Д.Й., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, с основно образование, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Плевен, постоянен адрес ***, м. Попренец № 38, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2011 г. в село Тича, община Котел управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 от НК.  На подс. В.Д.Й., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  От престъплението не са причинени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Д.Й., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 4.00 (четири) лева.  О П Р Е Д Е Л И :    ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия В.Д.Й., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, с основно образование, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Плевен, постоянен адрес ***, м. Попренец № 38, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 366/2011 г. на РС Омуртаг, в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по НОХД № 366/2011 г. на РС Омуртаг.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

117

НОХД No 65/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.П.,
Й.А.Л.,
С.К.М.,
Х.Ц.О.,
Д.М.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 12.7.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
В.М.П.
Подсъдимият В.М.П., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, в момента задържан в затвора в гр. Ловеч, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2011 г. в с. Кипилово, общ. Котел, в с. Пъдарево общ. Котел и в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на опасен рецидив и при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Й.А.Л., С.К.М., Х. Цветанов О. и Д.М.Г. и използвал моторно превозно средство и техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи от владението на Община Котел на стойност 259.10 лева и от владението на „ЕВН България електроразпределение” АД на стойност 511.90 лева, всичко на обща стойност 771.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  Паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена изцяло на ощетените юридически лица „ЕВН България електроразпределение” АД Пловдив и Община Котел с две банкови платежни нареждания от 11.07.2012 г.  По делото не са приложени веществени доказателства  На подсъдимия В.М.П., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.М.П., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 16.00 (шестнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Й.А.Л.
Подсъдимият Й.А.Л., български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, работещ като дървосекач, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2011 г. в с. Кипилово, общ. Котел, в с. Пъдарево общ. Котел и в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на повторност и на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите В.М.П., С.К.М., Х. Ц
. О. и Д.М.Г. и използвал моторно превозно средство и техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи от владението на Община Котел на стойност 259.10 лева и от владението на „ЕВН България електроразпределение” АД на стойност 511.90 лева, всичко на обща стойност 771.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Й.А.Л., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена изцяло на ощетените юридически лица „ЕВН България електроразпределение” АД Пловдив и Община Котел с две банкови платежни нареждания от 11.07.2012 г.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Й.А.Л., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 16.00 (шестнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
С.К.М.
Подсъдимият С.К.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Казанлък, неграмотен, работи като дървосекач, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***6, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2011 г. в с. Кипилово, общ. Котел, в с. Пъдерево общ. Котел и в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление и след като се сговорил предварително с подсъдимите В.М.П., Й.А.Л., Х. Ц
. О. и Д.М.Г. и използвал моторно превозно средство и техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи от владението на Община Котел на стойност 259.10 лева и от владението на „ЕВН България електроразпределение” АД на стойност 511.90 лева, всичко на обща стойност 771.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена - престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. , вр. чл. 26 от НК.  На подсъдимия С.К.М., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26 от НК при условията на чл. 54 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена изцяло на ощетените юридически лица „ЕВН България електроразпределение” АД Пловдив и Община Котел с две банкови платежни нареждания от 11.07.2012 г.  По делото не са приложени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 16.00 (шестнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Х.Ц.О.
Подсъдимият Х. Ц
. О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, задържан в ареста в гр. Сливен, постоянен адрес ***68, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2011 г. в с. Кипилово, общ. Котел, в с. Пъдарево общ. Котел и в с. Мокрен, общ. Котел, макар и непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите В.М.П., Й.А.Л., С.К.М. и Д.М.Г. и използвал моторно превозно средство и техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи от владението на Община Котел на стойност 259.10 лева и от владението на „ЕВН България електроразпределение” АД на стойност 511.90 лева, всичко на обща стойност 771.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена - престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. Чл.26, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК.  На подсъдимия Х. ЦВЕТАНОВ О., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК при условията на чл. 54 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  Паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена изцяло на ощетените юридически лица „ЕВН България електроразпределение” АД Пловдив и Община Котел с две банкови платежни нареждания от 11.07.2012 г.  По делото не са приложени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х. ЦВЕТАНОВ О., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 16.00 (шестнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Д.М.Г.
Подсъдимият Д.М.Г., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, женен, осъждан, задържан по мярка за неотклонение в затвора в гр. Ловеч, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2011 г. в с. Кипилово, общ. Котел, в с. Пъдарево общ. Котел и в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление и след като се сговорил предварително с подсъдимите В.М.П., Й.А.Л., С.К.М. и Х. Ц
. О. и използвал моторно превозно средство и техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи от владението на Община Котел на стойност 259.10 лева и от владението на „ЕВН България електроразпределение” АД на стойност 51 1.90 лева, всичко на обща стойност 771.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена - престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подсъдимия Д.М.Г., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 от НК и при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Паричната равностойност на откраднатите вещи е възстановена изцяло на ощетените юридически лица „ЕВН България електроразпределение” АД Пловдив и Община Котел с две банкови платежни нареждания от 11.07.2012 г.  По делото не са приложени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.М.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 16.00 (шестнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

118

НОХД No 66/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.Т.,
С.К.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 9.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
М.С.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Т., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2012 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително със С.К.Ч. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 505,00 лева от владението на С.К.В. без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1 т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.С.Т., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и С.К.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
С.К.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2012 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително със М.С.Т. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 505,00 лева от владението на С.К.В. без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1 т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.С.Т., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** и С.К.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 (шейсет) лева представляваща направени по делото разноски.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 11.5.2012г.

119

ЧНД No 67/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

Д.Л.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.4.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 67 по описа на РС Котел за 2012 г. Делото да се изпрати на ОС Сливен по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в седмодневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.

120

НАХД No 68/2012

По УБДХ

НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ

Д.Г.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
НАЛАГА на основание чл. 1 от УБДХ, на нарушителя Д.Г.Г., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, бълг. гражданин, с начално образование, неосъждан, съжителстващ на съпружески начала, адрес ***, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева.РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на РУ Полиция Котел за сведение.
Д.Г.Г.
НАЛАГА на основание чл. 1 от УБДХ, на нарушителя Д.Г.Г., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, бълг. гражданин, с начално образование, неосъждан, съжителстващ на съпружески начала, адрес ***, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от решението да се изпрати на РУ Полиция Котел за сведение.  
Мотиви от 20.3.2012г.

121

НАХД No 69/2012

По ЗГ и ЗЛОД

С.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 6.4.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 69/2012 г. на РС Котел поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с касационна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на административнонаказващия орган.  

122

НОХД No 70/2012

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.С.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 17.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
Й.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.С.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи като строител на полигон „Ново село”, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 12.09.2006 г. до 12.02.2012 г. в село Мокрен, община Котел, след като е бил осъден да издържа непълнолетния си син С.Й.М., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски (65 вноски на обща стойност 3 900.00 лева), поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от две години по 100 часа за година.ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен
Мотиви от 27.4.2012г.

123

НОХД No 71/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.И.А.,
С.Д.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 29.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
С.И.А.
Обвиняемият С.И.А., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, с основно образование, безработен разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че през периода 07.01.2012 г. – 16.02.2012 г. в с. Кипилово, общ. Котел при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.Д.П. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 228,00 лв. от владението на И
. К. К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК  На обвиняемия С.И.А., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1 , т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществените доказателства – 1 бр. катинар да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Обвиняемите С.И.А. и С.Д.П. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 90,40 лв. (деветдесет лева и четиридесет ст.).  
С.Д.П.
Обвиняемият С.Д.П., български гражданин, роден на *** *** с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 07.01.2012 г. – 16.02.2012 г. в с. Кипилово, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай със С.И.А. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 069,00 лв. от владението на И
. К. К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК .  На обвиняемия С.Д.П., с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществените доказателства – 1 бр. катинар да се унищожат като вещи с малозначителна стойност, след влизане в сила на съдебния акт.  Обвиняемите С.И.А. и С.Д.П. с посочени данни се задължават да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 90,40 лв. (деветдесет лева и четиридесет ст.).  

124

ЧНД No 72/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ж.М.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 25.4.2012г., в законна сила от 5.5.2012г.
НАСТАНЯВА на задължително стационарно лечение от параноидна шизофрения с пристъпно прогредиентно към непрекъснато протичане, в период на обостряне, лицето Ж.М.Х.,***, ЕГН **********, в Психиатрична болница гр. Раднево за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  ДОПУСКА на основание чл.163, ал.2 от ЗЗдр. предварително изпълнение на решение в частта му досежно задължителното настаняване.  НАЗНАЧАВА лице, което да дава информирано съгласие за лечение и което да се определи от Кмета на Община Раднево.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен от заинтересованите лица (РП Котел, Ж.М. и адв. Г.) в седемдневен срок от съобщаването му, че е изготвено  

125

НАХД No 73/2012

Административни дела

Н.П.Н.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6 А / 17.01.2012 г. издадено то началника на РУ „ Полиция” Котел, с което на Н.П.Н. ЕГН ********** с постоянен адрес с. Пъдарево, обл. Сливен, ул. „ Албена” № 1 е наложено административно наказание – имуществена санкция глоба в размер на 500,00 лева, като незаконосъобразно.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

126

НАХД No 74/2012

Административни дела

М.Г.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.5.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15А / 30.01.2012 г. на Началника на РУ Полиция Котел като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

127

ЧНД No 75/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

С.К.В.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
Оставя без уважение
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 23.03.2012 г. на Районна прокуратура Котел, с което досъдебно производство № 428/2011 г. на РУ Полиция Котел, водено срещу М.С.Т. за извършено от него престъпление по чл.194, ал.1 от НК е прекратено.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Котел, на обвиняемия М.Т., на служебния защитник адв. Г. и на жалбоподателя В., че е изготвено.

128

НОХД No 76/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Х.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.4.2012г., в законна сила от 13.4.2012г.
А.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.А., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи като управител на ЕТ „АСИ” с. Ябланово, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2012 г. в село Ябланово, община Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (1,23 на хиляда), установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 Б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК му наказание наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  ЛИШАВА на основание чл.343Г от НК подсъдимия А.Х.А., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ЕДИН МЕСЕЦ, като на основание чл.59 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в седемдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 5.4.2012г.

129

НОХД No 77/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 12.4.2012г., в законна сила от 12.4.2012г.
М.А.Х.
Подсъдимият М.А.Х., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, неграмотен, безработен, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26/27.03.2012 г. в гр. Котел, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи – 1 бр. кон на стойност 400,00 лева и 1 бр. каруца на стойност 170,00 лева от владението на З.В.М. и 1 бр. впрегатна амуниция ( 1бр. кушум, 1бр. палдъм и 1 бр. кантърми) на стойност 150,00 лева от владението на К.Р.Д., всичко на обща стойност 720,00 лева без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.  На подсъдимия М.А.Х. с посочена самоличност, за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  Няма веществени доказателства.  Причинените на пострадалите лица имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс.М.А.Х.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 223.00 (двеста двадесет и три) лева, представляващи направени по делото разноски.  

130

НАХД No 79/2012

Административни дела

В.Х.Д.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОП ПРИ ОД НА МВР - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4648 / 21.12.2011 г. на ВНД НК отдел при ОД на МВР Сливен като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

131

ЧНД No 80/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 22.5.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
Д.Д.Г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Д.Д.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 59 / 2012 г. и НОХД № 113/ 2011 г., двете на РС Котел, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 69, ал. 1 вр. чл. 66, ал. 1 за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение в сила.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.3 от НК от наложеното общо наказание лишаване от свобода изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с въззивна жалба в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

132

ЧНД No 81/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Л.А.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 10.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
Л.А.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на Л.А.Д., български гражданин, неграмотен, осъждан, село Градец, кв. Запад № 84, ЕГН **********, общо наказание по НОХД 59/2012 г. и НОХД 162/2011 г., двете на РС Котел, в размер на по-тежкото от тях, а именно СЕДЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.3 от НК от определеното общо наказание лишаване от свобода изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачетат за един ден лишаване от свобода.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок, за което РП Котел и служебният защитник да се считат за уведомени. Да се уведоми осъдения Л.А.Д..  
Мотиви от 10.5.2012г.

133

НАХД No 82/2012

Административни дела

Б.А.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.6.2012г., в законна сила от 31.7.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16 А/06.03.2012 г на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на Б.А.Б. ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 500,00   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  

134

НОХД No 83/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОМУРТАГ

К.И.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 288, ал. 1, т.1 от НПК съдебното производство по НОХД 83/2012 г. на РС Котел и връща делото на РП Омуртаг за изпълнение на указанията съгласно мотивите.  Определението за връщане не подлежи на обжалване.    

135

ЧНД No 85/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

С.И.Й.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
Оставя без уважение
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 03.04.2012 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на досъдебно производство № 347/11 г. на РУ Полиция Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено по чл.129 от НК престъпление.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен от пострадалия С.Й. в седемдневен срок от съобщението, че е изготвено.

136

ЧНД No 86/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.М.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 29.5.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
Б.М.Д.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК на Б.М.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с начално образование, безработен, неженен, осъждан в момента излежава присъда в затвора в гр. Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъдите по НОХД № 163/2011 г., НОХД № 33/2011 г. и НОХД № 14/2012 г., всички на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл. 25, ал. 1 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по което и да е от тях.  ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето, през което осъденият е бил задържан по мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 08.12.2010 г. до привеждане в изпълнение на присъдата, постановена по НОХД 33/2011 г. на РС Котел.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

137

ЧНД No 87/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 29.5.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
М.С.К.
НАЛАГА на осъдения М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, завършен шести клас, осъждан, в момента излежава присъда в затвора в гр. Бургас, неженен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъдите по НОХД № 21/2012 г., НОХД № 55/2012 г. и НОХД 11/2012 г., всички на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначално строг режим, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по което и да е от тях.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

138

НОХД No 91/2012

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Д.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 25.9.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
И.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.08.2011 г. край село Нейково, община Котел причинил на З.Ж.З. средна телесна повреда, изразяваща в счупване на лявата зигоматична кост с разместване на костните фрагменти, което довело до затруднение на дъвченето, поради което и на основание чл.129 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила, като го признава ЗА НЕВИНОВЕН затова, че причинил затрудняване на говоренето на пострадалия.   ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия И.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на З.Ж.З., ЕГН **********,***, чрез адв. Д.О., сумата 5 000.00 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 25.08.2011 г. до окончателното изпълнение на задължението, като иска за разликата до пълния му предявен размер 7 000.00 лева ОТХВЪРЛЯ.   ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК И.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 164.68 (сто шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стот.), представляващи направени по делото разноски, както и сумата 200.00 (двеста) лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 22.10.2012г.

139

НОХД No 96/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.Д.,
С.И.С.,
М.Н.Ф.,
Г.З.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 26.9.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
М.С.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Д., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че на 02./03.01.2011 г. в с. Нейково общ. Котел при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство / арматурна ножица за рязане на желязо и клещи и след като се сговорил предварително с Г.З.Б., М.Н.Ф. и С.И.С., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи 700 м. проводник на стойност 1 379,00 лв. от владението на община Котел и 1 400 м проводник на стойност 2 578,00 лв. от ЕВН България Електроразпределение КЕЦ Сливен, всичко на обща стойност 4 137,00 лв. без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл.26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД 202/2011 на РС Карнобат, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на „ЕВН България Електроразпределение” АД сумата 2 758,00 (две хиляди седемстотин петдесет и осем) лева представляваща причинени от престъплението имуществени вреди ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Община Котел сумата 1 379,00 (хиляда тристе седемдесет и девет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 лв.(шейсет) лева представляваща направени по делото разноски, както и сумата 158,28 (сто петдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
С.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, работи като дървар във фирма „Неки”, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02./03.01.2011 г. в с. Нейково общ. Котел при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство / арматурна ножица за рязане на желязо и клещи и след като се сговорил предварително с Г.З.Б., М.Н.Ф. и М.С.Д., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи 700 м. проводник на стойност 1 379,00 лв. от владението на община Котел и 1 400 м проводник на стойност 2 578,00 лв. от ЕВН България Електроразпределение КЕЦ Сливен, всичко на обща стойност 4 137,00 лв. без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 4, 5, и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК, намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по НОХД № 91/2011 г. на РС Попово, НОХД № 202/2011 на РС Карнобат в размер на по-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА приспада изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на „ЕВН България Електроразпределение” АД сумата 2 758,00 (две хиляди седемстотин петдесет и осем) лева представляваща причинени от престъплението имуществени вреди ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Община Котел сумата 1 379,00 (хиляда тристе седемдесет и девет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 лв.(шейсет) лева представляваща направени по делото разноски, както и сумата 158,28 (сто петдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
М.Н.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.Ф., български гражданин, роден на *** ***, с незавършено начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че на 02./03.01.2011 г. в с. Нейково общ. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл даразбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство / арматурна ножица за рязане на желязо и клещи и след като се сговорил предварително с Г.З.Б., С.И.С. и М.С.Д., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи 700 м. проводник на стойност 1 379,00 лв. от владението на община Котел и 1 400 м проводник на стойност 2 578,00 лв. от ЕВН България Електроразпределение КЕЦ Сливен, всичко на обща стойност 4 137,00 лв. без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намалява с една трета, като му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 69 вр. чл. 66 от НК за ДВЕ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъда по НОХД 202/2011 г. на РС Карнобат в размер на по-тежкото от двете, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с ДВЕ ГОДИНИ ИЗПИТАТЕЛЕН срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на „ЕВН България Електроразпределение” АД сумата 2 758,00 (две хиляди седемстотин петдесет и осем) лева представляваща причинени от престъплението имуществени вреди ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Община Котел сумата 1 379,00 (хиляда тристе седемдесет и девет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 лв.(шейсет) лева представляваща направени по делото разноски, както и сумата 158,28 (сто петдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Г.З.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.З.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това че на 02./03.01.2011 г. в с. Нейково общ. Котел при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство / арматурна ножица за рязане на желязо и клещи и след като се сговорил предварително с М.Н.Ф., С.И.С. и М.С.Д., в немаловажен случай отнел чужди движими вещи 700 м. проводник на стойност 1 379,00 лв. от владението на община Котел и 1 400 м проводник на стойност 2 578,00 лв. от ЕВН България Електроразпределение КЕЦ Сливен, всичко на обща стойност 4 137,00 лв. без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно – поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 4, 5, и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначално строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 202/2011 г. на РС Карнобат, НОХД 510/2011 г. на РС Айтос, НОХД 1563/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 173/2012 г. на РС Айтос в размер на най-тежкото , а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначално строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на „ЕВН България Електроразпределение” АД сумата 2 758,00 (две хиляди седемстотин петдесет и осем) лева представляваща причинени от престъплението имуществени вреди ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Община Котел сумата 1 379,00 (хиляда тристе седемдесет и девет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.С.Д.,***, С.И.С., ЕГН **********,***, Г.З.Б., ЕГН ********** и М.Н.Ф.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60,00 лв.(шейсет) лева представляваща направени по делото разноски, както и сумата 158,28 (сто петдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки), представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
Мотиви от 10.10.2012г.

140

ЧНД No 97/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН

141

НОХД No 99/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.П.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
М.П.П.
Обвиняемият М.П.П., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2012 г. в гр. Котел, по ул. „Поп Янко” управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолсваген голф” с регистрационен № СН 9491 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2, а именно 2,16 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер” 7410 с фабричен № 0187 и стикер 027019 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.На обвиняемия М.П.П., с посочени данни за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с преиодичност два пъти седмично.; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

142

НОХД No 100/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.М.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 3.5.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
Е.М.И.
Е.М.И., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.Обвиняемият Е.М.И., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 19/20.04.2012 г. в с. Кипилово, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил ”ВАЗ” с рег. № СН 7757 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 1,31 на хиляда, установено по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 165/23.04.2012 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия Е.М.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл . 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Е.М.И., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 44.70 (четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски.  

143

ЧНД No 102/2012

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

Х.Г.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.6.2012г., в законна сила от 6.9.2012г.
НАСТАНЯВА на основание чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН Х.Г.К., роден на *** ***, ученик в пети клас, неграмотен, адрес село Градец, община Котел, кв. Изток № 514, ЕГН **********, във възпитателно училище – интернат за срок от една година затова, че на 01.12.2011 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с други лица извършил кражба на чужда движима вещ на стойност 300.00 лева от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен, е могъл да разбира смисъла и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в четиринадесетдневен срок от непълнолетния, неговия защитник, родителите и от РП Котел.  ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на МКБППМК Котел за изпълнение на процедурата по чл.9 от Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г).  

144

ЧНД No 103/2012

ЗБППМН

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ

С.Б.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.6.2012г., в законна сила от 21.7.2012г.
НАСТАНЯВА на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗБППМН, малолетния С.Б.К., ЕГН **********, живущ в дома на родителите си в с. Градец общ. Котел ул. „ Кънчо Драгинов” № 26 във ВУИ гр. Завет общ. Разград.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ОС Сливен в 14-дневен срок от страните.  ПРЕПИС от решението след влизане в сила да се изпрати на МКБППМН към Община Котел и на РП Котел  

145

НОХД No 106/2012

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Т.Я.,
М.Т.Я.,
Н.А.Т.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.6.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
А.Т.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, живее извън Р България на неизвестен адрес, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2010 г. в село Тича, община Котел в обитавано от св. Н.С. ***, в съучастие с подсъдимите М.Т.Я. и Н.А.Т. като извършител, в нарушение на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглежда един брой растение от рода на конопа (марихуана) с общо нетно тегло 393.49 гр. суха маса на стойност 2 360.58 лева, поради което и на основание чл.354в, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 вр. чл.57, ал.2 от НК му налага наказания ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 7 000.00 ( седем хиляди) лева в полза на държавата.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на подс. А.Т.Я., с посочени данни, общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 141/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила и ГЛОБА в размер на 7 000.00 ( седем хиляди) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата 393.49 грама коноп, предаден с протокол № 19298 / 21.12.2010 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.Т.Я., ЕГН **********, М.Т.Я., ЕН **********, двамата със заявен постоянен адрес ***, и Н.А.Т., ЕГН **********, със заявен постоянен адрес ***, община Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 59, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 28.73 (двадесет и осем лева и седемдесет и три стот.), представляващи направени по делото разноски.  
М.Т.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.Я., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, живее извън Р България на неизвестен адрес, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2010 г. в село Тича, община Котел в обитавано от св. Н.С. ***, в съучастие с подсъдимите А.Т.Я. и Н.А.Т. като извършител, в нарушение на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглежда един брой растение от рода на конопа (марихуана) с общо нетно тегло 393.49 гр. суха маса на стойност 2 360.58 лева, поради което и на основание чл.354в, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 вр. чл.57, ал.2 от НК му налага наказания ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 7 000.00 ( седем хиляди) лева в полза на държавата.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на подс. М.Т.Я., с посочени данни, общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 141/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила и ГЛОБА в размер на 7 000.00 ( седем хиляди) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата 393.49 грама коноп, предаден с протокол № 19298 / 21.12.2010 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.Т.Я., ЕГН **********, М.Т.Я., ЕН **********, двамата със заявен постоянен адрес ***, и Н.А.Т., ЕГН **********, със заявен постоянен адрес ***, община Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 59, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 28.73 (двадесет и осем лева и седемдесет и три стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Н.А.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, живее извън Р България на неизвестен адрес, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2010 г. в село Тича, община Котел в обитавано от св. Н.С. ***, в съучастие с подсъдимите А.Т.Я. и М.Т.Я. като извършител, в нарушение на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглежда един брой растение от рода на конопа (марихуана) с общо нетно тегло 393.49 гр. суха маса на стойност 2 360.58 лева, поради което и на основание чл.354в, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 вр. чл.57, ал.2 от НК му налага наказания ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 7 000.00 ( седем хиляди) лева в полза на държавата.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на подс. Н.А.Т., с посочени данни, общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 141/2010 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила и ГЛОБА в размер на 7 000.00 ( седем хиляди) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата 393.49 грама коноп, предаден с протокол № 19298 / 21.12.2010 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.Т.Я., ЕГН **********, М.Т.Я., ЕН **********, двамата със заявен постоянен адрес ***, и Н.А.Т., ЕГН **********, със заявен постоянен адрес ***, община Котел, ул. „Хаджи Димитър” № 59, всеки от тях ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по 28.73 (двадесет и осем лева и седемдесет и три стот.), представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 2.7.2012г.

146

НОХД No 108/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.М.С.,
Ж.Р.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 30.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
С.М.С.
Подсъдимият С.М.С., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***4, ЕГН **********; се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2010 г. в с. Мокрен, обл. Сливенска, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с Ж.Р.С. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, и използвал МПС отнел чужди движими вещи на обща стойност 118,00 лева от владението на П.П.Р. с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”от НК.  На подсъдимия С.М.С., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”от НК при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип). Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.С., с посочени данни, се задължават да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 25,00( петдесет) лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия С.М.С., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***4, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 1232/2010 г., НОХД № 163/2011г. и НОХД № 339/2011 г., всички на РС Сливен, в размер на най - тежкото от тях , а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по което и да е от тях.  
Ж.Р.С.
Подсъдимият Ж.Р.С., с посочени данни се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2010 г. в с. Мокрен, обл. Сливенска, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително със С.М.С. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 118,00 лева от владението на П.П.Р. с намерение противозаконно да ги присвои, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 , вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимия Ж.Р.С., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 , вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Живка Р.С., с посочени данни, се задължават да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 25,00( петдесет) лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия Ж.Р.С., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, нежненен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 953/2011 г. на РС Несебър в размер по - тежкото от тях, а именно ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип),  ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК изцяло от наказанието лишаване от свобода наказанието пробация, изтърпяно по НОХД № 953/2011 г., като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.  

147

НОХД No 109/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Ц.О.,
Х.Х.К.,
В.М.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 12.6.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
Х.Ц.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, безработен задържан по мярка за неотклонение задържане под стража в ОС ИН Следствени арести Сливен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.07.2011 г. край град Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подсъдимите Х.К. и В.П., отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 200.00 лева от владението на М.К., И.И. и И.Ч. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били без постоянен надзор и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.   ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 230/2011 г. на РС Омуртаг в размер на по – тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.И., ЕГН **********,*** 315, сумата 550,00 (петстотин и петдесет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на И.Х.Ч., ЕГН **********,*** 127, сумата 1 000,00 (хиляда) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.Ц.О., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 69.42 (шестдесет и девет лева и четиридесет и две стот.), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от И.И..  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от И.Ч..  
Х.Х.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Х.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, съжителства на семейни начала, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.07.2011 г. край град Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Х.О. и В.П., отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 200.00 лева от владението на М.К., И.И. и И.Ч. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били без постоянен надзор, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.И., ЕГН **********,*** 315, сумата 550,00 (петстотин и петдесет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на И.Х.Ч., ЕГН **********,*** 127, сумата 1 000,00 (хиляда) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х.Х.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 69.42 (шестдесет и девет лева и четиридесет и две стот.), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от И.И..  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от И.Ч..  
В.М.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.П., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан в момента задържан по мярка за неотклонение задържане под стража в затвора в гр. Ловеч, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.07.2011 г. край град Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Х.О. и Х.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 2 200.00 лева от владението на М.К., И.И. и И.Ч. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са били без постоянен надзор, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.58а, ал.1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 469/2012 г. на РС Сливен в размер на по – тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по присъдата по НОХД № 469/2012 г. на РС Сливен.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.И., ЕГН **********,*** 315, сумата 550,00 (петстотин и петдесет) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ на И.Х.Ч., ЕГН **********,*** 127, сумата 1 000,00 (хиляда) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.М.П., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 69.42 (шестдесет и девет лева и четиридесет и две стот.), представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от И.И..  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Х.Ц.О., Х.Х.К. и В.М.П., с посочени данни, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от И.Ч..  
Мотиви от 12.7.2012г.

148

НОХД No 110/2012

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.А.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 8.5.2012г., в законна сила от 8.5.2012г.
Д.А.Д.
Обвиняемият Д.А.Д., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2011 г. в с. Малко село , община Котел, причинил средна телесна повреда-фрактура на лявата лакътна кост на Х
. М. Х., изразяваща се в трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник – престъпление по чл. 129 от НК.  На обвиняемия Д.А.Д. с посочени данни за извършеното престъпление по чл. 129 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Д.А.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 90,00 (деветдесет лева), представляващи направени по делото разноски.  

149

НОХД No 111/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.А.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 3.10.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.
Б.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Б., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен- излежава присъда в затвора в гр. Бургас, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в тава, че през месец януари 2010 г. в местността „Гръцки дол”, землище на Котел, при условията на опасен рецидив, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 124,00 лева от владението на М.К.М. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. „б” от НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор, затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъда по НОХД 1155/2012 на РС Сливен, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор, затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Б.А.Б. ЕГН **********,*** да ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 70,00 лв.(седемдесет) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 10.10.2012г.

150

ЧНД No 112/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.Н.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.6.2012г., в законна сила от 14.7.2012г.
Съдът след като взе предвид, че М
. К. Н. доброволно е постъпила на лечение ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 112/2012 г. на РС Котел. Определението за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен в 15 дневен срок от РП Котел, М. Н. и сл.защитник адв.А..

151

ЧНД No 113/2012

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Б.В.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.5.2012г., в законна сила от 30.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело № 113/2012 г. на РС Котел и ВРЪЩА на МП съдебната поръчка неизпълнена. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВЪРНАТ на МП изпратените за връчване съдебни книжа.

152

ЧНД No 114/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ж.Р.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 26.9.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
Ж.Р.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. от НК на Ж.Р.К., български гражданин, роден на *** г. в с. Градец, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** общо наказание по определение по споразумение № 66/30.11.2011 г. по НОХД № 135/11 и присъда № 24/18.04.2012 г. по НОХД 27/12 и двете на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, осем месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок. На основание чл. 25, ал. 3 приспада изтърпяното наказание пробация, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода, считано от влизане в сила на настоящото определение.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.

153

НАХД No 115/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.6.2012г., в законна сила от 23.6.2012г.
Г.Х.М.
ПРИЗНАВА Г.Х.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Трън, ученик в седми клас в гр. Златарица, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2012 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 5.6.2012г.

154

ЧНД No 116/2012

Реабилитации чл.85-88а НК

К.Д.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 5.7.2012г., в законна сила от 13.7.2012г.
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъжданията на К.Д.Д., ЕГН **********, постоянен адрес *** А, по НОХД № 6/2002 г. и НОХД № 117/2008 г., двете на РС Котел.  Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред  ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.  

155

НОХД No 117/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.С.,
Г.Ф.Г.,
В.Й.Х.,
Б.Г.Ф.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 12.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
М.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец октомври 2011 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Г.Ф.Г., Б.Г.Ф. и В.Й.Х. отнел чужди движими вещи от владението на „Инкотекс”АД гр.- Котел без съгласието на изпълнителния директор К.С.Б. на обща стойност 298,07 лв. с намерение противозаконна да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.5 вр. чл. 194, ал.1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Г.Ф.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  В.Й.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не учи - безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Б.Г.Ф., български гражданин, роден на *** *** неграмотен, не учи- безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
Г.Ф.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ф.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец октомври 2011 г. в гр. Котел при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.Х.С., Б.Г.Ф. и В.Й.Х. отнел чужди движими вещи на стойност 458,07 лева от владението на „Инкотекс” АД гр. Котел без съгласието на изпълнителния директор К.С.Б. с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Г.Ф.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  В.Й.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не учи - безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Б.Г.Ф., български гражданин, роден на *** *** неграмотен, не учи- безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
В.Й.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Й.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не учи - безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец октомври 2011 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след кат се сговорил предварително в немаловажен случай с М.Х.С., Б.Г.Ф. и Г.Ф.Г. отнел чужди движими вещи на обща стойност 458,07 лева от владението на „Инкотекс” АД гр. Котел без съгласието на изпълнителния директор К.С.Б. с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 вр. чл. 26, ал.1 от НК поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 вр. чл. 26, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК с две години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Г.Ф.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  В.Й.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не учи - безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Б.Г.Ф., български гражданин, роден на *** *** неграмотен, не учи- безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
Б.Г.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Г.Ф., български гражданин, роден на *** *** неграмотен, не учи- безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********за ВИНОВЕН в това, че през месец октомври 2011 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си , след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Г.Ф.Г., М.Х.С. и В.Й.Х. отнел чужди движими вещи на обща стойност 298,07 лева от владението на „Инкотекс” АД гр. Котел без съгласието на изпълнителния директор К.С.Б., с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК, поради което и на основание л. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 69, ал.1 вр. чл. 66, ал.1 от НК с две години изпитателен срок.   ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимите М.Х.С., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Г.Ф.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  В.Й.Х., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не учи - безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********.  Б.Г.Ф., български гражданин, роден на *** *** неграмотен, не учи- безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40,00 (четиридесет ) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 15.1.2013г.

156

НОХД No 118/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Ц.О.,
Л.А.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 4.7.2012г., в законна сила от 4.7.2012г.
А.Ц.О.
Подсъдимият А.Ц.О., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не учи, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец август 2011 г. в с. Пъдарево, общ. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Л.А.Д. отнел чужди движими вещи на обща стойност 240.00 лв от владението на С.И.Р. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия А.Ц.О. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Причинените щети са възстановени  Няма веществените доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.Ц.О., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 лв. (двадесет лева), представляващи направени по делото разноски.  
Л.А.Д.
Подсъдимият Л.А.Д., роден на *** ***, общ. Котел, кв. „Запад” № 84, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец август 2011 г. в с. Пъдарево, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.Ц.О. отнел чужди движими вещи на обща стойност 240.00 лв от владението на С.И.Р. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  На подсъдимия Л.А.Д. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени  Няма веществените доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Л.А.Д., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 лв. (двадесет лева), представляващи направени по делото разноски.    

157

НОХД No 120/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.Г.,
А.Ц.О.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 18.9.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
Д.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неграмотен, работи като дървосекач, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2011 г. в м. „Вавова кория” край село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, след като се сговорил предварително с подс. А.Ц.О. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 167.70 лева от владението С.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му наказание наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Д.Д.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
А.Ц.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, настанен във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр Завет, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2011 г. в м. „Вавова кория” край село Градец, община Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подс. Д.Г. и използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 438.60 лева от владението С.А. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му наказание наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, от изтърпяваното на което го освобождава и ГО НАСТАНЯВА на основание чл.64, ал.1 от НК във възпитателно - училище - интернат.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия А.Ц.О., с посочени данни, със съгласието на майка си Ц.М.О., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесете) лева, представляващи направени по делото разноски.  
Мотиви от 16.10.2012г.

158

НОХД No 121/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Н.Ф.,
Г.З.Б.,
А.В.В.,
Д.М.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 17.10.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
М.Н.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.Ф., български гражданин, роден на *** ***, с незавършено начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2011 г. в с. Медвен, общ. Котел, макар и непълнолетен но като могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.М.Г., А.В. В
. и Г. З. Б. и като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот отнел чужди движими веща на обща стойност 1652, 60 лв. от владението на Г.В.Ц., Т.П.Х., П.Л.Т., Р.К.Т. и Г.Д.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои , поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3 и 5 вр. чл.194, ал. 1 вр. чл. 63, ал.1 т. 3, в р. чл. 26, ал.1 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намалява с една трета, като му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 69, ал. 1 вр. чл. 66 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 202/2011 г. на РС Карнобат и НОХД № 96/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като така определеното наказание на основание чл. 69, ал. 1 вр. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.Н.Ф.,***, Г.З.Б.,***, А.В.В.,*** и Д.М.Г.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 134,80 лв.(сто тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) представляваща направени по делото разноски,  
Г.З.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.З.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това че през месец февруари 2011 г. в с. Медвен, общ. Котел при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.М.Г., М.Н.Ф. и А.В.В. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 1652, 60 лв. от владението на Г.В.Ц., Т.П.Х., П.Л.Т., Р.К.Т. и Г.Д.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл.26, ал. 1 НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затвор, затворническо общежитие от открит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 202/2011 г. на РС Карнобат, НОХД 510/2011 г. на РС Айтос, НОХД 1563/2011 г. на РС Сливен и НОХД № 173/2012 г. на РС Айтос в размер на най-тежкото , а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначално строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.Н.Ф.,***, Г.З.Б.,***, А.В.В.,*** и Д.М.Г.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 134,80 лв.(сто тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) представляваща направени по делото разноски,  
А.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.В., български гражданин, роден на *** г. в гр. Стара Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН**********за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2011 г. в с. Медвен, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с Д.М.Г., М.Н.Ф. и Г.З.Б. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 1652, 60 лв. от владението на Г.В.Ц., Т.П.Х., П.Л.Т., Р.К.Т. и Г.Д.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл.26, ал. 1 НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 186/2011 г. на РС Елхово, НОХД № 120/2011 г. на РС Тополовград, НОХД № 251/2011 г. на РС Айтос, НОХД № 154/2011 г. на РС Тополовград, НОХД № 256/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 247/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 283/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 469/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 1563/2011 на РС Сливен, НОХД № 173/2012 г. на РС Айтос в размер на най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, затворническо общежитие от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.  На основание чл.68, ал. 1 от НК привежда в изпълнение наложеното наказание по НОХД № 73/2009 г. на РС Малко Търново в размер на три месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим в затвор/затворническо общежитие от открит тип.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.Н.Ф.,***, Г.З.Б.,***, А.В.В.,*** и Д.М.Г.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 134,80 лв.(сто тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) представляваща направени по делото разноски,  
Д.М.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Г., български гражданин, роден на *** *** Загора, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2011 г. в с. Медвен, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.В.В., М.Н.Ф. и Г.З.Б. и като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 1652, 60 лв. от владението на Г.В.Ц., Т.П.Х., П.Л.Т., Р.К.Т. и Г.Д.С. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои , поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3 и 5, вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.  На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването, на което на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА с четири години изпитателен срок.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 333/2011 г. на РС Стара Загора, НОХД № 251/2011 г. на РС Айтос, НОХД № 247/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 256/ 2011 г.на РС Карнобат, НОХД № 283/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 469/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 510/2011 г. на РС Айтос, 1563/2011 г. на РС Сливен, НОХД № 469/2012 г. на РС Сливен, НОХД № 65/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода, като така определеното наказание на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА с четири години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите М.Н.Ф.,***, Г.З.Б.,***, А.В.В.,*** и Д.М.Г.,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 134,80 лв.(сто тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) представляваща направени по делото разноски,  
Мотиви от 22.10.2012г.

159

НОХД No 122/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.И.З.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
И.И.З.
Подсъдимия И.И.З., роден на *** ***, обл. Сливенска, ул. „Съби Димитров” № 19, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 19.05.2012 г. в с. Кипилово, обл. Сливенска управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ауди” А 4 с ДК № СН 3203 ВВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /1,68/ на хиляда установено по надлежен ред с химическа експертиза № 198/21.05.2012 г.- престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК  На подсъдимия И.И.З. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1, от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Предвиденото наказание "лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК" съгласно чл. 343 г от НК не следва да бъде налагано, тъй като подсъдимият на притежава СУМПС.  Щети не са причинени.  Няма вещестени доказателства.   Подсъдмият И.И.З. с посочени дани се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на  44.70 лв. (четирдесет и четири лева и седемдесет стотинки) лв.  

160

НОХД No 123/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 17.10.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
В.М.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.П., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан – в момента в затвора в Ловеч по наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”, постоянен адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21-22. 07. 2011 г. в с. ГРадец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с А.Ц.О. отнел чужди движими вещи – 2 бр. коне на обща стойност 950,00 лв.от владението на Г.Д.К. и А.А.Д. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1 т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал.1 б. „а” и б. „б” вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА    На основание чл. 58а от НК намалява с една трета така наложеното наказание, като му налага ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор/затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъди по НОХД № 469/2012 г. на РС Сливен, НОХД № 99/2012 г. на РС Айтос и НОХД № 65/2012 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор/затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия В.М.П. ЕГН **********, с. Гррадец кв. „Изток” № 614, да ЗАПЛАТИ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 189,50 лв.(сто осемдесет и девет лева и петдесет стотинки) представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 22.10.2012г.

161

НАХД No 124/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.З.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.10.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
Г.З.К.
ПРИЗНАВА Г.К.З., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за виновен в това, че на 25.07.2011 г. в с. Тича общ. Котел обвиняемият Г.З.К., в обитавана от него къща отглеждал в 8 бр. саксии засети 8 бр. растения – канабис, без да има разрешение от МЗ за дейности с наркотични вещества по реда на ЗСНВП, поради което и на основание чл. 354в, ал. 5 вр. ал.1 от НК и чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева в полза на държавата.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.  
Мотиви от 10.10.2012г.

162

НАХД No 125/2012

Административни дела

С.А.Р.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 308 от 11.05.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Котел, с което на С.А.Р., ЕГН **********,***, му е наложена глоба в размер на 400,00 лева за това, че на 19.01.2012 г. в 9,15 ч. по път с. Кипилово – с. Боринци е управлявал лек автомобил „Опел” с рег. № СН 0141 КК собственост на Мария Лефтерова без сключена застраховка „Гражданска отговоронсот”.   РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд – Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.  

163

НАХД No 128/2012

По УБДХ

НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ

Д.К.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
Д.К.Х.
ПРИЗНАВА Д.К.Х., български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, неженен, адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2012 г. в град Котел извършил непристойни прояви, изразяващи се в оскърбително отношение и държание към полицейските служители Т.Т. и Х.Х., които на висок глас наричал „комплексари”, „мишки”, че нищо не могат да му направят, че се заяждат с него и блъснал полицейския служител Т.Т. с длани в гърдите, поради което и на основание чл.1 от УДБХ му административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ за срок от пет денонощия в РУ Полиция Котел.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в срок до 24 часа, който изтича на в 16.47 ч. на 07.06.2012 г.  НАСРОЧВАМ разглеждане на делото пред ОС Сливен за 11.06.2012 г. от 13.00 часа в случай на жалба, за която дата и час нарушителят да се счита за уведомен, да се уведоми РП Котел.  
Мотиви от 6.6.2012г.

164

НОХД No 129/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.С.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 18.9.2012г., в законна сила от 18.9.2012г.
М.С.К.
Подс. М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, завършен шести клас, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец януари 2012 г. в град Котел, след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужда движима вещ на стойност 95.00 лева от владението на Д.Н. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата е извършена при условията на повторност и представлява немаловажен случай, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК.  На подс. М.С.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).  Причинените на пострадалото лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  Подсъдимия М.С.К., с посочени данни, се задължава да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 40.00 (четиридесет) лева.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на М.С.К., български гражданин, роден на *** ***, осъждан, неженен, безработен, завършен шести клас, изтърпява в момента наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 129/2012 г., НОХД № 21/2012г., НОХД № 55/2012 г. и НОХД № 11/2012 г., всички на РС Котел, в размер на най - тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип).ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изцяло изтърпяното по която и да е от посочените присъди.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с въззивна жалба или въззивен протест в петнадесетдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.    

165

ЧНД No 130/2012

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Х.З.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 4.7.2012г., в законна сила от 4.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ЧНД № 130/2012 г. на РС Котел по съдебна поръчка – Връчване на Съдебни книжа като ИЗПЪЛНЕНА.

166

НОХД No 131/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.С.,
В.Д.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 29.11.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
К.Д.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.С., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2011 г. в гр. Котел, след като се сговорил предварително с В.Д.Б. в немаловажен случай отнел чужди движими вещи на обща стойност 5 717,52 лева от владението на СБДПЛР „Котел” ЕООД без съгласието на представителя им Ц.Г.В.- управител на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои престъпление по чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което по реда на чл. 58а от НК намаля с 1/3 – осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Д.С. ЕГН **********,*** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80,00 (осемдесет ) лева, представляваща направени по делото разноски.  
В.Д.Б.
На основание чл. 24, ал.1, т.4 от НПК ПРЕКРАТЯВА воденото по отношение на подсъдимия В.Д.Б. наказателно производство.  Определението може да бъде обжалвано в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 13.12.2012г.

167

ЧНД No 132/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

М.В.О.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

168

НАХД No 133/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.С.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
А.С.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.С.Х., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, говедар, с основно образование, женен, постоянен адрес *** Караниколов № 24, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2012 г. в село Тича, община Котел извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  
Мотиви от 16.10.2012г.

169

НОХД No 134/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.М.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 12.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
К.М.К.
Обв. К.М.К., бълг. гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2012 г. в гр. Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда (2.19 на хиляда), установено по съответния ред, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал. 1 от НК.  На обв. К.М.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. “б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  На основание чл.343г от НК обв. К.М.К. се лишава от право да управлява МПС за срок от девет месеца, като на основание чл.59 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред.  По делото не са направени разноски.  

170

ЧНД No 138/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

К.С.У.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 06.06.2012 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 345/2011 г. по описа на РУ Полиция Котел, пор. № 702/2011 г., водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 129, от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпратят на жалбоподателя и на РП Котел за сведение.  

171

НОХД No 139/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.В.О.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 19.6.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
М.В.О.
Обвиняемият М.В.О., бълг. гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, неженен, неосъждан, не работи, пост. адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2012 г. в град Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (1,66 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.  На обв. М.В.О., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 54 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от одобряване на споразумението.  Наказанието по чл.343г от НК не се налага, тъй като обвиняемият не притежава свидетелство за управление на МПС.  От престъплението не са причинени съставомерни щети.  По делото не са направени разноски.  

172

НОХД No 141/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 10.7.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
Х.А.К.
Х.А.К., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно образование, вдовец, неосъждан, работник по строителството в община Котел, пост. адрес ***, ЕГН **********. Подсъдимият Х.А.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2012 г. в село Ябланово, община Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (2,61 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.  На подс. Х.А.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца, задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и поправителен труд при 15% удръжки от месечното му трудово възнаграждение в полза на държавата за срок от шест месеца, което да се изпълни по местоработата на подсъдимия Община Котел или която и да е друга месторабота до края на срока на пробационната мярка, като времето, през което се изпълнява тази пробационна мярка не се зачита за трудов стаж.  ЛИШАВА на основание чл.343г от НК подс. Х.А.К., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от отнемане на свидетелството за управление от административния орган.  От престъплението не са причинени съставомерни щети  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Х.А.К., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 45.60 (четиридесет и пет лева и шестдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.  

173

ЧНД No 143/2012

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
П.П.П.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 5.7.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
ПОВЪРЖДАВА постановление от 31.05.2012 г. на Районна прокуратура Сливен за прекратяване на досъдебно производство № 479 /2012 г. на РУ Полиция Сливен, водено срещу неизвестен извършител за извършено по чл.286, ал.1 от НК престъпление.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Сливен и на жалбоподателя, че е изготвено.  

174

ЧНД No 145/2012

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Л.К.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело № 145 / 2012 на РС Котел и ВРЪЩА на МП съдебната поръчка неизпълнена. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ДА СЕ ВЪРНАТ на МП изпратените за връчване съдебни книжа.

175

ЧНД No 146/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 10.11.2012г.
Т.Д.К.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Т.Д.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование – неграмотен, не работи, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. общо наказание по присъди по НОХД № 90/11г., НОХД № 47/11 г.; НОХД № 171/11 г; НОХД № 33/11 г.; НОХД 210/11 г.; НОХД № 31/12 г.; НОхД №163/11 г.; НОХД № 14/12 г. и по НОХД № 228/11 г. всички на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и четири месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор, затворническо общежитие от открит тип при първоначален общ режим.  На основание чл. 25, ал.2 от НК приспада изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 59, ал.1 от НК приспада времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 228/11 г. на РС Котел, считано от 10.06.2011 г. до привеждане в изпълнение на присъдата.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени. Да се уведоми осъдения.  

176

ЧНД No 148/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.Б.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
К.Д.Б.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК на осъдения К.Д.Б., български гражданин, роден на *** ***, със завършен пети клас - грамотен, безработен, неженен, осъждан, в момента изтърпява наказание лишаване от свобода в затвора в град Бургас, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъда и определение по НОХД № 196/10 г и по НОХД 78/11 г. двете на РС Котел, в размер на най-тежкото от тях, а именно осем месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор/затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното по която и да е от присъдите.  На основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо наказание по присъди и определения по НОХД № 47/11г., НОХД № 171/11 г., НОХД № 92/11г., НОХД № 31/12 г., НОХД 14/12 г. и по НОХД № 228/11 г. на РС Котел в размер на най-тежкото от тях, а именно една година и четири месеца лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно в затвор/ затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното, по която и да е от присъдите.  На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 228/11 г. на РС Котел, считано от 10.06.2011г. до привеждане в изпълнение на присъда.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

177

НОХД No 149/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Б.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
Б.Б.Г.
Обвиняемият Б.Б.Г., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2012 г. в гр. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № А 3348 ВМ без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му наложено по административен ред за същото деяние / с НП № 406 от 07.02.2012 г., влязло в сила на 14.05.2012 г. на Началника на сектор ПП при ОД МВР- Бургас - престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК  На обвиняемият Б.Б.Г. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа за една календарна година.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

178

ЧНД No 150/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

К.С.К.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.39 ал.1 от НПК производството по ЧНД № 150 по описа на РС Котел за 2012 г. и ГО ИЗПРАЩА за разглеждане на РС Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на РП Котел, на осъдения и на АК Сливен.

179

НОХД No 153/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.М.Ч.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29 ал.1 т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 153 / 2012 на РС Котел . ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 153/2012 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т-3 от НПК НОХД № 153 / 2О12 г. по описа на РС Котел на  Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

180

НОХД No 155/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.П.Й.,
М.Н.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.11.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
П.П.Й.
Подсъдимият П.П.Й., роден на *** г. в гр. Елена, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец април 2010 г. в с. Дъбова, общ. Котел, след като се сговорил предварително с М.Н.С. и като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи- 600 м кабел ПВО- 6 кв. мм на обща стойност 1 038.00 лв от владението на ЕВН България Електроразпределение АД, КЕЦ Сливен с отговорно лице инж. И.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено повторно - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от  На подсъдимия П.П.Й. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип.  Причинените щети са възстановени  Веществените доказателства- 1 бр. туристическа синя раница с 8,9 кг мед, 1 бр. жълта полиетиленова торба с 8,7 кг мед да бъдат унишожени като вещи без стойност.  Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П.П.Й. с посочени данни и подсъдимия М.Н.С. с посочени дани да заплатят солидарно по сметка на бюджета съдебната власт направените по делото разноски в размер на 83,50 лв. (осемдесет и три лева и петдесет ст.)  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказания на подсъдимия П.П.Й., П.П.Й., български гражданин, роден на *** г. в гр. Елена, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** по настоящото споразумение и по НОХД 252/2010 г. на РС Елена и НОХД № 1297/2011 г. на РС Сливен в размер на най-тежкото от тях, а именно пет месеца лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/затворническо общежитие/от закрит тип, като на основание чл. 25, ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното по което и да е от тях.  
М.Н.С.
Подсъдимият М.Н.С., роден на *** ***, общ. Елена, ул. „Оборище” № 15, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през месец април 2010 г. в с. Дъбова, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с П.П.Й. и като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи- 600 м кабел ПВО- 6 кв. мм на обща стойност 1 038.00 лв от владението на ЕВН България Електроразпределение АД, КЕЦ Сливен с отговорно лице инж. И.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК  На подсъдимия М.Н.С. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинените щети са възстановени  Веществените доказателства- 1 бр. туристическа синя раница с 8,9 кг мед, 1 бр. жълта полиетиленова торба с 8,7 кг мед да бъдат унишожени като вещи без стойност.  Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П.П.Й. с посочени данни и подсъдимия М.Н.С. с посочени дани да заплатят солидарно по сметка на бюджета съдебната власт направените по делото разноски в размер на 83,50 лв. (осемдесет и три лева и петдесет ст.)  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал 1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия М.Н.С., български гражданин, роден на ***г***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, по настоящото споразумение и по НОХД № 252/2010 г. на РС Елена в размер на по-тежкото от тях, а именно пет месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години считано от влизане на определението в сила.  

181

НОХД No 156/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.С.,
Г.Ф.Г.,
Б.Д.Ч.,
С.И.М.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 16.7.2012г., в законна сила от 24.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 156 / 2012 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.   РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва и протестира пред ОС Сливен с частен протест и частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел, пострадалото лице, обвиняемите и техните защитници.  

182

НОХД No 157/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.С.Г.,
М.И.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
К.С.Г.
Подсъдимият К.С.Г., роден на *** г. в гр. Търговище, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това че, на 7/8.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с М.И.Г. в немаловажен случай отнел чужда движима вещ- 1 бр. кон на стойност 550.00 лв от владението на К.Р.Л. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимия К.С.Г. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени  Няма веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.С.Г. и М.И.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 218,00 (двеста и осемнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
М.И.Г.
Подсъдимият М.И.Г., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********  се признава за виновен в това, че на 7/8.03.2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с К.С.Г. в немаловажен случай отнел чужда движима вещ- 1 бр. кон на стойност 550.00 лв от владението на К.Р.Л. без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимия М.И.Г. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите К.С.Г. и М.И.Г., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 218,00 (двеста и осемнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

183

НОХД No 158/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.Д.Ч.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 21.11.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
Е.Д.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана – реабилитирана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в тава, че през периода месец декември 2011г. – месец април 2012 г. в с. Градец, общ. Котел, при условията на продължавано престъпление, като разрушила преграда здраво направена за защита на имот, отнела чужди движими вещи на обща стойност 218,65 лева от владението на Р.П.Ж., К.Г.И. и М.Н.Р. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК й налага ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което на основание чл. 58а от НК намаля с 1/3, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което отлага на основание чл. 66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимата Е.Д.Ч., българска гражданка, родена на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана – реабилитирана, постоянен адрес ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100,00 (сто) лева представляваща направени по делото разноски.  
Мотиви от 6.12.2012г.

184

НОХД No 159/2012

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.М.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
М.М.М.
Обвиняемият М.М.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че  1/ На 11.07.2012 г. в с. Стрелци общ. Котел противозаконно повредил формено облекло, носено по реда на ЗМВР от старши полицай при РУ „Полиция” Котел – Ф
. К. И., като скъсал копчетата на ризата му и шева под мишницата на десния ръкав на ризата – престъпление по чл. 274а, ал. 3 от НК.   2/ На 11.07.2012 г. в с. Стрелци, общ. Котел извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в отправяне на обиди и псувни към служител на РУ „Полиция” Котел – старши полицай Ф. К. И., като викал на висок глас, държал се грубо и арогантно, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта – служител на РУ „Полиция”-Котел – старши полицай Ф. К. И., изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, като го ударил с глава по горната устна и го дърпал за униформата, с което му пречел да си изпълнява служебните задължения и по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост – престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК  На обвиняемия М.М.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 274а, ал. 3 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   На обвиняемия М.М.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за една година.   На основание чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемия М.М.М., с посочени данни, се определя общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за една година.  Щети не са причинени.  Веществените доказателства – 1 бр. риза да бъде върната на собственика u Ф. И..  По делото не са направени разноски.    

185

ЧНД No 160/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Ц.О.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
А.Ц.О.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, настанен във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр Завет, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъдите по НОХД № 69/2011г. на РС Котел, НОХД № 230/2011 г. на РС Омуртаг и НОХД № 18/2012г. на РС Котел в размер на най тежкото от тях, а именно осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК за две години изпитателен срок.  НАЛАГА на основание чл. 25, ал.1 вр чл. 23 , ал. 1от НК на А.Ц.О., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, настанен във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” гр Завет, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по НОХД № 118/2012 г. на РС Котел и НОХД № 237/2011 г. на РС Котел в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година, като на основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което РП Котел и служебният защитник да се считат за уведомени. Да се уведоми осъденият  

186

НАХД No 163/2012

Административни дела

Н.П.П.

НАЧАЛНИК ОО "КД-ДАИ"-СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 6.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН производството по НАХД № 163 / 2012 г. на РС Котел, поради оттегляне на жалбата.  ВРЪЩА жалбата на подателя u, ведно с приложенията към нея, като се оставят преписи от материалите по делото, след влизане на определението в сила.  ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на страните.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок пред АС Сливен  

187

ЧНД No 167/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

Г.Д.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 39, ал.1 от НПК производството по ЧНД № 167 по описа на РС Котел за 2012 г. и го ИЗПРАЩА за разглеждане на РС Ямбол.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на РП Котел, на осъдения и на АК Сливен.

188

НОХД No 168/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 26.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
А.Х.М.
Обвиняемият А.Х.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012 г. край на с. Тича, общ. Котел управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № СН 9422 АК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.  На обвиняемия А.Х.М., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство по административен ред.  Щети не са причинени  По делото не са приобщени веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. А.Х.М., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 44.70 (четиридесет и четири лева и седемдесет стот.), представляващи направени по делото разноски.  

189

ЧНД No 171/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.10.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
В.М.П.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на В.М.П., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, в момента задържан в затвора в гр. Ловеч, постоянен адрес ***, ЕГН **********, общо наказание по присъдите по НОХД № 65/2012 г. на РС Котел, НОХД № 469/ 2012 г. на РС Сливен и НОХД № 99/2012 г. на РС Айтос в размер на най-тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (затворническо общежитие от закрит тип), като на основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен в 15-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени.  

190

НОХД No 173/2012

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.И.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29 ал.1 т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 173 / 2012 на РС Котел . ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 173/2012 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т-3 от НПК НОХД № 173 / 2О12 г. по описа на РС Котел на  Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

191

ЧНД No 176/2012

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Х.Ц.О.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.8.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

192

ЧНД No 178/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

ОКРЪЖЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.8.2012г., в законна сила от 13.8.2012г.
Разпитът проведен.

193

НОХД No 180/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.И.Г.,
Д.И.Г.,
М.И.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.11.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
М.И.Г.
Подсъдимият М.И.Г., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, живущ ***, български гражданин, с незавършено начално образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 23/24.08.2010 г. в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.И.Г. и Д.И.Г. отнел чужди движими вещи на обща стойност 206.50 лв от владението на Д.П.Ж. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК.  На подсъдимия М.И.Г. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия М.И.Г. с посочени дани, Д.И.Г., с посочени данни и М.И.Г. с посечени данни, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 ( шестдесет лева) лв.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия М.И.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, с незавършено начално образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** по настоящото споразумение и по присъди по НОХД № 200/2011 на РС Карнобат, НОХД № 285/2011 г. на РС Айтос, НОХД № 466/2011 г. на РС Карнобат, НОХД № 283/2011 на РС Средец и НОХД № 71/2011 г. на РС Царево в размер на най-тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор/ затворническо общежитие/ от закрит тип.  На основание чл. 24 от НК увеличава общото наказание с четири месеца, а именно две години и четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор/ затворническо общежитие/ от закрит тип.  На основание чл. 25, ал.2 от НК Приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от тях.  
Д.И.Г.
Подсъдимият Д.И.Г., роден на *** г. в гр. Трявна, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че На 23/24.08.2010 г. в с. Мокрен, общ. Котел, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.И.Г. и М.И.Г. отнел чужди движими вещи на обща стойност 206.50 лв от владението на Д.П.Ж. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата в немаловажен случай е извършена повторно- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК  На подсъдимия Д.И.Г. за извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия М.И.Г. с посочени дани, Д.И.Г., с посочени данни и М.И.Г. с посечени данни, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 ( шестдесет лева) лв.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК общо наказание на подсъдимия Д.И.Г.,български гражданин, роден на *** г. в гр. Трявна, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** по настоящото споразумение и по присъди по НОХД № 2134/2011 г. на РС Бургас, НОХД № 2633/2011 на РС Бургас, НОХД № 200/2011 на РС Карнобат, НОХД № 284/2011 г на РС Средец и НОХД 71/2011г на РС Царево в размер на най-тежкото от тях, а именно две години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години.  
М.И.Г.
Подсъдимият М.И.Г., роден на *** г. в гр. Сунгурларе, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че На 23/24.08.2010 г. в с. Мокрен, общ. Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително в немаловажен случай с М.И.Г. и Д.И.Г. отнел чужди движими вещи на обща стойност 206.50 лв от владението на Д.П.Ж. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК.  На подсъдимия М.И.Г. за извършеното престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор /затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.  Причинени щети са възстановени.  Няма веществени доказателства.  Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия М.И.Г. с посочени дани, Д.И.Г., с посочени данни и М.И.Г. с посечени данни, да заплатят солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 60,00 ( шестдесет лева) лв.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал.1 от НК общо наказание на подсъдимия М.И.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** по настоящото споразумение и по присъда по НОХД № 157/2012 г. на РС Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор / затворническо общежитие/ от закрит тип при първоначален строг режим.  На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изцяло изтърпяното, по която и да е от тях.  

194

ЧНД No 182/2012

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

К.С.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 13.8.2012г., в законна сила от 17.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К.С.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Търговище, с начално образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 254/06.07.2012 г. на РУ Полиция Котел за изменение на взетата му с протоколно определение от 06.07.2012 г. на РС Котел мярка за неотклонение задържане под стража в по-лека и ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 06.07.2012 г., постановено по ЧНД № 154/2012 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред ОС Сливен.  ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл. 65, ал. 6 от НПК едномесечен срок, в който обвиняемият няма право да подава молба за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража в по-лека.  В случай на жалба или протест НАСРОЧВАМ разглеждането на делото пред ОС Сливен за 20.08.2012 г.от 14:00 ч., за която дата и час ОП Сливен и защитникът адвокат К. да се считат за уведомени. Ако определението бъде обжалвано, обвиняемият да се призове чрез Началника на ОС „Изпълнение на наказанията” сектор „Арести” Сливен.  ПРЕПИС от протокола да се изпрати на РП Котел за прилагане към досъдебното производство.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел досъдебно производство № 254/2012г. за продължаване на следващи процесуални действия, след като настоящото определение влезе в сила.  ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з., което приключи в 13:30 ч.    
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

195

ЧНД No 183/2012

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Х.С.Г.,
Х.Х.К.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.8.2012г., в законна сила от 24.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Х.С.Г., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, безработен, съжителства на съпружески начала, осъждан, постоянен адрес ***4, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 254/06.07.2012 г. на РУ Полиция Котел за изменение на взетата му с протоколно определение от 06.07.2012 г. на РС Котел мярка за неотклонение задържане под стража в по-лека и ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 06.07.2012 г., постановено по ЧНД № 154/2012 г. на РС Котел.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Х.Х.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 254/06.07.2012 г. на РУ Полиция Котел за изменение на взетата му с протоколно определение от 06.07.2012 г. на РС Котел мярка за неотклонение задържане под стража в по-лека и ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 06.07.2012 г., постановено по ЧНД № 154/2012 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в тридневен срок пред ОС Сливен.  ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл. 65, ал. 6 от НПК едномесечен срок, в който обвиняемите Х.С.Г. и Х.Х.К. нямат право да подават молби за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража в по-лека.  В случай на жалба или протест НАСРОЧВАМ разглеждането на делото пред ОС Сливен за 27.08.2012 г.от 13 : 00 ч., за която дата и час ОП Сливен и защитникът адвокат Рафаилов да се считат за уведомени. Ако определението бъде обжалвано, обвиняемите да се призоват чрез Началника на ОС „Изпълнение на наказанията”, сектор „Арести” Сливен.  ПРЕПИС от протокола да се изпрати на РП Котел за прилагане към досъдебното производство.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел досъдебно производство № 254/2012г. за продължаване на следващи процесуални действия, след като настоящото определение влезе в сила.  ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з., което приключи в 11 : 00 ч.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЕКРЕТАР:    
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

196

НОХД No 186/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Н.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 22.11.2012г., в законна сила от 8.12.2012г.
И.Н.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.П., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сливен, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 01.08.2011 г. – 11.08.2011 г. в с. Мокрен, общ. Котел като разрушил преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи от стоматологичен кабинет в здравна служба на обща стойност 4 409,59лв. от владението на Община Котел без съгласието на представителя й – Кмета на Общината с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3 вр. чл. 194, ал.1 от НК му определя наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което по реда на чл. 58а от НК намаля с 1/3- ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.  ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия И.Н.П. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Котел сумата 1 852,01 лева (хиляда осемстотин петдесет и два лева и една ст.), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, в едно със законната лихва считано от 12. 08. 2012 г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените във връзка с гражданския иск разноски в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н. ЕГН **********,*** П. да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 260,00 (двеста и шейсет ) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 74,08 лв. (седемдесет и четири лева и осем ст.) представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.    Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 6.12.2012г.

197

НОХД No 187/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.А.Р.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 14.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
К.А.Р.
Подсъдимият К.А.Р., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2012 г. в с. Градец, обл. Сливенска управлява моторно превозно средство- лек автомобил марка „Москвич” с ДК № СН 0012 СС собственост на С
. И. С. с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 2,37/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер» 7410, с фабричен № 0187, със стикер № 02705- престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК  На подсъдимия К.А.Р. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  По делото не са причинени съставомерни щети.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

198

НОХД No 188/2012

ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Л.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
С.Л.Г.
Подсъдимият С.Л.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Сунгурларе, без образование-неграмотен, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 28.10.2010 г. - 10.02.2011 г. в землището на село Мокрен, община Котел, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от горския фонд 1.5 куб. метра дърва за огрев на стойност 47.70 лева, собственост на ЮДП - ТД „Държавно горско стопанство” Котел, като случаят е маловажен, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235, ал.6 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.  На подсъдимия С.Л.Г., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 235, ал.6 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  Причинените на пострадалото юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика им „Държавно горско стопанство” Котел - териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП град Сливен 1,50 кубични метра пространствени дървета за огрев.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата две каруци, два кушума, една кантърма и една брадва, намиращи се на съхранение в ЮДП - ТД „Държавно горско стопанство” Котел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. С.Л.Г., ЕГН **********,*** 25, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

199

НОХД No 193/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.К.,
Х.С.Г.,
К.С.Г.,
Б.И.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29 ал.1 т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 193 / 2012 на РС Котел . ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 193/2012 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т-3 от НПК НОХД № 193 / 2О12 г. по описа на РС Котел на  Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно  

200

НОХД No 194/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Й.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 14.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
Р.Й.Г.
Подсъдимият Р.Й.Г., роден на *** г. в гр. Елхово, живущ ***, български гражданин, неграмотен, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2012 г. в с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ланчия” с рег. № СН 5191 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /а именно 1,39/ на хиляда установено по надлежен ред с техническо средство «Дрегер» 7410, с № 0187, със стикер № 02705- престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК  На подсъдимия Р.Й.Г. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Предвиденото наказание "лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК" съгласно чл. 343 г от НК не следва да бъде налагано, тъй като подсъдимият на притежава СУМПС.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

201

НОХД No 198/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Н.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
Р.Н.К.
Подсъдимият Р.Н.К., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ямбол, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********., се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2012 г. в с. Градец, общ. Котел по ул. Стефан Вавов управлявал МПС Ауди с ДК № Х 8103 ВР, собственост на Д
. Т.Т., без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП 374/06.10.2011 г. на Началника на РУ Полиция гр. Две могили, влязло в законна сила на 22.05.2012 г. за управление на МПС без свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК  На подсъдимия Р.Н.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо с в следните пробационни мерки :  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично.  2.Задължителни периодични срещи с порбационен служител за срок от една година.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.  От престъплението не са причинени вреди.  По делото не са направени разноски.  

202

НАХД No 199/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.М.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 16.10.2012г., в законна сила от 3.11.2012г.
М.М.К.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.М.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование - ученик в 10 клас в СОУ „ Г. С. Раковски” гр. Котел, неосъждан, постоянен адрес *** Г, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2012 г. в град Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира смисъла и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК и чл.78а, ал.6 вр. ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез поставяне на препис от решението на видно място в Община Котел за срок от 10 дена.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 16.10.2012г.

203

НОХД No 200/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.С.Н.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
С.С.Н.
Обвиняемият С.С.Н., роден на *** ***, със средно образование, не работещ, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 31.07 / 01.08.2012 г. в с. Тича, община Котел, при условията на продължавано престъпление унищожил противозаконно чужди движими вещи - 2 бр. автомобилни гуми марка «Перфекто», на лек автомобил «Пежо 106», с Д К № СН 96 90 СА, собственост на М
. М. В., на стойност 130.00 лева; 1 брой автомобилна гумма, марка «Ескимо» на товарен автомобил «Опел Комбо», с Д К № СН 57 63 КК, собственост на Р. М. В., на стойност 60.00 лева; 1 брой автомобилна гумма, марка «Дайтон», на лек автомобил «Фиат Пунто», с Д К № СН 44 25 АК, собственост на И. М. В., на стойност 70.00 лева; 4 броя автомобилни гумми, от които 2 бр. марка «Конус Спорт Контакт» и 2 бр. марка «Ханко», на лек автомобил «Фолксваген Пассат», с Д К № СН 87 25 АК, собственост на А. И. Б., на обща стойност 320.00 лева; 2 броя автомобилни гумми, от които 1 бр. мрака «Пирели» и 1 бр. марка «Спайдър», на товарен автомобил марка «Фиат Фиорино», с Д К № В 040329, собственост на М. А. Г., на стойност 70.00 лева, или всичко на обща стойност 650.00 лева - престъпление по чл. 216, ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.  На обвиняемият С.С.Н. за извършеното от него престъпление по чл. 216, ал.1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  Причинените от престъплението имуществени вреди са ВЪЗСТАНОВЕНИ  Съдът ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство - 1 бр. джобно ножче с метална дръжка, да бъде върнато на обвиняемия Н..  ОСЪЖДА обвиняемия С.С.Н., роден на *** ***, със средно образование, не работещ, неженен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел направените по делото разноски в размер на 80.00 (осемдесет) лева.  

204

ЧНД No 202/2012

Реабилитации чл.85-88а НК

И.И.А.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 29.11.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
Отхвърля молбата за реабилитация на осъдения И.И.А. по присъди по НЧХД № 114/1991 г. на РС Котел и по НОХД № 115/2007 г. на РС Котел  Прекратява производството по ЧНД № 202/2012 г. на РС Котел    Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.  

205

Административно дело No 204/2012

Жалби срещу разпореждания по чл.304 АПК

П.Х.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 3.10.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Х.Р., ЕГН **********,*** 13, за налагане на глоба по реда на чл.304 от АПК на Началникът на ДНСК София инж. Милка Гечева и временно изпълняващият длъжността Началник на РО „НСК” град Сливен инж. Г. С. затова, че не са изпълнили решение № 24/20.04.2012 г., постановено по НАХД № 130/2011 г. на РС Котел, потвърдено с решение № 139/16.07.2012 г., постановено по КНАХД № 136/2012 г., с което НП № Сл-09-05/21.06.2011 г. на Началника на РДНСК Сливен е било отменено като незаконосъобразно.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО не може да бъде обжалвано.  

206

НАХД No 207/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.Г.Х.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.11.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
З.Г.Х.
ПРИЗНАВА З.Г.Х., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, неженен, безработен, без образование-неграмотен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2012 г. в град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 27.11.2012г.

207

НОХД No 208/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.В.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
П.В.К.
Обвиняемият П.В.К., роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2012 г. в село Градец, община Котел, управлявал МПС «ВАЗ» с Д К № СН 02 41 СС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 (1.46) промила, установено по надлежен ред с химическа експертиза № 341 от 14.08.2012 г.- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.  На обвиняемият П.В.К., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 343г от НК се определя ЛИШАВАНЕ от ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторното превозно средство.  ОСЪЖДА обвиняемия П.В.К., роден на *** ***, с основно образование, не работи, женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел направените по делото разноски в размер на 45.80 лева (четиридесет и пет лева и осемдесет стотинки).  ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП Котел и защитника на обвиняемия П.К., адвокат Р. Х., споразумение.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

208

ЧНД No 209/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

С.Р.Л.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 29.11.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
Съдът ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 209 по описа на РС Котел за 2012 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в седмодневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.  

209

НАХД No 214/2012

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ

М.Р.Т.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.10.2012г., в законна сила от 20.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.6, ал.2 от УБДХ производството по НАХД № 214/2012г. на РС Котел.   Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок пред ОС Сливен.  

210

НОХД No 217/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Г.Ц.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 23.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
Р.Г.Ц.
Обвиняемият Р.Г.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Казанлък, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10. 10. 2012 г. по път между с. Нейково, общ. Котел и с Катунище, общ. Котел управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ВАЗ 2106 с рег. № СН 9723 АН без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 2001/23.06.2011 г. издадено от Началника на сектор ПП към ОД МВР- Хасково, влязло в сила на 02.02.2012 г. за същото деяние- престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На обвиняемия Р.Г.Ц., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  Щети не са причинени.  По делото не са приобщени веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

211

НОХД No 219/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.К.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 25.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29 ал.1 т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 219 / 2012 на РС Котел . ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 219/2012 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т-3 от НПК НОХД № 219 / 2О12 г. по описа на РС Котел на  Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно  

212

ЧНД No 222/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 30.11.2012г., в законна сила от 8.12.2012г.
Не НАСТАНЯВА лицето Д.П.Д.. Прекратява производството по ЧНД №222/2012 г. на РС Котел.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в седмодневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.

213

НОХД No 223/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 25.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
А.А.К.
Обвиняемият А.А.К., роден на *** ***, общ. Котел, ул. «Здравец» № 4, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 23.10.2012 г. в с. Тича, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- товарен автомобил „ЗИЗ 131” с рег. № Н 3139 ВА без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 78/04.04.2012 г. издадено от Началника на РУП- Котел, влязло в законна сила на 27.04.2012 г. за същото деяние - престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК  На обвиняемия А.А.К. за извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  Щети не са причинени  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

214

НОХД No 224/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Р.С.,
Х.Ц.О.,
Б.И.А.,
Х.Х.К.,
Х.Г.Г.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 26.10.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 224 / 2012 г. на РС Котел.  ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 224 / 2012 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  

215

НАХД No 225/2012

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ

Е.А.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
Е.А.К.
ПРИЗНАВА Е.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи в Бургас като строител в БМ ООД, неосъждан, женен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2012 г. около 22:30 в таверна „Елпида” гр. Котел в явно нетрезво състояние, след като бил помолен любезно от сервитьорката М.А.М. да си плати сметката използвал физическа сила спрямо нея, като й нанесъл удар с крак в областта на слабините и удари с ръка в областта на лицето. Към персонала на заведение „Елпида” К. е отправял заплахи, ругатни и псувни, поради което и на основание чл. 1 от УБДХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 300,00 /триста/ лева.    РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в срок до 24 часа, който изтича на в 14 : 30 ч. на 30.10.2012 г.  НАСРОЧВАМ разглеждане на делото пред ОС Сливен за 01. 11. 2012 г. от 11 :00. часа в случай на жалба, за която дата и час нарушителят да се счита за уведомен, да се уведоми РП Котел.  
Мотиви от 29.10.2012г.

216

НОХД No 227/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.А.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 6.11.2012г., в законна сила от 6.11.2012г.
Г.А.Г.
Подсъдимият Г.А.Г., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, със средно образование, неженен, неосъждан, пенсионер, постоянен адрес ***, ЕГН **********. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2012 г. от местността „Черния мост” в землище на гр. Котел добил от ДГФ без редовно позволително 3,82 кубични пространствени метра дърва за огрев на стойност 95,50 лв. и извозил от ДГФ със собствения си товарен автомобил „ ИФА” с рег. № СН 5076 СС без редовно писмено позволително 13,82 кубични метра пространствени дървета за огрев на стойност 345,50 лв, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 235, ал.1 от НК.  На подсъдимия Г.А.Г., с посочени данни, за извършено престъпление по чл. 235, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” и ал.3 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от шест месеца.  Причинените на пострадалото юридическо лице имуществени вреди са изцяло възстановени.  ВРЪЩА на основание чл.111 от НПК на собственика им „Държавно горско стопанство” Котел - териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП град Сливен 13,82 кубични метра пространствени дървета за огрев.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Г.А.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 80.00 (осемдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  

217

НОХД No 228/2012

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 31.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
Х.А.К.
Обвиняемият Х.А.К., български гражданин, роден на *** г. гр. Търговище, ученик в ІХ клас в Хуманитарната гимназия в град Сливен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 22.06.2012 г. в гр. Котел, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира смисъла и значението на деянието и да ръководи постъпките си, причинил на О. М. А. средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на долната челюст, което довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 129 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК.  На обвиняемия Х.А.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 129 вр. чл. 63, ал.1, т.3 вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез поставяне на препис от присъдата на информационното табло на Община Сливен за срок от един месец.  От престъплението не са причинени съставомерни щети.  По делото не са приобщени веществени доказателства  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Х.А.К.,***, действащ със съгласието на родителите му А. Х. К., ЕГН **********, и Д. Х. Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски.  

218

ЧНД No 230/2012

Реабилитации чл.85-88а НК

Н.И.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 18.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
РЕАБИЛИТИРА молителя Н.И. ***, ЕГН **********, по присъди по НОХД № 62/1997 г. на РС Котел, НОХД № 151/2000 г. на РС Котел и НОХД № 115/2002 г. на РС Котел.  Определението може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.  

219

НАХД No 234/2012

По ЗГ и ЗЛОД

Н.М.В.

ДИРЕКТОРА НА РДГ - ГР. СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 234 по описа на РС Котел за 2012 г.  ДЕЛОТО да се изпрати на РС Сливен по подсъдност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    

220

ЧНД No 242/2012

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.11.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
Разпитът проведен.

221

НОХД No 245/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Д.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 6.12.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
К.Д.К.
Подсъдимият К.Д.К., роден на *** г. в гр. Ботевград, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 06.11.2012 г. в с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено Меган” с ДК № Х 1612 ВР без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред /с НП № 650/02.09.2011 г. издадено от Началника на сектор ПП към ОД МВР- Хасково, влязло в законна сила на 23.02.2012 г./ за управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК  На подсъдимия К.Д.К. за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Няма причинени щети.  Няма веществените доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.Д.К., с посочени данни, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 37,65 лева (тридесет и седем лева и шейсет и пет стотинки).  

222

НОХД No 246/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.С.Й.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 22.11.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
П.С.Й.
Обвиняемият П.С.Й., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи в ЕТ „Моде Мара”, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2012 г. по път ІІІ- 7006 в землището на с. Градец, общ. Котел управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „Мазда 626” с ДК № У 6645 АН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2/ на хиляда, а именно 1,50/на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 354/27.08.2012 г- - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На обвиняемия П.С.Й., с посочени данни за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал.1 , т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване то правоуправление за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Не са причинени щети от престъплението.  Няма веществени доказателства.  ОСЪЖДА обвиняемия, П.С.Й., с посочени данни да ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 265,80 лева (двеста шейсет и пет лева и осемдесет ст.).  

223

НОХД No 252/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.М.П.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 22.11.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
Х.М.П.
Обвиняемият Х.М.П., роден на *** ***, общ. Котел, ул. «Петър Берон» № 11, български гражданин, със средно образование, не работи, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 14.11.2012 г. в с. Ябланово, общ. Котел управлявал МПС- л. а. марка „Опел Астра” с ДК № СН 4502 СА собственост на А. М.К. с прикачено към него туристическо ремарке с ДК № Т 2994 ЕЕ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 2,94 на хиляда установено по надлежен ред с дрегер 7410 с фабричен № 0187 съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредба № 30 от 27.06.2001 за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо средство от водачите на МПС: «В случаите на отказ да се получи талон за медицинско изследване неявяване в определено лечебно заведение или при отказ да се даде кръв за изследване, употреба на алкохол и/или друго упойващо вещество от водача се установява възоснова показанията на техническото средство»- престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК  На обвиняемият Х.М.П. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  По делото не са направени разноски.  

224

НОХД No 260/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.А.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 21.12.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
С.А.Х.
Обвиняемият С.А.Х., роден на *** ***, общ. Котел, ул. «Г. Димитров» № 63, български гражданин, с основно образование, не работи, женен, не осъждан, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 09.12.2012 г. в с. Тича, общ. Котел по ул. «Георги Димитров» управлява МПС- лек автомобил марка „Опел Астра” с ДК № СН 7109 АК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 1,49 на хиляда установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза № 501/11.12.2012 г.- престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК  На обвиняемия С.А.Х. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т.2, б. «б» от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл. 343г от НК се определя лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство.  Щети не са причинени.  Няма веществени доказателства.  Няма разноски по делото.