РАЙОНЕН СЪД - ГР.КОТЕЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 90/2007

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.К.М.,
Ю.З.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 21.12.2009г., в законна сила от 6.1.2010г.
А.К.М.
ПРИСЪДА № 47 ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.М., роден на *** *** Абланово, Търговищка област, български гражданин, осъждан, постоянен адрес ***, в момента пребивава в Кралство Холандия на неизвестен адрес, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2003 г. в град Завет и в село Братан, община Котел, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с подс. Ю.З.М. като съизвършител, с цел да набави за себе си имотна облага, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 34 броя агнета на обща стойност 1 510.80 лева, собственост на Б.А.Б., за които предполагал, че са придобити от другиго чрез кражба, поради което и на основание чл.215, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. "б" (изм.) вр. чл.2, ал.2 от НК му наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева. ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.М., с посочени данни, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 25/26.04.2003 г. в село Братан, община Котел, след като се сговорил предварително с Ю.З.М. и използвал МПС - лек автомобил "Москвич" с ДК № ВТ 7074 АС, отнел чужди движими вещи - 34 броя агнета на обща стойност 1 510.00 лева - от владението на Б.А.Б. без негово съгласие с немерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.К.М., постоянен адрес ***, в момента пребивава в Кралство Холандия на неизвестен адрес, ЕГН **********, и Ю.З.М., постоянен адрес ***, в момента пребивава в Кралство Холандия на неизвестен адрес, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 122.00 (сто двадесет и два) лева. 
Ю.З.М.
ПРИСЪДА № 47 ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.З.М., роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, постоянен адрес ***, в момента пребивава в Кралство Холандия на неизвестен адрес, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2003 г. в град Завет и в село Братан, община Котел, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с подс. А.К.М. като съизвършител, с цел да набави за себе си имотна облага, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 34 броя агнета на обща стойност 1 510.80 лева, собственост на Б.А.Б., за които предполагал, че са придобити от другиго чрез кражба, поради което и на основание чл.215, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. "б" (изм.) вр. чл.2, ал.2 от НК му наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева. ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.З.М., с посочени данни, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 25/26.04.2003 г. в село Братан, община Котел, след като се сговорил предварително с А.К.М. и използвал МПС - лек автомобил "Москвич" с ДК № ВТ 7074 АС, отнел чужди движими вещи - 34 броя агнета на обща стойност 1 510.00 лева - от владението на Б.А.Б. без негово съгласие с немерение противозаконно да ги присвои, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.К.М., постоянен адрес ***, в момента пребивава в Кралство Холандия на неизвестен адрес, ЕГН **********, и Ю.З.М., постоянен адрес ***, в момента пребивава в Кралство Холандия на неизвестен адрес, ЕГН **********, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 122.00 (сто двадесет и два) лева. 
Мотиви от 21.1.2010г.

2

НОХД No 82/2008

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.А.Я.,
Х.М.М.,
К.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.2.2010г., в законна сила от 20.2.2010г.
К.А.Я.
ПРИСЪДА № 1 ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.Я., български гражданин, роден на *** ***, без образование-неграмотен, неосъждан, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 02.10.2007 г. в село Пъдарево, община Котел, след като предварително се сговорил с подсъдимите Х.М.М. и К.А.К., отнел чужди движими вещи - 1 тон грозде - на обща стойност 400.00 леав от владението на С.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен, е могъл да разбира смисъла и значението на деянието и да ръководи постъпките си, като вещите са били оставени без постоянен надзор, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.2 и т.5 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.   
Х.М.М.
ПРИСЪДА № 1  ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, съжителства на съпружески начала, работи в завод за керемиди в град Стралджа, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 02.10.2007 г. в село Пъдарево, община Котел, след като предварително се сговорил с подсъдимите К.А.Я. и К.А.К., отнел чужди движими вещи - 1 тон грозде - на обща стойност 400.00 леав от владението на С.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били оставени без постоянен надзор, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.2 и т.5 НК престъпление.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
К.А.К.
ПРИСЪДА № 1  ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.К., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, съжителства на съпружески начала, работи в Гърция в селското стопанство, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН че на 02.10.2007 г. в село Пъдарево, община Котел, след като предварително се сговорил с подсъдимите К.А.Я. и Х.М.М., отнел чужди движими вещи - 1 тон грозде - на обща стойност 400.00 леав от владението на С.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били оставени без постоянен надзор, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.2 и т.5 НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 22.2.2010г.

3

НОХД No 155/2008

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.М.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 31.7.2009г., в законна сила от 18.1.2010г.
М.М.Г.
ПРИСЪДА № 26 ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Г., роден на *** ***, български гражданин, учил до втори клас - грамотен, осъждан, дървосекач, съжитества на съпружески начала, постоянен адрес ***2, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на наустановена дата през месец октомври 2007 г. край село Жеравна, община Котел, при условията на опасен рецидив, без редовно писмено позволително отсякъл от Държавния горски фонд 8 броя немаркирани церови дървета с кубатура 8,48 куб. метра на стойност 212.00 лева, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.235, ал.4, пр.ІІІ вр. ал.1 от НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 7.10.2009г.

4

НОХД No 11/2009

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.С.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 8.10.2009г., в законна сила от 10.2.2010г.
ПРИСЪДА № 35 ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, осъждан, работи като строител в град Несебър, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес *** 1, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 06/07.08.2008 г. в село Кипилово, Сливенска област противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство л.а. "Фолксваген голф" с рег. № СН 4245 НС от владението на Д.Н.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.346, ал.2, т.2 вр. т.1 от НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Г.С.Г.
ПРИСЪДА № 35 ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, осъждан, работи като строител в град Несебър, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес *** 1, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 06/07.08.2008 г. в село Кипилово, Сливенска област противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство л.а. "Фолксваген голф" с рег. № СН 4245 НС от владението на Д.Н.С. без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.346, ал.2, т.2 вр. т.1 от НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 6.11.2009г.

5

НОХД No 73/2009

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Д.С.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 31.3.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
В.Д.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.С., бълг. гражданин, роден на *** г. в гр. Шумен, неосъждан, с висше образование, женен, постоянен адрес ***, , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец април - месец май 2007 г. в гр. Котел се разпоредил със заложени вещи - три броя метални резервоара на обща стойност 5 400.00 лева, оставени му за пазене - престъпление по чл.217, ал.3, вр. ал.1, от НК, поради което и на основание чл. 217, ал.3, вр. ал.1, предложение второ от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 300.00 (триста) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.С., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Обединена българска банка АД София, сумата 5 400.00 (пет хиляди и четиристотин) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия В.Д.С., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 40.00 (четиридесет.) лева.  ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред ОС Сливен. 
Мотиви от 14.4.2010г.

6

НОХД No 90/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.И.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 11.2.2010г., в законна сила от 27.2.2010г.
С.И.С.
ПРИСЪДА № 4 ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С., роден на *** ***, български гражданин, без образование - неграмотен, осъждан, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в края на месец декември 2008 г. в село Пъдарево, община Котел отнел чужда движима вещ - едно шиле - на стойност 120.00 лева от владението на М.Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие вещта е била заместена, поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 вр. чл.54 от НК му наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес по два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК престъпление. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдата по НОХД № 31/2009 г. на РС Котел в размер на по - тежкото от двете, а именно наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес по два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по присъдата по НОХД № 31/2009 г. на РС Котел. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.И.С., с посочени данни, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 90.00 (деветдесет) лева. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 8.3.2010г.

7

НЧХД No 93/2009

НЧХД

С.Н.К.

К.Я.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 19.5.2010г., в законна сила от 19.5.2010г.
К.Я.Х., ЕГН **********, постоянен адрес ***, се задължава ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.К., ЕГН **********, постоянен адрес ***, обезщетение в размер на 1 000.00 (хиляда) лева, в срок до три месеца от днес, като в случай на неплащане, С.Н.К. има право да се снабди с изпълнителен лист срещу К.Я.Х.. С.Н.К. ОТТЕГЛЯ тъжбата си срещу него.  ОСЪЖДА К.Я.Х., ЕГН **********, постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел сумата 57.60 лв. (петдесет и седем лева и шестдесет стотинки), представляващи направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 93/2009 г. на РС Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

8

НОХД No 94/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.И.К.,
И.К.П.,
Р.С.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 11.5.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Н.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че на 30/31.05.2003 г. в поделение 32450 КУЦ Ново село в землището на село Мокрен, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите И.П. и Р.И. и с трето неустановено по делото лице, като използвал МПС и техническо средство, направил опит да отнеме чужди движими вещи - две ролки от ходовата част на танкове - на обща стойност 1 500.00 лева от владението на поделение 32450 КУЦ Ново село без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.18, ал.1 от НК престъпление.
И.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.П., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи като кофражист на полигон Ново село, неосъждан, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че на 30/31.05.2003 г. в поделение 32450 КУЦ Ново село в землището на село Мокрен, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Н.К. и Р.И. и с трето неустановено по делото лице, като използвал МПС и техническо средство, направил опит да отнеме чужди движими вещи - две ролки от ходовата част на танкове - на обща стойност 1 500.00 лева от владението на поделение 32450 КУЦ Ново село без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.18, ал.1 от НК престъпление.
Р.С.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.И., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, не работи, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30/31.05.2003 г. в поделение 32450 КУЦ Ново село в землището на село Мокрен, община Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Н.К. и Р.И., като използвал техническо средство, направил опит да отнеме чужда движима вещ - една ролка от ходовата част на танк - на обща стойност 37.74 лева от владението на поделение 32450 КУЦ Ново село без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да я присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.29, ал.1, б. "а" и б. "б" вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.58, б. "б" вр. чл.18, ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворнитеческо общежитие) закрит тип при първоначален страг режим, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение затова, че на 30/31.05.2003 г. в поделение 32450 КУЦ Ново село в землището на село Мокрен, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Н.К., И.П. и с трето неустановено по делото лице, като използвал МПС и техническо средство, направил опит да отнеме чужди движими вещи - две ролки от ходовата част на танкове - на обща стойност 1 462.26 лева от владението на поделение 32450 КУЦ Ново село без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 40/2003 г. на РС Котел и по НОХД № 65/2004 г. на РС Карнобат, в размер на най - тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие) от закрит тип при първоначален строг режим и на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от присъдите.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.С.И.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 316.43 (триста и шестнадесет лева и четиридесет и три стот.), представляваща направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 7.6.2010г.

9

НОХД No 97/2009

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 8.12.2009г., в законна сила от 24.3.2010г.
М.Х.М.
ПРИСЪДА № 45 ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, работи като каменар в село Градец, неженен, постоянен адрес *** 94, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 19.06.2009 г. в село Градец, община Котел управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда (1,46 на хиляда), установено по надлежния ред, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.343б, ал.1 от НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 30.12.2009г.

10

НОХД No 115/2009

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Л.А.Х.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 10.2.2010г., в законна сила от 26.2.2010г.
Л.А.Х.
ПРИСЪДА № 3 ПРИЗНАВА подсъдимия Л.А.Х., бълг. гражданин, 29 годишен, неосъждан, с начално образование, неженен, пост. Котел, кв. Изток, № 239, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода месец март 2008 г. - месец юни 2009 г. в гр. Котел, след като е осъден да издържа свой низходящ – П
. Л. Х., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски (16 вноски) на обща стойност 800,00 лева - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК и на основание чл. 183, ал. 1 от НК му налага наказание пробация, изразяващо се в следните пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител 2 седмично за срок от 6 месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца и 200 часа обществено полезен труд за една календарна година. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред ОС Сливен.  
Мотиви от 11.2.2010г.

11

НЧХД No 120/2009

НЧХД

Ц.К.К.,
М.Д.О.

М.Д.О.,
Ц.К.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 3.6.2010г., в законна сила от 11.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК производството по НЧХД № 120/2009 г., към което е присъединено за общо разглеждане НЧХД № 176/2009 г. на РС Котел поради оттегляне на подадените частни тъжби Определението за прекратяване може да се обжалва пред ОС Сливен с частна жалба в седемдневен срок, за което страните да се считат за уведомени.

12

НОХД No 122/2009

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.И.Д.,
К.Х.М.,
Х.Х.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 1.4.2010г., в законна сила от 4.10.2010г.
К.И.Д.
К.Х.М.
ПРИСЪДА № 9 ПРИЗНАВА подсъдимия К.Х.М., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, без образование - неграмотен, безработен, осъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2009 г. в село Градец, община Котел, причинил на К.И.Д. средна телесна повреда, изразяваща се трайно затрудняване на движението на левия горен крайник, поради което и на основание чл.129 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие) при първоначален СТРОГ режим, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение затова, че е извършил престъплението на 07/08.03.2009 г. ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието от шест месеца лишаване от свобода, наложено по НОХД № 152/2007 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.66 от НК за три години изпитателен срок, считано от 28.09.2007 г., което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие) при първоначален строг режим. ОСЪЖДА на основание чл.52, вр. чл.45 от ЗЗД К.Х.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.И.Д., ЕГН **********,***, сумата 3 000 (три хиляди) лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК К.Х.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 56.60 (петдесет и шест лева и шестдесет стот.) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 120.00 (сто и двадесет) лева, представляваща държавна такса върху уважния размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.
Х.Х.К.
Мотиви от 7.6.2010г.

13

НОХД No 127/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.С.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 27.4.2010г., в законна сила от 13.5.2010г.
В.С.С.
ПРИСЪДА № 14 ПРИЗНАВА подсъдимия В. С
. С., роден на *** ***, със средно образование, безработен, реабилитиран по предходно осъждане, неженен - съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2007 г. в село Соколарци, община Котел отнел чужда движима вещ - ловджийско куче на стойност 1 200.00 лева - от владението на Ш.Я. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.194, ал.1 от НК престъпление. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 31.5.2010г.

14

НАХД No 137/2009

Административни дела

П.Н.Б.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 20.1.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 30/31.07.2009 г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на П.Н.Б., ЕГН ********** - отговорник на билкозаготвителен пункт с адрес с. Градец, ул. Симеон Русков, № 4 като правилно и законосъобразно, поради наличие на административно нарушение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

15

НАХД No 140/2009

По ЗГ и ЗЛОД

С.Х.Ю.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 19.3.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 323 / 27.07.2009 г. на директора на ДЛС Котел. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

16

НАХД No 142/2009

По ЗД по пътищата

С.А.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 23.6.2010г.
 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 472 / 13.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

17

НАХД No 143/2009

Административни дела

Л.Д.Б.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 22.3.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29/31.07.2009 г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на Л. Димиторов Б., ЕГН **********, като отговорник и управител на билкозаготвителен пункт с адрес с. Градец, ул. Димитър Ганев, № 93 като правилно и законосъобразно, поради наличие на административно нарушение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

18

НОХД No 144/2009

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 1.12.2009г., в законна сила от 17.3.2010г.
Г.Д.Г.
ПРИСЪДА № 41 ПРИЗНАВА подсъдимата Г.Д.Г., родена на *** ***, със средно образование, безработна, неосъждана, омъжена, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 18.06.2008 г. в село Медвен и в село Градец, община Котел, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, въвела в заблуждение Н.Ш. и З.П. и това им причинила имотна вреда на стойност 359.48 лева, поради което Я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за извършено по чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК престъпление. ВРЪЩА на собствениците Н.К.Ш. и З.С.П. по един брой моторна резачка, приложени по делото като веществени доказателства, предадени с протоколи от 16.03.2009 г. по дознание № 14/2009 г. на РУ на МВР Котел, намиращи се на съхрание в РС Котел. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 12.1.2010г.

19

НЧХД No 147/2009

НЧХД

Б.Х.К.

А.Д.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 30.3.2010г., в законна сила от 8.10.2010г.
А.Д.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.Р., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, безработен, неосъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2009 г. в село Ябланово, община Котел в състояние на силно раздразнение причинил на тъжителя Б.Х.К. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, като силното раздразнение е било предизвикано от тъжителя с насилие, от което са настъпили тежки последици за племенника на подсъдимия, поради което и на основание чл.132, ал.1, т.3 вр. чл.130, ал.1 от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.130, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.52 вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.Д.Р.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец Б.Х.К., ЕГН **********,***, сумата 600.00 (седемстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението неимуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 19.06.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му предявен размер 8 000.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.Р.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Б.Х.К., ЕГН **********,***, сумата 512.00 (петстотин и дванадесет) лева, представляващи направени разноски за държавна такса, възнаграждение за адвокат и вещо лице. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.Р.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представяващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 15.4.2010г.

20

ЧНД No 158/2009

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.3.2010г., в законна сила от 7.4.2010г.
ПРОДЪЛЖАВА принудителната медицинска мярка, взета с определение от 25.09.2009 г. по настоящото дело по отношение на И.А.А., български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, ЕГН **********,***, по силата на която И.А.А. е предаден на брат му Х.А.А., ЕГН **********,***, който е поел задължението за лекуване на И.А.А. под наблюдение на психо - неврологически диспансер. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред ОС Сливен в седемдневен срок. ДЕЛОТО да се докладва на съдията - докладчик непосредствено преди изтичане на шестмесечен срок от влизане на настоящото определение. 

21

НАХД No 164/2009

Административни дела

 

Д.К.Д.,
ДИРЕКТОРА НА Д"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20/2000057 от 30.09.2008 г. на Директора на Д"ОИТ" Сливен като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

22

НОХД No 167/2009

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Г.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 3.11.2009г., в законна сила от 24.3.2010г.
В.Г.М.
ПРИСЪДА № 37 ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.М., пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13/14.03.2009 г. в село Мокрен, община Котел, като използвал техническо средство и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 268.06 лева от владението на М.Ж., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за кражба на чужда движима вещ (един мобилен телефон и зарядното устройство към него) на стойност 89.00 лева.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. "а" от НК в полза на държавата три броя пазарски чанто, една метална щанга и едно арматурно желязо, които принадлежат на подсъдимия и са послужили за извършване на престъплението.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия В.Г.М., пост. адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 75.00 (седемдесет и пет) лева, представляваща направени по делото разноски. 
Мотиви от 19.12.2009г.

23

НАХД No 171/2009

Административни дела

 

Д.К.Д.,
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 31.5.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20/2000166 от 30.09.2008 г. на Директора на Д"ОИТ" Сливен. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

24

НАХД No 179/2009

Административни дела

П.М.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 20.4.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 804/25.09.2009 год. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на П.М.П., ЕГН **********, живущ ***, с което му е наложена глоба в размер на 400 лева за това, че на 25.07.2009 г. по пътя Жеравненска барака - с. Жеравна управлявал товарен автомобил с рег. № Б 00 67 Ч, без застрахователна поица за "ГО" за 2009 г. и без да е залепен стикер на предното скъкло, с което виновно е нарушил чл. 259 от КЗ.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му. 

25

НАХД No 180/2009

По ЗД по пътищата

П.М.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 6.4.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 811/09.09.2009 год. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на П.М.П., ЕГН **********, живущ ***, с което му е наложена глоба в размер на 200 лева и отнемане на 6 контролни точки, затова, че на 01.09. 2009г. в 13.40 часа в Котел управлявал лек автомобил с рег. № СН 29 18 НС,без да представи СУ на МПС, с което виновно е нарушил чл. 150 от ЗДП.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му. 

26

НАХД No 181/2009

По ЗД по пътищата

П.М.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 2.2.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 805 / 25.09.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел в частта му, в която на жалбоподателя П.М.П., ЕГН **********,***, са били наложени административни наказания : лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца и глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДП и глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.М.П., с посочени данни, против наказателно постановление № 805 / 25.09.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел в частта му, в която му е било наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.181, т.1 от ЗДП като НЕДОПУСТИМО и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено, а в прекратителната му част - в седемдневен срок с частна жалба пред същия съд. 

27

НАХД No 184/2009

По ЗД по пътищата

П.М.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 13.4.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 476/13.07.2009 год. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на П.М.П., ЕГН **********, живущ ***, с което са му наложени наказания както следва :Лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и глоба в размер на 100лв. на осн. чл. 175, ал.1, т. 1 от ЗДП, глоба в размер на 10.00 лева на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДП и глоба в размер на 10.00лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 2 от ЗДП. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му.

28

НАХД No 187/2009

По ЗГ и ЗЛОД

Д.В.Й.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 20.1.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 324 от 07.09.2009 г., издадено от Директора на Държавно ловно стопанство гр. Котел, с което на Д.В.Й.,***, е наложена административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 

29

НОХД No 192/2009

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.2.2010г., в законна сила от 12.4.2010г.
Х.Х.С.
ПРИСЪДА № 2 ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Х.С., роден на *** ***, български гражданин, безработен, осъждан, разведен, с начално образование, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец октомври 2007 г. до месец септември 2009 г. в село Ябланово, Сливенска област, след като е бил осъден да издържа трите си непълнолетни деца – Ю
., Х. и А., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски (24 вноски на обща стойност 3 124.54 лева), като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (или затворническо общежитие от закрит тип) и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепване на препис от присъдата на видно място в кмеството в село Ябланово за срок от десет дена, като ГО ОПРАВДАВА за това, че през месец юли 2008 г. не е изпълнил задължението си за издръжка в размер на 25.46 лева. ПРИВЕЖДА на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено по НОХД № 130/2006 г. на РС Котел, изтърпяването на което е било отложено за три години изпитателен срок, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор (или затворническо общежитие от закрит тип). ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.   
Мотиви от 18.2.2010г.

30

НАХД No 194/2009

Административни дела

 

Д.К.Д.,
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 20/2000170 от 13.11.2008 г. на Директора на Д"ОИТ" Сливен. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.   

31

НАХД No 196/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 22.12.2009г., в законна сила от 8.1.2010г.
Х.Х.А.
ПРИЗНАВА Х.Х.А., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, неосъждан, женен, пост. адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.08.2009 г. в град Котел съхранявал 3 куб. метра дърва за огрев на стойност 61.50 лева без контролна горска марка и документ за техния произход, собственост на ДЛС Котел, като извършеното представлява маловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по обвинението за извършено по чл.235, ал.6 вр. ал.2 от НК престъпление.
Мотиви от 22.12.2009г.

32

НАХД No 200/2009

По ЗГ и ЗЛОД

М.Х.К.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.3.2010г., в законна сила от 28.9.2010г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 49 от 14.10.2009 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел в частта му относно размера на наложеното наказание, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400.00 лева на 300.00 (триста) лева  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

33

НАХД No 201/2009

По ЗГ и ЗЛОД

И.Т.О.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.3.2010г., в законна сила от 23.6.2010г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 51 от 14.10.2009 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел в частта му относно размера на наложеното наказание, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400.00 лева на 200.00 (двеста) лева . РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

34

НАХД No 202/2009

По ЗГ и ЗЛОД

Х.Х.Д.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 12.3.2010г., в законна сила от 23.6.2010г.
ИЗМЕНЯВА НП № 50 от 14.10.2009 г. на Директора на ДЛС Котел,в частта му относно размера на наложеното наказание глоба в размер на 400.00 лева, като я НАМАЛЯВА от 400.00 лева на 150.00 (сто и петдесет) лева, като в останалата му част го потвърждава. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му. 

35

НАХД No 208/2009

Административни дела

С.П.П.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 10.3.2010г., в законна сила от 3.4.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 68А от 30.06.2009 година издадено от Началника на РУ на МВР - Котел, с което на С.П.П., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 200 лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 

36

НАХД No 209/2009

По ЗД по пътищата

М.А.Е.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 5.1.2010г., в законна сила от 27.1.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 883/16.10.2009 год. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на М.А.Е., ЕГН **********о*** наложена глоба в размер на 100 лева и отнемане на 4 контролни точки.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му. 

37

НОХД No 210/2009

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.А.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 13.5.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
Н.А.И.
ПРИСЪДА № 17 ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.И., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, работи като шофьор във фирма "Демет" ООД в град Котел, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2009 г. в местността "Юренджик" в землището на село Остра могила, община Котел причинил по непредпазливост смъртта на Д
. И. В., поради което и на основание чл.122, ал.1 от НК и чл.54 от НК му наказание наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.А.И., адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 376.00 (триста седемдесет и шест) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 11.6.2010г.

38

НАХД No 212/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Г.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 5.1.2010г.
К.Г.К.
ПРИЗНАВА К.Г.К., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, съжителства на съпружески начала, безработен, завършен пети клас, постоянен адрес ***, в момента живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.11.2009 г. в село Градец е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок. 
Мотиви от 15.12.2009г.

39

НАХД No 213/2009

Административни дела

Р.Х.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 28.1.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 695 от 16.09.2009 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на Р.Х.К.,***, с което му е наложена глоба в размер на 400 лева затова, че на 29.07.2009 г., в 21:30 ч. в с. Градец, управлявал лек автомобил с рег. № ТХ 57 74 МХ, без да представи валидна задължителна застрахователна полица "ГО".  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд - Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му. 

40

НАХД No 214/2009

По ЗД по пътищата

Б.М.А.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 26.3.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 947 / 30.10.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

41

НАХД No 218/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.З.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 5.1.2010г.
Х.З.Т.
ПРИЗНАВА Х.З.Т., бълг. гражданка, неосъждана, пост. адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 03.05.2009 г. в с. Ябланово, Сливенска област, при извършване на маневра - заден ход на л. а. причинила средна телесна повреда на Айлин Мустафова, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, б. "б" от НК и чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500,00 (петстотин) лева в полза на държавата. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА Х.З.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца, считано от отнемане на свидетелството за управление. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 15-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 
Мотиви от 17.12.2009г.

42

НАХД No 219/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.3.2010г., в законна сила от 8.4.2010г.
РЕШЕНИЕ № 20 ПРИЗНАВА А.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 23.07.2008 г. в град Котел причинил по непредпазливост средна телесна повреда на С.М.С., поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.133 от НК престъпление.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
А.А.Г.
ПРИЗНАВА А.А.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 23.07.2008 г. в град Котел причинил по непредпазливост средна телесна повреда на С.М.С., поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.133 от НК престъпление.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 23.3.2010г.

43

НАХД No 226/2009

По ЗУТ

П.П.П.

НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 27.1.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Сл-07-РДНСК-07/ 06.11.2007 г. на Началника на РДНСК Сливен. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

44

НАХД No 228/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.К.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
С.К.Д.
ПРИЗНАВА С.К.Д., роден на *** ***, български гражданин, без образование - неграмотен, неосъждан, неженен - същителстващ на съпружески начала, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 26.09.2008 г. до 30.12.2008 г. в отдел 343Б в м. "Калинка" в землището на село Седларево, община Котел, без редовно присмено позволително отсякъл от държавния горски фонд шест кубични метра немаркирани дърва за огрев на обща стойност 183.36 лева, собственост на ДЛС Котел, като деянието представлява маловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършеното по чл.235, ал.6, вр. ал.1 от НК престъпление. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.
Мотиви от 8.4.2010г.

45

НОХД No 231/2009

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.И.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.6.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
С.И.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.Г., роден на *** ***, български гражданин, без образование - неграмотен, неосъждан, работи като дървосекач, женен, постоянен адрес *** 202, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че през периода от 26.09.2008 г. до 05.08.2009 г. в отдел 363Б в местността „Калинка” край село Седларево, община Котел и от отдел 292А в местността „Курията” в землището на село Градец, община Котел, при условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително отсякъл от държавния горски фонд пет куб. метра дърва за огрев на стойност 152.80 лева и извозил 0,5 куб. метра дъбови дърва за огрев на стойност 15.28 лева, всичко на обща стойност 168.08 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.235, ал.6 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК престъпление. ПРЕПИС от присъдата заедно с препис от материалите по делото да се изпратят на Директора на ДГС Котел за ангажиране на административнонаказателната отговорност на подсъдимия за това, че 05.08.2009 г. извозил от ДГФ 0.5 куб. метра за огрев без разрешение. 
Мотиви от 6.7.2010г.

46

НАХД No 235/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
Решение № 33 от 11.05.2010 г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011819 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

47

НАХД No 237/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Решение № 34 от 11.05.2010 г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011821 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

48

НАХД No 239/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2010г., в законна сила от 17.9.2010г.
 Решение № 32 от 11.05.2010 г.ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011823 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

49

НАХД No 241/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 3.6.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011826 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

50

НАХД No 243/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 3.6.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011830 / 07.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

51

НАХД No 247/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 50 / 23.06.2010 Г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011802 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.   

52

НАХД No 248/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 49 / 23.06.2010 Г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011809 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

53

НАХД No 250/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 51 / 23.06.2010 Г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011811 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

54

НАХД No 253/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 47 / 23.06.2010 ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011829 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

55

НАХД No 255/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 46 / 23.06.2010 Г.ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011835 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено 

56

НАХД No 257/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 45 / 23.06.2010 Г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011836 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

57

НАХД No 258/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
РЕШЕНИЕ № 48 / 23.06.2010 Г ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011807 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

58

НАХД No 260/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.6.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
ЕШЕНИЕ № 44 / 23.06.2010 Г.ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011839 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

59

НАХД No 261/2009

По ЗУТ

С.Д.С.

НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - СЛИВЕН,
НАЧАЛНИК СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.7.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Сл-04-РДНСК-03 от 15.07.2009 г. издадено от Началника на РДНСК Сливен, с което на С.Д.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева, като законосъобразно и основателно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено. 

60

НАХД No 262/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.М.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
 ПРИЗНАВА Е.М.И., бълг. гражданин, роден на *** ***, безработен, със завършен V клас, неженен, неосъждан, пост. адрес ***, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2009 г. край село Братан, община Котел без редовно писмено позволително отсякъл от държавния горски фонд две букови дървета на стойност 225.50 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Е.М.И., пост. адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Е.М.И.
 ПРИЗНАВА Е.М.И., бълг. гражданин, роден на *** ***, безработен, със завършен V клас, неженен, неосъждан, пост. адрес ***, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2009 г. край село Братан, община Котел без редовно писмено позволително отсякъл от държавния горски фонд две букови дървета на стойност 225.50 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Е.М.И., пост. адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 15.1.2010г.

61

ЧНД No 263/2009

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

К.М.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 28.12.2009г., в законна сила от 19.1.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО постановление от 09.12.2009 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на дознание № 216/09 г. на РУ на МВР Котел.   ВРЪЩА делото на РП Котел за изпълнение на указанията, дадените в обстоятелствената част на определението.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Котел и на жалбоподателя, че е изготвено. 

62

НАХД No 267/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 31.5.2010г., в законна сила от 10.7.2010г.
РЕШЕНИЕ № 42 / 31.05.2010 Г. ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011810 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

63

НАХД No 270/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 31.5.2010г., в законна сила от 10.7.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011814 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

64

НАХД No 272/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 3.6.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011832 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

65

НАХД No 273/2009

Административни дела

Д.П.Д.

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.4.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011833 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

66

НАХД No 275/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
ПРИЗНАВА А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2009 г. в село Ябланово, Сливенска област е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок. 
А.А.К.
ПРИЗНАВА
 А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2009 г. в село Ябланово, Сливенска област е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок. 
Мотиви от 15.1.2010г.

67

НАХД No 276/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
ПРИЗНАВА А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2009 г. в село Ябланово, Сливенска област е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок. 
А.А.К.
ПРИЗНАВА А.А.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.10.2009 г. в село Ябланово, Сливенска област е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок. 
Мотиви от 15.1.2010г.

68

НАХД No 277/2009

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.В.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 28.1.2010г., в законна сила от 16.2.2010г.
ПРИЗНАВА З.В.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, женен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.12.2009 г. в град Котел не изпълнил заповед за защита № 4 / 04.12.2009 г., издадена въз основа на решение № 82/04.12.2009 г., постановено по гражданско дело № 211/2009 г. на РС Котел, с която му е било забранено да извършва домашно насилие над М
. М. и да приближава жилището, което тя обитава, местоработата й, местата за социални контакти и отдих за срок от една година от постановяване на решението, поради което и на основание чл.296, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
З.В.М.
ПРИЗНАВА З.В.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, женен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.12.2009 г. в град Котел не изпълнил заповед за защита № 4 / 04.12.2009 г., издадена въз основа на решение № 82/04.12.2009 г., постановено по гражданско дело № 211/2009 г. на РС Котел, с която му е било забранено да извършва домашно насилие над М
. М. и да приближава жилището, което тя обитава, местоработата й, местата за социални контакти и отдих за срок от една година от постановяване на решението, поради което и на основание чл.296, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 28.1.2010г.

69

НАХД No 278/2009

По ЗД по пътищата

М.А.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 9.3.2010г., в законна сила от 27.4.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.02.2010 г., с което е бил даден ход по същество на НАХД № 278 / 2009 г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А. Билников против НП № 1082 / 14.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 278/2009 г. на РС Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му. 

70

НАХД No 1/2010

Административни дела

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.5.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011822 / 08.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

71

НАХД No 2/2010

Административни дела

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 18.2.2010г., в законна сила от 16.3.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011824 от 07.12.2009 година издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, София, с което на Държавно ловно стопанство Котел, със седалище гр. Котел, ул. "Професор Павлов" № 57, Булстат 829079231, представлявано от инж. Р.К.Н., на длъжност директор, ЕГН **********,*** е наложена административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 10 000 лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 

72

НАХД No 3/2010

Административни дела

Т.П.У.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.3.2010г., в законна сила от 30.3.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 92А / 24.09.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

73

НАХД No 4/2010

По ЗД по пътищата

Д.Г.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 14.4.2010г., в законна сила от 1.5.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1045 от 14.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, с което на Д.Г.Д., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 (петдесет) лева и отнемане на 10 (десет) контролни точки, на основание Наредба І3 1959, за това, че на 20.11.2009 г. в гр. Котел е управлявал собствения си лек автомобил Сеат Ибиза с ДК№ СН 46 71 СА, без обезопасителен колан, с което да е нарушил чл. 137А, ал.1 от ЗДП, като неоснователно и незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му. 

74

НОХД No 7/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Д.Т.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 12.1.2010г., в законна сила от 12.1.2010г.
Прекратява на основание чл.358, ал.1 т.3 вр. чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2 т.3 от НПК производството по НОХД № 7 / 2010 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Ктоел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания . Определението е окончателно.

75

ЧНД No 9/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Х.С.Х.

 

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.2.2010г., в законна сила от 3.3.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 29.12.2009 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на дознание № 287/2009 г. на РУ на МВР Котел, водено срещу неизвестен извършител за извършено по чл.343, ал.1, б."а " от НК престъпление.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се да се обжалва пред ОС Сливен от пострадалия Х.Х. в седемдневен срок от съобщението, че е изготвено. 

76

НАХД No 12/2010

По ЗГ и ЗЛОД

В.К.К.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

77

НАХД No 14/2010

По ЗГ и ЗЛОД

Й.Д.В.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

78

НАХД No 16/2010

По ЗГ и ЗЛОД

Л.Х.Ж.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 9.11.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 12 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

79

НАХД No 18/2010

По ЗГ и ЗЛОД

А.Я.К.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

80

НАХД No 20/2010

По ЗГ и ЗЛОД

К.А.К.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

81

НАХД No 21/2010

По ЗГ и ЗЛОД

Б.Н.Р.

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 2.11.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 10 от 06.01.2010 г. на Директора на Държавно ловно стопанство Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

82

НОХД No 23/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Х.М.,
М.В.О.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 21.1.2010г., в законна сила от 21.1.2010г.
Прекратява на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 23/2010 г. на РС Котел и го връща на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания. Разпореждането е окончателно.

83

НОХД No 24/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.М.Т.,
М.Р.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 8.4.2010г., в законна сила от 24.4.2010г.
П.М.Т.
ПРИСЪДА № 12 ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Т., роден на *** ***, български гражданин, без образование - неграмотен, реабилитиран по предходно осъждане, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2006 г. в село Мокрен отнел чужди движими вещи на обща стойност 160 лева от владението на поделение 32 450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3 от НК и чл.54 от НК му наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева в полза на държавата. ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Т., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2006 г. в село Мокрен, след като се сговорил предварително с подсъдимия М.Р.М., отнел чужди движими вещи на обща стойност 160 лева от владението на поделение 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои и ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимиите П.М.Т., ЕГН **********,***, и М.Р.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 64.00 (шестдесет и четири) лева. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
М.Р.М.
ПРИСЪДА № 12 ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М., български гражданин, роден на *** ***, неженен, съжителства на съпружески начала, безработен, без образование - неграмотен, неосъждан, постоянен адрес *** 18, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2006 г. в село Мокрен отнел чужди движими вещи на обща стойност 160 лева от владението на поделение 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3 от НК и чл.54 от НК му наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева в полза на държавата. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2006 г. в село Мокрен, след като се сговорил предварително с подсъдимия П.М.Т., отнел чужди движими вещи на обща стойност 160 лева от владението на поделение 32450 без съгласието на представителя му с намерение противозаконно да ги присвои и ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимиите П.М.Т., ЕГН **********,***, и М.Р.М., ЕГН **********,***, солидарно ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 64.00 (шестдесет и четири) лева. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 23.4.2010г.

84

НАХД No 29/2010

Административни дела

ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ

ДИРЕКТОРА НА АДФИ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 13.5.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
Решение № 36 от 13.05.2010 г.ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 11011820 / 09.12.2009 г. на Директора на АДФИ София. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

85

НЧХД No 30/2010

НЧХД

А.И.М.

Д.В.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.3.2010г., в законна сила от 20.3.2010г.
Д.В.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Г., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, пенсионер, неосъждан, женен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2010 г. сутринта в с. Кипилово, община Котел причинил на тъжителката А.И. М
. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл. 130, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл. 52, вр. чл.45 от ЗЗД подсъдимия Д.В.Г., с адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец А.И.М., ЕГН ********** ***, сумата 600.00 (шестстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените й от престъплението неимуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от деня на увреждането 12.01.2010 г. до окончателното изпълнение на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълният му предявен размер 7 000.00 лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.В.Г. адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на А.И.М. ЕГН **********,***, сумата 475.00 (четиристотин седемдесет и пет) лева, представляващи направени от него разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.В.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана от страните в 15 дневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 22.3.2010г.

86

ЧНД No 31/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

И.В.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 26.1.2010г., в законна сила от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.И., ЕГН **********,*** 46, подадена от него лично и в качеството му на пълномощник на Р
. Н. К., срещу постановление от 12.01.2010 г. на Районна прокуратура Котел, с което наказателното производство по дознание № 217/2009 г. на РУ на МВР Котел е било прекратено в частта му, в която е водено против В. М. И. с оглед извършено от него престъпление по чл.216, ал.1 от НК и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 31/2010 г. на РС Котел като НЕДОПУСТИМО.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщението на жалбоподателя, че е изготвено.  

87

НОХД No 32/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.И.Д.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 31.3.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
Д.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.Д., бълг. гражданин, роден на *** ***, неосъждан, с основно образование, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2009 г., в с. Ябланово, Сливенска област, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 214.80 лева, от владението на А.Х.Д. и Р.А.Ч., без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б. "б"от НК, му НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, като препис от присъдата да се залепи на видно място в Кметство с. Ябланово, Сливенска област. ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.Д.,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел направените разноски по делото в размер на 165.00 (сто и шестдесет и пет) лева. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред ОС Сливен. 
Мотиви от 31.3.2010г.

88

НОХД No 33/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.В.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 14.4.2010г., в законна сила от 30.4.2010г.
В.В.Т.
ПРИСЪДА № 13 ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че:  - на 24.08.2009 г. в гр. Котел, като използвал техническо средство отнел чужди движими вещи - пари в размер на 3 400 лева, 1 бр. огнестрелно оръжие - пистолет "Макаров" и боеприпаси - 2 бр. пълнители с 16 бр. патрони, на стойност 239.00 лева, или всичко на обща стойност 3 639.00 лева от владението на С.Й.Н., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.10, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4 и т.10, вр. чл.194, ал.1 от НК му налага наказание ШЕСТ месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. - за времето от 24.08.2009 г. до 26.08.2009 г. придобил и държал огнестрелно оръжие - пистолет "Макаров" с № АД 241692 и боеприпаси - 2 броя пълнители с № 1692-1 и 1692-2 с 16 броя патрони, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл. 339, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.339, ал.1 от НК му налага наказание ШЕСТ месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.  На основание чл. 23, ал.1 от НК, налага на подсъдимия едно ОБЩО наказание в размер на ШЕСТ месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което, на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимия В.В.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на С.Й.Н., ЕГН **********, с постоянен адрес *** А, сумата 1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева, представляваща причинени от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА подсъдимия В.В.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ сметка на РС Котел сумата 144.00 (сто четиридесет и четири) лева, представляваща направени по делото разноски. ВРЪЩА на основание чл.111, ал.2 от НПК на гражданския ищец С.Й.Н., ЕГН **********, постоянен адрес *** А, откраднатата му вещ - метална каса, приложена по настоящото дело като веществено доказателство. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ОС Сливен.    
Мотиви от 22.4.2010г.

89

ЧНД No 34/2010

Реабилитации чл.85-88а НК

К.Т.Н.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 24.2.2010г., в законна сила от 5.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело № 34 по описа на РС Котел за 2010 година на основание чл.433, ал.2 от НПК.Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок за което страните да се читат за уведомени в днешното с.з.

90

НОХД No 35/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.Д.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Присъда от 4.5.2010г., в законна сила от 20.5.2010г.
С.Д.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Т., бълг. гражданин, роден на *** ***, неосъждан, (реабилитиран), грамотен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че:  І. На 01.01.2010 г. по главен път ІІ-48 в землището на община Котел, управлявал МПС - лек автомобил "Рено 19 " с ДК № СА 57 81 НТ, с концентрация на алкохол в кръвта 1.43 промила, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.2, б. "б" от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ за срок от шест месеца, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване на осъдения С.Т. пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа за една календарна година. ІІ. На 01.01.2010 г. по главен път ІІ-48 в землището на община Котел, управлявал МПС - лек автомобил "Рено 19 " с ДК № СА 57 81 НТ, без свидетелство за правоуправление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за правоуправление, с НП № 560/16.07.2009 г. на Началника на РУ на МВР Котел, в сила от 02.09.2009 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК и във вр. с чл. 55, ал.2, б. "б" от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ за срок от шест месеца, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване на осъдения С.Т. пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа за една календарна година. На основание чл.23 от НК му налага едно ОБЩО наказание ПРОБАЦИЯ за срок от шест месеца, при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване на осъдения С.Т. пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа за една календарна година.  ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 15.5.2010г.

91

НОХД No 36/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 23.3.2010г., в законна сила от 8.4.2010г.
ПРИСЪДА № 6 ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Ч., български гражданин, роден на *** ***, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 06 - 09.10.2008 г. в село Малко село, община Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи - пари в размер на 1 577.91 лева - от владението на Х.Х.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.А.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Д., ЕГН **********,***, сумата 177.91 (сто седемдесет и седем лева и деветдесет и една стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, като предявения иск за разликата до 277.91 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща направени по делото разноски и 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
А.А.Ч.
ПРИСЪДА № 6 ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Ч., български гражданин, роден на *** ***, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 06 - 09.10.2008 г. в село Малко село, община Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство и разрушил преграда, здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи - пари в размер на 1 577.91 лева - от владението на Х.Х.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 и чл.54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 то НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия А.А.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.Д., ЕГН **********,***, сумата 177.91 (сто седемдесет и седем лева и деветдесет и една стот.), представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, като предявения иск за разликата до 277.91 лева ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.Ч., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 20.00 (двадесет) лева, представляваща направени по делото разноски и 50.00 (петдесет) лева, представляващи окончателна държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 26.3.2010г.

92

НОХД No 37/2010

ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Г.К.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 14.4.2010г., в законна сила от 14.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 288, ал.1, т.1 от НПК, производството по делото. ВРЪЩА делото на РП Котел.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

93

НАХД No 38/2010

Административни дела

К.К.К.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 22.4.2010г., в законна сила от 14.5.2010г.
РЕШЕНИЕ № 26 / 22.04.2010 Г.ОТМЕНЯ наказателно постановление № 121А от 23.11.2009 година издадено от Началника на РУ на МВР - Котел, с което на К.К.К., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 200 лева, като незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

94

ЧНД No 41/2010

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Б.А.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 10.2.2010г., в законна сила от 18.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ЧНД № 41/2010 г. на РС Котел.

95

ЧНД No 42/2010

Реабилитации чл.85-88а НК

Н.И.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 14.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.И.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес град Сливен, ул. "Макгахан" № 4, адв. Ю.Я., да бъде реабилитиран по реда на чл.87 от НК по осъжданията му по НОХД № 62/1997 г., НОХД № 151/2000 г. и по НОХД № 115/2002 г., всички на РС Котел. Определението може да бъде в 15 дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за надлежно уведомени. 
Мотиви от 28.4.2010г.

96

НОХД No 44/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ж.Т.Р.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 11.2.2010г., в законна сила от 12.2.2010г.
Ж.Т.Р.
ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН Ж.Т.Р., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес *** А, ЕГН ********** в това, че на 17/18.01.2010 г. в град Котел, при условията на продължавано престъпление, като използвал техническо средство, отнел чужди движими вещи та обща стойност 175.00 лева от владението на С
. П. П. и Й. Г. И. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 195, ал.1, т.4, пр.ІІ вр. чл.26 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, пр.ІІ вр. чл.26 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. Обвиняемият Ж.Т.Р., с посочени данни, се задължава да заплати в полза на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 100.00 (сто) лева.

97

НАХД No 45/2010

По ЗД по пътищата

Д.М.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - ГР. КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 6.7.2010г., в законна сила от 20.7.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 29.06.2010 г., с което е бил даден ход по същество на НАХД № 45/2010 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.М. против НП № 414/04.08.2006 г. на Началника на РУ Полиция Котел като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 45/2010 г. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред АС Сливен с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването на страните. 

98

НАХД No 46/2010

Административни дела

Г.Н.Г.

НАЧАЛНИКА НА РСПБЗН - КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 20.5.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2 А от 08.01.2010 г. издадено от Началника на РСПБЗН Котел, с което на Г.Н.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, като процесуално недопустимо и незаконосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

99

НОХД No 47/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Х.М.,
М.В.О.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.6.2010г., в законна сила от 15.7.2010г.
В.Х.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Х.М., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не работи, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от март до месец април 2008 г. в село Градец, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подс. М.В., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи на обща стойност 500.00 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК му наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият В.Х.М., с посочени данни, е бил задържан по мярка за неоклонение „Задържане под стража”, считано от 08.06.2010 г. до 26.06.2010 г. ВРЪЩА на собственика Д
. А.И.,***, един брой тиган, приложен към делото веществено доказателство, намиращ се на съхрание в РС Котел. ОТНЕМА в полза на държавата 22 броя метални късове и един брой клещи с червени дръжки, които да се унищожат след влизане на присъдата като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК В.Х.М., адрес ***, ЕГН **********, и М.В.О., адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно в полза на бюджета на съдебната власт сумата 75.00 (седемдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.
М.В.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.О., български гражданин, роден на *** ***, неграмотен, не работи, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от март до месец април 2008 г. в село Градец, община Котел, при условията на продължавано престъпление, след като се сговорил предварително с подс. В.М., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал техническо средство (клещи), отнел чужди движими вещи на обща стойност 500.00 лева от владението на различни лица без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, и т.5 вр. чл.26, ал.1 от НК му наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ВРЪЩА на собственика Д
. А.И.,***, един брой тиган, приложен към делото веществено доказателство, намиращ се на съхрание в РС Котел. ОТНЕМА в полза на държавата 22 броя метални късове и един брой клещи с червени дръжки, които да се унищожат след влизане на присъдата като вещи без стойност.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК В.Х.М., адрес ***, ЕГН **********, и М.В.О., адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно в полза на бюджета на съдебната власт сумата 75.00 (седемдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Мотиви от 5.7.2010г.

100

НАХД No 49/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.М.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 2.3.2010г., в законна сила от 2.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 49 / 2010 г. на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НАХД № 49 / 2010 г. по описа на РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото.Определението е окончателно.

101

НОХД No 50/2010

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.П.Т.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 1.3.2010г., в законна сила от 2.3.2010г.
С.П.Т.
Обвиняемият С.П.Т., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неженен, неосъждан, работи в мандра в село Мокрен, община Котел, постоянен адрес ***, настящ адрес ***, ЕГН ********** , се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2009 г. в гр. Котел, направил опит да спомогне на Н
. Д. П., извършил престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, да избегне наказателното преследване и да остане ненаказан, без да се е споразумял с Н. П. преди да е извършил самото престъпление и деянието останало недовършено по независещи от него причини, което е престъпление по чл.294, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК. На обвиняемия С.П.Т., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 294, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

102

НАХД No 51/2010

Административни дела

ЕТ"МУРТАЗА - ХАЛИЛ МУРТАЗОВ"

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 14.4.2010г., в законна сила от 28.4.2010г.
СЪДЪТ след като взе предвид искането на жалбоподателя ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 51/10 г. на РС Котел поради оттегляне на подадената жалба Определението можа да се обжалва с частна жалба АС Сливен в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

103

НОХД No 52/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Д.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 10.6.2010г., в законна сила от 1.7.2010г.
Д.Д.П.
ПРИСЪДА № 20 ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.П. (Д.), български гражданин, роден на *** ***, неженен, безработен, занимава се със скотовъдство и отглеждане на еделвайси, със средно образование, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 31.07.2009 г. до 05.01.2010 г., в град Котел, при условията на продължавано престъпление, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл.234 В, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок и глоба в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. "а" от НК в полза на държавата един два броя кабели, залени на цвят, приобщени към делото като веществени доказателства, които да се унищожат след влизане на присъдата като вещи без стойност. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 28.6.2010г.

104

НОХД No 53/2010

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Ш.М.,
Х.Х.К.,
А.М.Ф.,
Х.М.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 18.3.2010г., в законна сила от 18.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 53/2010 на РС Котел и го връща на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания.

105

НАХД No 54/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.3.2010г., в законна сила от 10.4.2010г.
РЕШЕНИЕ № 21 ПРИЗНАВА К.Х.М., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, земеделски производител, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2009 г. в село Тича, община Котел си служил с регистрационна табела с № СЛ 0862 ТВ, издадена за лек автомобил "Москвич", като я поставил на лек автомобил "Лада - Нива, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.
К.Х.М.
ПРИЗНАВА К.Х.М., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, земеделски производител, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2009 г. в село Тича, община Котел си служил с регистрационна табела с № СЛ 0862 ТВ, издадена за лек автомобил "Москвич", като я поставил на лек автомобил "Лада - Нива, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 23.3.2010г.

106

ЧНД No 55/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 12.3.2010г., в законна сила от 12.3.2010г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН

107

ЧНД No 56/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 12.3.2010г., в законна сила от 12.3.2010г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН

108

НАХД No 57/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.А.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 26.5.2010г., в законна сила от 16.6.2010г.
Р.А.А.
РЕШЕНИЕ № 38 ПРИЗНАВА Р.А.А., българска гражданка, грамотна, неосъждана, безработна, с постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 28.10.2009 г. в гр. Котел, като родител оставила лице, намиращо се под родителските й грижи - малолетното й дете Г
. К. А., родена на *** г., без надзор и достатъчна грижа и с това е създала опасност за нейното физическо и душевно развитие, поради което и на основание чл. 182, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500,00 (петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 26.5.2010г.

109

НАХД No 58/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.С.Ш.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.4.2010г., в законна сила от 6.5.2010г.
С.С.Ш.
ПРИЗНАВА С.С.Ш., български гражданин, роден на *** г., с основно образование, женен, неосъждан, работи в Пътно управление Котел, постоянен адрес ***, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2010 г. в местността "Дяла" в землището на село Медвен, община Котел убил без надлежно разрешение едър дивеч - сръндак на стойност 700.00 лева, поради което и на основание чл.237, ал.1 от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 800.00 (осемстотин) лева в полза на държавата.  ЛИШАВА на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК С.С.Ш., с посочени данни, от право да ловува за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. "а" от НК в полза на държавата една ловна пушка "ИЖ", 12 калибър, № А 8436, собственост на обвиняемия С.С.Ш., намираща се на съхранение в РУ на МВР Котел. ДА СЕ УНИЩОЖАТ след влизане в сила на решението приложените към делото веществени доказателства - косми от убитото животно и две парчета сезал - като вещи без стойност. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 20.4.2010г.

110

НОХД No 59/2010

Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

З.С.Ш.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 25.3.2010г., в законна сила от 26.3.2010г.
З.С.Ш.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН З.С.Ш., роден на *** г. в с. Стрелци, Сливенска област, български гражданин, с основно образование, неосъждан, неженен, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, в това, че през периода месец април - месец юни 2007 г. в гр. Котел, пред Общинска служба по земеделие и гори, чрез използване на документ с невярно съдържание - Общи заявление за единно плащане на площ с УРН 208668и УИН 2003050702745 в частта му таблица за използвани парцели - данни за идентификация на парцела, декларирал 23 земеделски парцела в с. Стрелци, община Котел (естествени ливади, мери и пасища) с идентификационен номер на блок на земеделски стопанин - № 69821-63-10, № 69821-64-4, № 69821-65-6, № 69821-67-8, № 69821-104-1, № 69821-107-2, № 69821-110-5, № 69821-110-6, № 69821-110-7, № 69821-114-14, № 69821-114-15, № 69821-123-3, № 69821-124-5, № 69821-126-6, № 69821-135-9, № 69821-135-10, № 69821-135-11, № 69821-135-12, № 69821-135-13, № 69821-135-14, № 69821-138-4, № 69821-146-2 и № 69821-28-1 с обща площ 10.56 хектара, направил опит да получи чуждо движимо имущество - пари в размер на 1 096. 69 лева по СЕПП (схема за единно плащане на площ) и 1 554.27 лева по НР 1 (плащания за природни ограничения на фермери в планински райони), с намерение да ги присвои, като имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени от тях на българската държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини,с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 212, ал. 3, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК., поради което и на основание чл. 212, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението.

111

НАХД No 60/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.С.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 8.6.2010г., в законна сила от 5.10.2010г.
А.С.М.
РЕШЕНИЕ № 40 ПРИЗНАВА обвиняемия А.С.М., български гражданин, роден на *** ***, завършен трети клас - грамотен, неженен, неосъждан, безработен, пенсионер по болест, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 19.08.2009 г. в село Тича, община Котел в обитаваното от него жилище държи високорисково наркотично вещество - марихуана - с нетно тегло 14.787 гр. на стойност 88.72 лева, като случаят е маловажен, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено от него престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл. ІІ, т.1, предл. І от НК.  ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б. "а" от НК в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства - 17.787 грама марихуана, предадена с протокол № 15818 / 22.10.2009 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел "МРР-НОП", която да се унищожи след влизане в сила на решението. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 8.6.2010г.

112

НАХД No 61/2010

Административни дела

Д.И.Ж.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ООРП " КЪМ ОД НА МВР - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.6.2010г., в законна сила от 2.7.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 8А от 22.02.2010 година издадено от Началника на Отдел "ООРП", към ОД на МВР Сливен, с което на Д.И.Ж., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание имуществена санкция ГЛОБА в размер на 500 лева, като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Административен съд гр. Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 

113

НОХД No 66/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 7.4.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, реабилитиран по предходни осъждания, безработен, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2010 г. в гр. Котел, управлявал МПС без да притежва свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 800.00 (осемстотин) лева в полза на държавата, платима по сметка на бюджета на съдебната власт. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в седемдневен срок пред ОС Сливен.
Мотиви от 7.4.2010г.

114

НОХД No 67/2010

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Й.Л.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 16.12.2010г., в законна сила от 17.12.2010г.
Д.Й.Л.
Подсъдимият Д.Й.Л.,български гражданин, роден на *** ***, със средно специално образование, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.06.2009 г. до 24.09.2009 г. в обитаваното от него жилище, находящо се в гр. Котел, ул. „Академик михаил Арнаудов” № 28, в нарушение на установените правила в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно чл.27, ал. 1 от същия нормативен акт - „Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от опиев мак, кокаинов храст и на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание на тетрахидроканабиол над 0.2 тегловни процента определено в листната маса, цветните и плодните връхчета”, засял и отглеждал растения от рода на конопа, а именно марихуана в шест броя обекти (саксии и тенекии), както следва: обект № 1 - с височина на зеленото растение 90 см и нетно тегло 18.372 г , с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 5 %, на стойност 6.00 лева за гран, на обща стойност 110.23 лева; обект № 2 - с височина на зеленото растение 80 см и нетно тегло 16.994 г, с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 7 %, на стойност 6.00 лева за гран, на обща стойност 101.96 лева; обект № 3 - с височина на зеленото растение 70 см и нетно тегло 15 448 г с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 7 %, на стойност 6.00 лева за грам, на обща стойност 92.69 лева; обект № 4 - с височина на зеленото растение 80 см и с нетно тегло 11.244 г , с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 5 %, на стойност 6.00 лева за грам, на обща стойност 67.46 лева ; обект № 5 - с височина на зеленото растение 130 см и с нетно тегло 33.433 г , с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 5 %, на стойност 6.00 лева за грам, на обща стойност 200.60 лева; обект № 6 - 1 бр. стебло на зеленото растение, с нетно тегло 2. 015 г , с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабиол 1 %, на стойност 6.00 лева за грам, на обща стойност 12.09 лева, или всички обекти (растения) с общо тегло 97.056 г , на обща стойност 585.03 лева - престъпление по чл. 354 в, ал. 1 от НК. На подсъдимия Д.Й.Л., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.354 в, ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. Кумулативно предвиденото наказание глоба, съгласно чл. 354 в, ал. 1 от НК не следва да бъде налагано с оглед предоставената възможност в чл. 55, ал. 3 от НК. Веществените доказателства - 97.506 гр. коноп (марихуана), намиращи се на съхранение в Централно митническо управление отдел „МРР-НООП” се отнемат в полза на държавата. Веществените доказателства - е бр. хартиен плик с надпис: „Мелница Сливен”; 6 броя пликове от вестник със стикери с №№ 04029, 04030, 04031, 04032, 04033 и 04028, следва да бъдат унищожени като вещи без стойност  ОСЪЖДА подсъдимият Д.Й.Л., с посочени данни, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 90.00 (деветдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.

115

НАХД No 68/2010

По УБДХ

РУ НА МВР - КОТЕЛ

Г.Д.И.,
Х.Д.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.4.2010г., в законна сила от 5.4.2010г.
Г.Д.И.
ПРИЗНАВА Г.Д.И., български гражданин, без образование - неграмотен, безработен, осъждан, неженен, адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2010 г. в град Котел в нетрезво състояние извършил непристойни действия, изразяващи се в псувни, ругатни, обиди и агресия, насочени към полицейски служители от РУ на МВР Котел, изречени на публично място, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл.1 от УДБХ му административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. 
Х.Д.И.
ПРИЗНАВА Х.Д.И., български гражданин, с начално образование, безработен, неосъждан, неженен, адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2010 г. в град Котел в нетрезво състояние извършил непристойни действия, изразяващи се в псувни, ругатни, обиди и агресия, насочени към полицейски служители от РУ на МВР Котел, изречени на публично място, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл.1 от УДБХ му административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. 
Мотиви от 5.4.2010г.

116

НОХД No 69/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.К.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 3.6.2010г., в законна сила от 19.6.2010г.
А.К.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.М., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2009 г. в землището на село Филаретово, община Котел без редовно писмено позволително взел и извозил от Държавния горски фонд 8 куб. метра дъбови дърва за огрев на стойност 252.48 лева, поради което и на основание чл.235, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила и ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. ВРЪЩА на собственика Държавно горско стопанство село Тича 8 куб. метра дъбови дърва за огрев, които в момента съхранява. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс.А.К.М. ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55.00 /петдесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в петнадасетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 28.6.2010г.

117

ЧНД No 70/2010

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.Г.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 11.5.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
 
В.Г.М.
ОПРЕДЕЛЯ на основание 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал 1 от НК на осъдения В.Г.М., български гражданин, с основно образование, роден на *** г. в гр. Котел, осъждан, в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора в гр. Бургас, съжителстващ на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, ОБЩО наказание по присъда № 37 от 03.11.2009 г., постановена по НОХД № 167/2009 г. на РС Котел и по присъда № 72 от 10.12.2009 г., постановена по НОХД № 690/2009 г. на РС Перник, като определя по-тежкото от двете, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие) от закрит тип при първоначален СТРОГ режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното по която и да е от двете присъди.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано в 15 дневен срок пред ОС Сливен, за което страните да се считат за уведомени.  

118

НАХД No 71/2010

По ЗУТ

М.И.М.

НАЧАЛНИК НА РУ" ПБС" - ГР.КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 7.6.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
Решение № 39 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1 А / 12.02.2010 г. на Началника на РУ "ПБС" Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

119

НОХД No 72/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.К.Р.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.4.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 72/2010 г. по описан а РС Котел на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд който да разгледа делото.Определенито е окончателно.

120

НОХД No 73/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Р.Н.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 4.6.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
М.Р.Н.
ПРИСЪДА № 19 ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.Н., роден на *** ***, български гражданин, без образование - неграмотен, реабилитиран по предходно осъждане, безработен, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 г. в село Ябланово, общин Котел отнел чужди движими вещи (пари в размер на 2 417.34 лева) от владението на Х.А. Д
. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСПАДА на основание чл.59 от НК времето, през което подсъдимият М.Р.Н., с посочени данни, е бил задържан по изпълнение на мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 18.05.2010 г. до 04.06.2010 г. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимия М.Р.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Д., ЕГН **********,***, сумата 2 417.34 (две хиляди четиристотин и седемнадесет лева и тридесет и четири стот.), представляващи обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.Р.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 6.00 (шест) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 22.6.2010г.

121

НАХД No 74/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Т.Т.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 11.5.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
Т.Т.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Т.М., български гражданин, роден на *** ***, без образование - неграмотен, неженен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2009 г. в село Градец, община Котел в обитаваното от него жилище държи високорисково наркотично вещество - марихуана - с нетно тегло 22.740 гр. на стойност 136.43 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1, предл. І от НК и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 600.00 (шестотин) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства - 22.740 грама марихуана, предадена с протокол № 16358 / 11.12.2009 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел "МРР-НОП", която да се унищожи след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.Т.М., ЕГН **********,*** 337, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 11.5.2010г.

122

ЧНД No 75/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.4.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
разпита проведен

123

ЧНД No 76/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 16.4.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
разпита проведен

124

НОХД No 77/2010

Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.З.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 15.4.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
А.З.А.
Обвиняемият А.З.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че през м.март 2007 г. в гр.Котел пред Общинска клужба "Земеделие и гори" чрез използване на документ с невярно съдържание - общо заявление за единно плащане на площ УРН - 208754 и УИН-2029030700084 в часта му таблица за използване парцели - данни за идентификация на парцела, декларирал 27 земеделски парцела в землищата на с.Орлово и с.Тича, община Котел /естествени ливади, мери и пасбища с идентификационен номер на блок на земеделски стопанин № № 53919-16-1, № 53919-9-2, № 53919-33-1, № 53919-31-3, № 53919-32-1, № 53919-31-2, № 53919-27-4, № 53919-52-2, № 53919-91-1, № 53919-49-1, № 53919-56-1, № 53919-54-4, № 53919-55-1, № 53919-91-2, № 53919-45-3, № 53919-45-2, № 53919-11-2, № 53919-51-3, № 53919-63-1, № 53919-75-1, № 72480-14-4, № 53919-39-9, № 53919-54-3, № 53919-44-2. № 539919-39-8, № 53919-26-3, № 53919-20-3 с обща площ 24.58 хектара, направил опит да получи чуждо движимо имущество- пари в размер на 2 552.71 лева по СЕПП (схема за единно плащане на площ) и 4 326.62 лева по НР 1 (Плащания за природни ограничения на ферми в планинските райони) с намерение да ги присвои, като имуществото е от фондовете на Европейския съюз и предоставени на Българската държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини , с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.212, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.212, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. 

125

НОХД No 78/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

С.М.Н.,
Х.Х.Х.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.4.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1 т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 78 по описа на РС Ктоел за 2010 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 78/2010 г. на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43 т.3 от НПК НОХД № 78 по описа на РС Котел за 2010 г. на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото.Определението е окончателно.

126

НОХД No 79/2010

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.С.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 10.6.2010г., в законна сила от 26.6.2010г.
Д.С.Д.
ПРИСЪДА № 22 ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Д., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като дървосекач, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2009 г. в село Кипилово, община Котел в обитаваното от него жилище в нарушение на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглежда два броя растения марихуана с общо нетно тегло 123.53 гр. суха маса на стойност 744.18 лева, поради което и на основание чл.354в, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства - 123.53 грама марихуана, предадена с протокол № 16359 / 11.12.2009 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел "МРР-НОП", която да се унищожи след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.С.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 5.7.2010г.

127

НОХД No 80/2010

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.П.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 10.6.2010г., в законна сила от 26.6.2010г.
Г.П.Г.
ПРИСЪДА № 21 ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.Г., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2009 г. в село Кипилово, община Котел в обитаваното от него жилище без надлежно разрешително държи високорисково наркотично вещество - марихуана - с нетно тегло 53.833 гр. на стойност 352.99 лева, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.ІІ, т.1, пр.І от НК и чл.54 от НК му налага наказания ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева в полза на държавата.  ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.Г., с посочени данни, за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2009 г. в село Кипилово, община Котел в обитаваното от него жилище в нарушение на чл.27, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглежда 11 броя растения марихуана с нетно тегло 14.016 гр. суха маса на стойност 84.09 лева, поради което и на основание чл.354в, ал.1 от НК и чл.54 от НК му налага наказания ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева в полза на държавата.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание между определените с настоящата присъда наказания в размер на по - тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила и ГЛОБА в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства - 67.849 грама марихуана, предадена с протокол № 16360 / 11.12.2009 г. за съхранение на Централно митническо управление, отдел "МРР-НОП", която да се унищожи след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.П.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 70.00 (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 5.7.2010г.

128

ЧНД No 81/2010

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Б.А.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 20.5.2010г., в законна сила от 28.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 81 по описа на РС Котел за 2010 г. поради оттегляне на подадена молба за изменение на мярката за неотклонение Задържане под стража, взета по отношение на обвиняемия Б.А.Б.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред ОС Сливен в седемдневен срок, за което страните да се считат за надлежно уведомени от днешното съдебно заседание. 

129

НАХД No 86/2010

Административни дела

Д.И.Ж.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 5.7.2010г., в законна сила от 3.8.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 31 / 18.03.2010 г. на Началника на РУ Полиция Котел като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

130

НОХД No 88/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.М.А.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 18.5.2010г., в законна сила от 19.5.2010г.
Б.М.А.
Обвиняемият Б.М.А., български гражданин, роден на *** г.,със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2010 г. в гр. Котел управлявал лек автомобил "Ауди 80" с ДК № СН 62 16 СС, с концентрация на алкохол 1.75 промила, установено по надлежен ред (протокол за химическа експертиза № 122 от 09.03.2010 г.) с което осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. "б" от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.  На основание чл. 343г от НК, съдът ЛИШАВА обвиняемия А. от правоуправление за срок СЕДЕМ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторното превозно средство. Иззетите веществени доказателства с протокол за оглед на местопроизшествието от 08.03.2010 г., а именно пластмасови части от автомобил, следи от косми и кръв, иззети от вътрешната страна от предното стъкло на лекия автомобил "Ауди 80" с ДК № СН 62 16 СС, запечатани със стикери № № 04085, 04086, 04087, 04088, 04099, 04100, 04101 на ОД на МВР Сливен, ДА БЪДАТ унищожени. ОСЪЖДА Обвиняемият Б.М.А., ЕГН **********,с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Котел направените по делото разноски в размер на 50.00 (петдесет) лева.  

131

ЧНД No 89/2010

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Д.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 29.6.2010г., в законна сила от 15.7.2010г.
Г.Д.И.
ОПРЕДЕЛЯ на основание 25, ал.1 вр. чл. 23, ал 1 от НК на осъдения Г.Д.И., български гражданин, без образование – неграмотен, роден на *** ***, осъждан, неженен, постоянен адрес ***, в момента пребивава на неизвестен адрес, ЕГН **********, ОБЩО наказание по присъдите, постановени по НОХД № 98/2009 г. на РС Сливен, НОХД № 193/2008 г. на РС Котел, НОХД № 1301/2009 г. на РС Сливен и НОХД № 123/2009 г. на РС Котел, в размер на най – тежкото от тях, а именно наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.3 от НК изцяло към определеното с настоящото определение общо наказание общото наказание от 100.00 лева глоба, определено по реда на чл.23, ал.1 от НК по НОХД № 1301/2009 г. на РС Сливен. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 и ал.3 от НК изцяло изтърпяното по която и да е от посочените присъди. 
Мотиви от 29.6.2010г.

132

ЧНД No 92/2010

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.П.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.7.2010г., в законна сила от 7.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 92 по описа на РС Котел за 2010 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок пред ОС Сливен. 

133

НОХД No 93/2010

Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Р.Ш.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 20.5.2010г., в законна сила от 21.5.2010г.
Р.Ш.А.
Обвиняемата Р.Ш.А. , с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че през през 2007 г. в гр.Котел пред Общинска служба по земеделие и гори, чрез използване на документ с невярно съдържание - Общо заявление за единно плащане на площ УРН 208734 и УИН 20/0900507/04123 в частта му "Таблица за използвани парцели - данни за идентификация на парцела" декларирала 12 земеделски имота в землището на с.Братан, общ.Котел (естествени ливади, мери и пасища) с идентификационен номер на блок на земеделски стопанин под № 06135-5-14, № 06135-27-3, № 06135-26-3, № 06135-30-1, № 06135-14-1, 06135-16-2, № 06135-16-1, № 06135-9-2, № 06135-5-16, № 06135-28-3, 06135-13-4, № 06135-5-15 и 14 земеделски имота в землището на с.Остра Могила, общ.Котел (естествени ливади, мери и пасища) с идентификационен номер на блок на земеделски стопанин под № 54300-41-15, № 54300-41-14, № 54300-40-18, № 54300-40-17, № 54300-40-16, № 54300-40-15, № 54300-41-13, № 54300-41-12, № 54300-6-1, № 54300-5-1, № 54300-10-1, № 54300-8-4, № 54300-21-10, № 54300-41-16, с обща площ 49,36 хектара, направила опит да получи чуждо движимо имущество - пари в размер на 5 126.18 лв. по СЕПП (Схема за единно плащане на площ) и 8 688.45лв. по НР 1 (Плащания за природни ограничения на ферми в планински райони) - общо 13 814.63 лв. с намерение да ги присвои, като имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава и е в големи размери, като деянието е останало недовършено по независещи от нея причини, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.212, ал.4 пр.1 вр. ал.3, вр.ал.1 вр. чл.18, ал.1от НК поради което и на основание чл.212, ал.4, пр.І вр. ал.3 вр. ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

134

НАХД No 94/2010

Административни дела

И.В.В.

НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 7.7.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 35 А от 19.04.2010 г. издадено от Началника на РУ „Полиция” Котел, с което на И.В.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 (двеста) лева, като законосъобразно и основателно.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено. 

135

НАХД No 95/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.К.И.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 1.7.2010г., в законна сила от 22.7.2010г.
И.К.И.
ПРИЗНАВА И.К.И., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2010 г. по пътя между село Градец, община Котел и град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 1.7.2010г.

136

ЧНД No 96/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
И.П.Г.

 

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.6.2010г., в законна сила от 1.6.2010г.
ОТМЕНЯ постановление от 14.05.2010 г. на РП Котел за спиране на дознание № 298 / 2009 г. на РУ Полиция Котел в частта му, в която производството по делото е спряно до издирване на извършителя на престъплението по чл.129 от НК.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Г. против постановление от 14.05.2009 г. на РП Котел за спиране на дознание № 298 / 2009 г. на РУ Полиция в частта u, в която производството по делото е спряно до издирване на извършителя на престъплението по чл.216, ал.1 от НК и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  ВРЪЩА делото на РП Котел за продължаване на процесуално-следствените действия.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. 

137

ЧНД No 97/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Г.С.Й.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 1.6.2010г., в законна сила от 1.6.2010г.
ОСТАВЯ в СИЛА Постановление от 12.05.2010 г. на Районна прокуратура Котел за спиране на Досъдебно производство № 52 от 22.02.2010 г. ВРЪЩА Досъдебно производство № 52 от 22.02.2010 г. на Районна прокуратура Котел, за продължаване на досъдебните производствени действия от РУ "Полиция" Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от настоящото определение да се изпратят на пострадалото, престъплението лице Г.Й. ***. 

138

НАХД No 98/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.К.Б.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 22.7.2010г.
Х.К.Б.
ПРИЗНАВА Х.К.Б., български гражданин, роден на *** г. в гр. Обзор, не работещ, неграмотен, неосъждан, съжителства на съпружески начала, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2010 г. по пътя между село Градец, община Котел и град Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 6.7.2010г.

139

НОХД No 99/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.А.Б.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 7.6.2010г., в законна сила от 7.6.2010г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1 т.1 б"г" от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 99 по описа на РС Котел за 2010 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното произвадство по НОХД № 99 по описа на РС Котел за 2010 г. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 99 по описа на РС Ктоел за 2010 г. на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

140

НОХД No 100/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.С.Д.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 14.6.2010г., в законна сила от 15.6.2010г.
Н.С.Д.
Подс. Н.С. Д
. бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, не е осъждан, безработен, пост. адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2010 г. в село Кипилово, Сливенска област управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (2,37 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. "б" от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една година. Подс. Н.С.Д., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл.343г от НК от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. 

141

ЧНД No 101/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.6.2010г., в законна сила от 8.6.2010г.
РАЗПИТА ПРОВЕДЕН

142

НАХД No 102/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.М.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 22.7.2010г.
А.М.Ч.
ПРИЗНАВА А.М.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неосъждан, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2010 г. между град Котел и село Градец в района на разклона за село Медвен е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 6.7.2010г.

143

НОХД No 104/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.И.К.,
И.М.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 26.10.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
В.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.К., роден на *** ***, български гражданин, със завършен трети клас – грамотен, съжителстващ на съпружески начала, осъждан, безработен, постоянен адрес ***6, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец април 2008 г. край град Котел отнел чужди движими вещи на обща стойност 80.00 лева от владението на В. Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са заместени и деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки :  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни срещи с пробационен служител за срок от десет месеца. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от десет месеца. ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.К., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН за това, че на неустановена дата през месец април 2008 г. край град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия И.М.А., отнел чужди движими вещи на обща стойност 80.00 лева от владението на В. Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието в немаловажен случай е извършено повторно, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.28, ал.1 от НК престъпление. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което подсъдимият В.И.К., с посочени данни, е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 20.09.2010 г. до 13.10.2010 г., като един ден задържане се счита за три дни пробация. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.И.К., ЕГН **********,***, и И.М.А., ЕГН **********,***, солидарно да ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 130.00 (сто и тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
И.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., български гражданин, роден на *** ***, със завършен шести клас – грамотен, съжителстващ на съпружески начала, реабилитиран по предходно осъждане, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец април 2008 г. край град Котел отнел чужди движими вещи на обща стойност 80.00 лева от владението на В. Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещите са заместени и деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 от НК и чл.54 от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки :  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от осем месеца. ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.А., с посочени данни, ЗА НЕВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец април 2008 г. край град Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия В.И.К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 80.00 лева от владението на В. Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 от НК престъпление. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК времето, през което подсъдимият И.М.А., с посочени данни, е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 17.09.2010 г. до 28.09.2010 г., като един ден задържане се счита за три дни пробация. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите В.И.К., ЕГН **********,***, и И.М.А., ЕГН **********,***, солидарно да ЗАПЛАТЯТ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 130.00 (сто и тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.  
Мотиви от 15.11.2010г.

144

ЧНД No 105/2010

Реабилитации чл.85-88а НК

А.А.В.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 22.12.2010г., в законна сила от 30.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело № 105 по описа на РС Котел за 2010 г., на основание чл. 433, ал.2 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, за което страните да се считат за уведомени в днешното с.з. След изтичането на срока за обжалване и протест, същото да бъде докладвано на съдията докладчик . 

145

НОХД No 106/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Х.М.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 7.7.2010г., в законна сила от 8.7.2010г.
Б.Х.М.
Обвиняемият Б.Х.М., бълг. гражданин, роден на *** ***, ученик в 11-ти клас на СПУ гр. Велики Преслав, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2010 г. в с. Ябланово, макар и непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра” с ДК № СН 65 92 ВВ, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 976/09.11.2009 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, влязло в законна сила на 04.01.2010 г. за управление на МПС без свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК. На обвиняемият Б.Х.М., с посочена по делото самоличност, за извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2, вр.чл.63, ал.1, т.4 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК му се определя наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, като препис от определението да се залепи на видно място в Кметство с. Ябланово. 

146

НЧХД No 108/2010

НЧХД

Х.Х.М.

И.Д.Н.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 12.11.2010г., в законна сила от 20.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.4, т. 4 от НПК производството по делото, поради оттегляне на подадената частна тъжба.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде обжалвано пред ОС Сливен с частна жалба в 7-дневен срок от днес, за който страните да се считат уведомени.

147

НОХД No 109/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.В.А.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 27.7.2010г., в законна сила от 23.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК производството по НОХД № 109 / 2010 г. на РС Котел и го връща на РП Котел за изпълнение на дадените в обстоятелствената част указания. Разпореждането може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел и на обвиняемия.

148

НОХД No 110/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Г.Г.Г.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 7.7.2010г., в законна сила от 8.7.2010г.
Г.Г.Г.
Обвиняемият Г.Г.Г., бълг. гражданин, роден на *** г. в гр. Айтос, със средно образование, неженен, неосъждан, не работещ, постоянен адрес ***, ЕГН **********. се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2010 г. в с. Мокрен, Сливенска област, управлявал лек автомобил „Нисан Съни” с ДК № А 50 46 КК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 (2.84) промила, установено по надлежния ред, с техническо средство „Дрегер 7410”, с фабричен номер 0187 и стикер № 2705, което е престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На обвиняемият Г.Г.Г., с посочена по делото самоличност, за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК, изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода, се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ от ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление на моторното превозно средство.  

149

НАХД No 111/2010

По ЗД по пътищата

Д.Г.Х.

НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПП" ПРИ ОДМВР - СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 20.9.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 464/10/ 22.06.2010 г. на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. 

150

НОХД No 113/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.З.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 28.7.2010г., в законна сила от 29.7.2010г.
И.З.Ч.
Подс. И.З.Ч., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, не е осъждан, работи като магазинер в ЕТ „Зейнал Чакър” в село Ябланово, пост. адрес ***, ЕГН **********.се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2010 г. в село Ябланово, Сливенска област управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (1,97 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК. На подс. И.З.Ч., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година. Подс. И.З.Ч., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл.343г от НК от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. 

151

НАХД No 114/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Х.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Х.Х.К.
РЕШЕНИЕ № 66 ПРИЗНАВА Х.Х.К., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неосъждан, съжителстващ на съпружески начала, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.07.2010 г. в село Ябланово, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок. 
Мотиви от 23.9.2010г.

152

ЧНД No 115/2010

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Н.Х.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 2.8.2010г., в законна сила от 2.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 115/2010 г. на РС Котел, образувано съдебна поръчка - връчване на съдебни книжа, като ИЗПЪЛНЕНА. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ до Министерство на правосъдието два преписа от настоящия протокол. 

153

НАХД No 117/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.В.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Х.В.Ч.
РЕШЕНИЕ № 64 ПРИЗНАВА Х.В.Ч., български гражданин, роден на *** ***, неосъждан, ученик в 12 клас в СОУ „Г. С. Раковски” в град Котел, неженен, постоянен адрес ***, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2010 г. в град Котел по хулигански подбуди причинил на М
. Г. лека телесна повреда, като макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.78а вр. чл.2, ал.2 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на решението по общинския радиовъзел.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Х.В.Ч.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 95.00 (деветдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 23.9.2010г.

154

ЧНД No 118/2010

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Р.Р.С.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.7.2010г., в законна сила от 7.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 118 по описа на РС Котел за 2010 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба в 7-дневен срок пред ОС Сливен. ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел приложеното по делото Досъдебно производство № 205/01.08.2009 г., за продължаване на процесуално-следствените действия. 

155

НАХД No 120/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.М.О.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Е.М.О.
РЕШЕНИЕ № 65 ПРИЗНАВА Е.М.О., бълг. гражданин, роден на *** ***, безработен, грамотен, женен, неосъждан, пост. адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2010 г. край село Кипилово, община Котел без редовно писмено позволително отсякъл от държавния горски фонд 2,40 куб. метра букови дърва за огрев на стойност 72.00 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Е.М.О.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 23.9.2010г.

156

НАХД No 121/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Х.Д.Ч.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Х.Д.Ч.
РЕШЕНИЕ № 63 ПРИЗНАВА Х.Д.Ч., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, неосъждан, неженен, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2010 г. без редовно писмено позволително извозил от м. „Балабан Дамъ” край село Ябланово, община Котел до село Ябланово от държавния горски фонд 2,50 куб. метра букови и дъбови дърва за огрев на стойност 75.00 лева, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.Д.Ч.,***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски. ВРЪЩА на ДГС Тича 2,50 куб. метра дърва за огрев, намиращи се на съхранение в полицейския участък в село Ябланово. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.  
Мотиви от 23.9.2010г.

157

НОХД No 122/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.В.Б.,
Л.Р.М.,
Д.Д.Д.,
Р.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 5.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Н.В.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В.Б., български гражданин, роден на *** г. в Котел, с начално образование, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата за времето месец март – месец април 2009 г. в село Седларево, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Д.Д.Д., Л.Р.М. и Р.А.А., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал МПС, отнел чужди движими вещи на обща стойност 856.00 лева от владението на Ж.Т.Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от НК и чл.55, ал.1, т.1 вр. чл.2, ал.2 от НК му налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (или затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим, като ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от НК престъпление.   ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Ж.Т. ***, ЕГН **********, сумата 714.00 (седемстотин и четиринадесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 30.04.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.   
Л.Р.М.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Р.М., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование, безработен, в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Бургас, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата за времето месец март – месец април 2009 г. в село Седларево, община Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Н.В.Б., Д.Д.Д. и Р.А.А., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал МПС, отнел чужди движими вещи на обща стойност 856.00 лева от владението на Ж.Т.Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от НК и чл.55, ал.1, т.1 вр. чл.2, ал.2 от НК му налага наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (или затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК общо наказание по настоящата присъда и по присъдите по НОХД № 912/2009 г. на РС Търговище и НОХД № 104/2010 г. на РС Карнобат, в размер на най – тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (или затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим, като на основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното по която и да е от посочените присъди.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Ж.Т. ***, ЕГН **********, сумата 714.00 (седемстотин и четиринадесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 30.04.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.     
Д.Д.Д.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д., български гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, неграмотен, безработен, женен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата за времето месец март – месец април 2009 г. в село Седларево, община Котел, при условията на опасен рецидив, след като се сговорил предварително с подсъдимите Н.В.Б., Л.Р.М. и Р.А.А., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал МПС, отнел чужди движими вещи на обща стойност 856.00 лева от владението на Ж.Т.Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от НК и чл.55, ал.1, т.1 вр. чл.2, ал.2 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор (или затворническо общежитие от закрит тип) при първоначален строг режим.  ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Ж.Т. ***, ЕГН **********, сумата 714.00 (седемстотин и четиринадесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 30.04.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.   
Р.А.А.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.А., български гражданин, роден на *** г. в с. Съдиево, Бургаска област, неграмотен, безработен, женен, реабилитиран по предходно осъждане, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата за времето месец март – месец април 2009 г. в село Седларево, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимите Н.В.Б., Л.Р.М. и Д.Д.Д., като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот и използвал МПС, отнел чужди движими вещи на обща стойност 856.00 лева от владението на Ж.Т.Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от НК и чл.55, ал.1, т.1 вр. чл.2, ал.2 от НК му налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящата присъда в сила. ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Ж.Т. ***, ЕГН **********, сумата 714.00 (седемстотин и четиринадесет) лева, представляващи обезщетение за причинени от престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва, считано от 30.04.2009 г. до окончателното изпълнение на задължението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.В.Б., адрес ***, ЕГН **********, Л.Р.М.,***, ЕГН **********, Д.Д.Д., адрес ***, ЕГН **********, и Р.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата 50.00 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен.   
Мотиви от 12.10.2010г.

158

НОХД No 123/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Г.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 7.9.2010г., в законна сила от 8.9.2010г.
И.Г.М.
Подсъдимият И.Г.М., бълг. гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, осъждан, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2010 г. в с. Кипилово, община Котел, Сливенска област, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ВАЗ” с ДК № СН 30 67 КК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2, а именно 2.02 промила, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер” 7410, с фабричен № 0187 и стикер 2702 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия И.Г.М., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок ШЕСТ МЕСЕЦА. 

159

НОХД No 124/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.А.Х.,
М.Н.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 29.10.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
М.А.Х.
ПРИСЪДА № 29 ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Х., български гражданин, роден на *** ***, със завършен десети клас, съжителстващ на съпружески начала, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец март 2010 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с подс. М.Н.М., отнел чужда движима вещ на стойност 219.00 лева от владението на Д.К. без негово съгласие с намерение противозаконно я присвои, като случаят не е маловажен, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 от НК престъпление.  ПРЕПИС от материалите по делото да се изпратят на основание чл.424, ал.5 от НК на Кмета на Община Котел за съставяне на наказателно постановление по реда на чл.218б от НК срещу подс. М.А.Х. за извършено от него престъпление по чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 от НК.   ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
М.Н.М.
ПРИСЪДА № 29 ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.М., български гражданин, роден на *** ***, съжителства на съпружески начала, завършен десети клас, безработен, осъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 01.03.2010 г. до 16.03.2010 г. в град Котел отнел чужда движима вещ на стойност 219.00 лева от владението на Д.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, равностойността на която възстановил до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.197, т.2 вр. чл.194, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „в” от НК му налага наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.М., с посочени данни, за НЕВИНОВЕН затова, че на неустановена дата през месец март 2010 г. в град Котел, след като се сговорил предварително с М.А.Х., отнел чужда движима вещ на стойност 219.00 лева от владението на Д.К. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случаят не е маловажен и кражбата е извършено повторно, поради което ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за извършено по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК престъпление.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.Н.М., пост. адрес ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 55.00 (петдесет и пет) лева, представляващи направени по делото разноски. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана от страните в петнадесетдневен срок пред ОС Сливен. 
Мотиви от 19.11.2010г.

160

НОХД No 125/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.Н.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 5.10.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
М.Н.М.
Подсъдимият М.Н.М., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование, работи като пастир, разведен, неосъждан, постоянен адрес ***, живущ ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2010 г. в гр. Котел държал боеприпаси - 75 броя патрони, от които 18 броя патрони съветски автоматни, калибър 5.45 х 39.5 мм., предназначени за АК 74, АК 74 S, автомат АКSU 74 и RРК 74 лека картечница; 11 бр. патрони калибър 7.62 мм за автомат „Калашников”; 33 броя патрони калибър 22-long, предназначени за малокалибрени оръжия; 3 броя патрони за пистолет „ТТ” калибър 7.62 х 25, бойни; 1 брой патрон калибър 7.65 мм „Браунинг” - боен; 4 броя патрони „Маузер” калибър 8 х 57 мм; 1 брой патрон „Маузер” калибър 8 мм и 4 броя патрони „Манлихер” калибър 8 х 56 R, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. На подсъдимият М.Н.М., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което СЕ ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок Иззетите в хода на досъдебното производство веществени доказателства 75 броя патрони, от които 18 броя патрони съветски автоматни, калибър 5.45 х 39.5 мм., предназначени за АК 74, АК 74 S, автомат АКSU 74 и RРК 74 лека картечница; 11 бр. патрони калибър 7.62 мм за автомат „Калашников”; 33 броя патрони калибър 22-long, предназначени за малокалибрени оръжия; 3 броя патрони за пистолет „ТТ” калибър 7.62 х 25, бойни; 1 брой патрон калибър 7.65 мм „Браунинг” - боен; 4 броя патрони „Маузер” калибър 8 х 57 мм; 1 брой патрон „Маузер” калибър 8 мм и 4 броя патрони „Манлихер” калибър 8 х 56 R, са унищожени по време на експертното изследване. Отнемат се на основание чл.53, ал.2, б. „а” от НК в полза на държавата една дървена кутия с капсул детонатор, запечатана със стикер № 04067, кабел, пластит, запечатан със стикер № 04062, един брой барабан, един брой газов пистолет модел 85 АУТО, едни брой празен пълнител за газов пистолет, два броя части ръждясали, запечатани със стикер 03387.  

161

НОХД No 128/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

В.К.Ц.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 21.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
В.К.Ц.
Подс. В.К.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Ловеч, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец януари 2010 г. в гр. Котел, като разрушил преграда здраво направена за защита на имот, отнел чужди движими вещи - 1 бр. авто DVD плейър марка Majestic DVX 282 USB RDS и 1 бр. устройство 8 GB на обща стойност 449.60 лева от владението на Н.Г.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал. 1 от НК. На подсъдимия В.К.Ц., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимият В.К.Ц. да заплати по сметка на РС Котел направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 50.00 (петдесет) лева.

162

НОХД No 129/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.И.К.,
Ц.Г.Т.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 9.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
П.И.К.
Подсъдимият П.И.К., български гражданин, роден на *** ***, с начално образование – грамотен, не работи, съжителства на съпружески начала, реабилитиран по предходни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН затова, че през месец февруари 2010 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подс. Ц.Т., направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 191.00 лева от владението на В.Х.Х. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай, извършена е повторно и деянието е останало недовършено по независещи от него причини, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. На подс. П.И.К., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл. 189, ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимите П.И.К. и Ц.Г.Т., двамата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 лева (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.
Ц.Г.Т.
Подсъдимият Ц.Г.Т., български гражданин, роден на *** ***, с основно образование – грамотен, не работи, неженен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН затова, през месец февруари 2010 г. в село Градец, община Котел, след като се сговорил предварително с подс. П.К., направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 191.00 лева от владението на В.Х.Х. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата не представлява маловажен случай и деянието е останало недовършено по независещи от него причини, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. На подс. Ц.Г.Т., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл.195, ал.1, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок. На основание чл. 189, ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимите П.И.К. и Ц.Г.Т., двамата с посочени данни, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 50.00 лева (петдесет) лева, представляващи направени по делото разноски.

163

НОХД No 131/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Е.К.С.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 26.10.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
Е.К.С.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.К.С., българска гражданка, родена на *** ***, с основно образование, не работи, съжителства на съпружески начала, реабилитирана, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.08.2010 г. в село Мокрен, община Котел държи в лек автомобил акцизни стоки (423 кутии цигари), всички без бандерол, който се изисква по чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.2, ал.2 от ЗАДС, на обща стойност 1 976.10 лева, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.54 от НК u налага:  1. Наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила; 2. Наказание ГЛОБА в размер на 3 952.20 (три хиляди деветстотин петдесет и два лева и двадесет стотинки), предтавляваща двукратния размер на пазарната цена на държаната стока и 3. ЛИШАВАНЕ от право да упражнява търговска дейност на основание чл.37, ал.1, т.7 от НК за срок от една година и шест месеца. ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства : 160 бр. кутии цигари „Карелия”, 171 бр. кутии цигари „Монд”, 49 бр. кутия цигари „Бонд”, 1 бр. кутия цигари „Уилсон”, 30 бр. кутии цигари „LM”, 11 бр. кутии цигари „Слим” и 1 бр. кутия цигари „Марлборо” намиращи се на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението в сила да се изпратят на Митница Бургас, за да бъдат унищожени.  ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Е.К.С., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 100.00 (сто) лева, представляващи направени по делото разноски. 
Мотиви от 11.11.2010г.

164

НАХД No 132/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.А.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.12.2010г.
А.А.А.
ПРИЗНАВА А.А.А., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан, женен, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.03.2010 г. по пътя между град Котел и село Тича, община Котел си служил с регистрационна табела с № СН 3494 НС, издадена за лек автомобил „ВАЗ 21013”, като я поставил на спрения от движение лек автомобил „Сеат тера”, поради което и на основание чл.345, ал.1 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 21.10.2010г.

165

ЧНД No 133/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.9.2010г., в законна сила от 8.9.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

166

ЧНД No 134/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.9.2010г., в законна сила от 8.9.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

167

ЧНД No 135/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КОТЕЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 14.9.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

168

ЧНД No 136/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КОТЕЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 14.9.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

169

ЧНД No 137/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КОТЕЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 14.9.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН!

170

ЧНД No 138/2010

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Х.Х.Т.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 5.10.2010г., в законна сила от 5.10.2010г.
Съдебната поръчка ИЗПЪЛНЕНА!

171

НАХД No 139/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.Г.Г.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 3.12.2010г.
А.Г.Г.
ПРИЗНАВА А.Г.Г., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2009 г. в град Котел продава в търговски обект на ул. „Изворска” № 24 акцизни стоки (седем кутии цигари) и държи на склад в багажника на личния си лек автомобил акцизни (88 кутии цигари), всички без бандерол, който се изисква по чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.2, ал.2 от ЗАДС, на обща стойност 281.60 лева, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.78а вр. чл.2, ал.2 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 800.00 (осемстотин) лева в полза на държавата.  ОТНЕМА на основание чл.234, ал.3 от НК в полза на държавата приобщените към делото веществени доказателства : 29 бр. кутии цигари „GB”, 31 бр. кутии цигари „Мерилин”, 35 бр. кутия цигари „Виктори”, намиращи се на съхранение в РС Котел, които след влизане на решението в сила да се изпратят на Митница Бургас, за да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.Г.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 40.00 (четиридесет) лева, представляващи направени по делото разноски. 
Мотиви от 27.10.2010г.

172

НАХД No 140/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Л.Т.Л.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 29.12.2010г.
Л.Т.Л.
ПРИЗНАВА Л.Т.Л., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, собственик на ЕТ „ЮВЕ -ЛТЛ” гр. Котел, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2010 г. в град Котел при управление на МПС нарушил правилата на движение по пътищата – чл.40, ал.2 и чл.116 от ЗДП – и ро непредпазливост причинил на Милка Иванова Стоянова две средни телесни повреди, като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалата, поради което и на основание чл.343а, ал.1, б. „а”, пр.ІІ вр. чл.343, ал.1, б. „б” вр. чл.342, ал.1 от НК и чл.78а вр. чл.2, ал.2 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 800.00 (осемстотин) лева в полза на държавата.  ЛИШАВА на основание чл.343г от НК обвиняемия Л.Т.Л., с посочени данни, от право да управлява МПС за срок от седем месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Л.Т.Л., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт сумата 300.00 (триста) лева, представляващи направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ОС Сливен в петнадесетдневен срок.   
Мотиви от 27.10.2010г.

173

НОХД No 141/2010

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.А.Т.,
И.А.И.,
М.Т.Я.,
А.Т.Я.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 16.9.2010г., в законна сила от 17.9.2010г.
Н.А.Т.
Обвиняемият Н.А.Т., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, неженен, реабилитиран по предходно осъждане, не работи, постоянен адрес *** 6а, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2009 г. в град Котел, при условията на повторност и в съучастие с обвиняемите И.И., А.Я., М.Я. и А
. Ю., като извършител, причинил на Т. Й. Й. две средни и седем леки телесни повреди, като деянието е извършено по хулигански подбуди, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 131, ал.1, т.7 и т.12, вр. чл.129, вр. чл.20, ал.2 от НК. На обвиняемия Н.А.Т., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.131, ал.1,т.7 и т.12, вр. чл.129, вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
И.А.И.
Обвиняемият И.А.И., български гражданин, роден на *** *** Търново, с основно образование, неосъждан, неженен, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2009 г. в град Котел, в съучестие с обвиняемите М.Я., Н.Т., А.Я. и А
. Ю., като извършител, причинил на Т. Й.Й. две средни и седем леки телесни повреди, като деянието е извършено по хулигански подбуди, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.131, ал.1, т.12, вр. чл. чл.129, вр. чл.20, ал.2 от НК. На обвиняемия И.И., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.129, вр. чл. 20, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
М.Т.Я.
Обвиняемият М.Т.Я., български гражданин, роден на *** ***, със завършен седми клас, неосъждан, неженен, не работи, постоянен адрес ***,се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2009 г. в град Котел, при условията на повторност, в съучастие с обвиняемите И.И., Н.Т., А.Т. и А
. Ю., като извършител, причинил на Т. Й. Й. две средни и седем леки телесни товреди, като деянието е извършено по хулигански подбуди, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 131, ал.1, т. 7 и т.12, вр. чл. 129, вр. чл.20, ал.2 от НК. На обвниняемия М.Я., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 131, ал.1, т. 7 и т.12, вр. чл.129, вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
А.Т.Я.
Обвиняемият А.Т.Я., български гражданин, роден на *** ***, със завършен седми клас, реабилитиран по предходно осъждане, неженен, не работи, постоянен адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2009 г. в град Котел, при условията на потворност, в съучестие с обвиняемите И.И., Н.Т., М.Я. и А
. Ю., като извършител, причинил на Т. Й. Й. две средни и седем леки телесни повреди, като деянието е извършено по хулигански подбуди, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 131, ал.1, т. 7 и т.12, вр. чл. 129, вр. чл.20, ал.2 от НК. На обвиняемия А.Я., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 7 и т.12, вр. чл.129, вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, изтърпяването на което се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

174

НОХД No 144/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

М.К.А.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 2.11.2010г., в законна сила от 3.11.2010г.
М.К.А.
Подсъдимата М.К.А., с посочени данни, се признава за ВИНОВНА в това, че на 15.04.2010 г. в павилион, находящ се в с. Градец, Сливенска област, кв. „Запад” № 112, нейна собственост, продава и държи в дома си в с. Градец, кв. „Запад” № 112, акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия: „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване” и чл. 2, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно който на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, като случаят не е маловажен, с което е осъществила от обективна и субективна страна престъпления състав на чл. 234, ал. 1 от НК. На подсъдимата М.К.А., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и я ЛИШАВА от ПРАВО да упражнява търговска дейност за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 55, ал.3 от НК не се налага наказание ГЛОБА. На основание чл. 234, ал. 3 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата цигари марка „Delight” - 407 броя на обща стойност 1 709.40 лева. ОСЪЖДА подсъдимата М.К.А., с посочени данни, да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 60.00 (шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  

175

ЧНД No 145/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Е.А.М.,
К.А.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.10.2010г., в законна сила от 8.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.М. против постановление от 09.09.2010 г. на РП котел за спиране на дознание № 214 / 2010 г. на РУ Полиция и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ПОТВЪРЖДАВА постановлиние от 09.09.2010 г. на РП Котел за спиране на дознание № 214 / 2010 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.М.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалване.

176

НАХД No 147/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Й.Е.П.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
Й.Е.П.
ПРИЗНАВА Й.Е.П., български гражданин, роден на *** ***, със завършен седми клас, безработен, съжителства на съпружески начала, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17/18.09.2010 г. в село Ябланово, община Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 от НК и чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата.
Мотиви от 2.11.2010г.

177

НОХД No 149/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Х.В.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 5.10.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
И.Х.В.
Обвиняемият И.Х.В., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, работи във фирма „Сиел 2003”, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 25.09.2010 г. в с. Ябланово, Сливенска област управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2, а именно 1.76 промила, установено по надлежния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК. На обвиняемия И.Х.В., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за ШЕСТ месеца. На основание чл. 343г от НК обвиняемият И.Х.В. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление. 

178

НОХД No 151/2010

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.М.Д.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Разпореждане от 6.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал.2 т.3 от НПК производството по НОХД № 151 / 2010 г. на РС Котел и го ВРЪЩА на РП Котел за изпълнение на дедените в обстоятелствената част указания. Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред ОС Сливен с частна жалба или с частен протест в седемдневен срок от съобщаването му на РП Котел и на обвиняемия.

179

НАХД No 152/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

И.Т.Ж.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 2.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
И.Т.Ж.
ПРИЗНАВА И.Т.Ж., български гражданин, роден на *** г. гр. Ямбол, с висше образование, собственик на фирма ЕТ "Омега", женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2010 г. в гр. Котел е управлявал МПС без свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343В, ал. 2 от НК и чл. 78а, вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500.00 (петстотин) лева в полза на държавата.
Мотиви от 2.11.2010г.

180

НАХД No 153/2010

Административни дела

Д.А.О.

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОО"КД-ДАИ" ГР.СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 31.12.2010г.
НП-отменено  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40-0000305 / 09.09.2010 г. на Главния инспектор в ОО „КД-ДАИ”Сливен като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред АС Сливен в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.     

181

ЧНД No 154/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

С.К.В.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 24.09.2010 г. на РП Котел за спиране на дознание № 213 / 2010 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.В..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. 

182

НОХД No 155/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

К.И.Ц.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Присъда от 9.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
К.И.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.Ц., български гражданин, роден на *** г. в гр. Чирпан, със завършен седми клас, безработен, женен, реабилитиран по предишни осъждания, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2010 г. по път ІІ-48 край село Градец, община Котел управлявал МПС без да притежава свидетелство за правление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343 В, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.78А от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 (хиляда) лева в полза на държавата, платима по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 12.11.2010г.

183

НОХД No 156/2010

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Ж.Д.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
НЕ ОДОБРЯВА като противоречащо на закона постигнатото между РП Котел и защитника на обвиняемия Ж.М. споразумение, с което обвиняемият се е признал за виновен затова, че е извършил престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  УКАЗВА на обвиняемия, че направеното от него самопризнание няма да се ползва с доказателствена стойност, ако бъде повдигнато обвинение с обвинителен акт и делото се разглежда по общия ред. 
Мотиви от 28.10.2010г.

184

ЧНД No 157/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Х.Х.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 14.10.2010 г. на РП Котел за спиране на дознание № 238 / 2010 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.М..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. 

185

НОХД No 159/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Л.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 25.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Д.Л.К.
Обвиняемият Д.Л.К., български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2010 г. в град Котел управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда (1,32 на хиляда), установено по съответния ред, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.  На обв. Д.Л.К., с посочени данни, за извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от шест месеца. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.  Обв. Д.Л.К., с посочени данни, СЕ ЛИШАВА на основание чл.343г от НК от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред. 

186

ЧНД No 160/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

И.П.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 1.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО постановление от 11.10.2010 г. на Районна прокуратура Котел за прекратяване на дознание № 298/2010 г. на РУ на МВР Котел в частта му, в която е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129 от НК.  ВРЪЩА делото на РП Котел за изпълнение на указанията, дадените в обстоятелствената част на определението.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ОС Сливен в седемдневен срок от съобщението му на РП Котел и на жалбоподателя, че е изготвено. 

187

ЧНД No 163/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

М.Х.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 4.11.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на пострадалия М.Х.Б., ЕГН **********,***, постановление от 20.10.2010 г. на РП Котел за спиране на дознание № 157 / 2010 г. на РУ Полиция като НЕОБОСНОВАНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано. 

188

НОХД No 164/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Д.Ж.К.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Споразумение от 29.10.2010г., в законна сила от 30.10.2010г.
Д.Ж.К.
Обвиняемият Д.Ж.К., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, на 08.07.2010 г. в гр. Котел, управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК № СН 42 64 СА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2, а именно 1.96 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410”, с фабричен номер 0817, с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК. На подсъдимия Д.Ж.К., с посочени данни, за извършеното от него престъпление по чл. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, изразяващи се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, както и ЛИШАВАНЕ от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от отнемане на свидетелството за правоуправление, като на основание чл.59 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред.

189

НОХД No 165/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Н.И.К.,
И.К.П.,
Р.С.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1 т.1 от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 165 по описа на РС Котел за 2010 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 165 / 2010 на РС Котел.ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 165 поописа на РС Котел за 2010 г. на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа дерото.Определението е окончателно

190

НАХД No 174/2010

По УБДХ

РУ " ПОЛИЦИЯ " КОТЕЛ

П.Й.Е.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
П.Й.Е.
ПРИЗНАВА П.Й.Е., бълг. гражданин, роден на *** г. в гр. Котел, пенсионер, женен, неосъждан, постоянен адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2010 г. в град Котел извършил непристойна проява, изразяваща се в обидни и непристойни думи и действия спрямо Е
. Е. и спрямо органите на реда, в присъствието на други граждани, като е нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1 от УБДХ му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 100:00 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Мотиви от 11.11.2010г.

191

ЧНД No 179/2010

НЧХ от досъдебното производство

И.Й.Х.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ постановление от 15.11.2010 г., с което прокурор от РП Котел е отказал да върне на Г
. Й.Х., ЕГН **********,***, 1 куб. метър дърва от круша и 7 куб. метра церови дърва за огрев, като незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ВРЪЩА на основание чл. 111, ал.2 от НПК на собственика Г. Й.Х., ЕГН **********,***, 1 куб. метър дърва от круша и 7 куб. метра церови дърва за огрев, задържани неправомерно в РУ Полиция Котел по силата на акт за установяване на административно нарушение № 116 / 04.11.2010 г., серия 305К, № 051010, съставен от Д. В. – горски надзирател при ДЛС Котел, неприобщени като веществени доказателства по дознание № 386/03.11.2010 г. на РУ Полиция Котел. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано.  ДА СЕ ВЪРНЕ на РП Котел дознание № 386/03.11.2010 г. заедно със заверен препис от настоящото определение. УКАЗВА на наблюдаващия прокурор и на водещия делото дознател незабавно да предприемат необходимите действия по изпълнение на настоящото определение.  

192

ЧНД No 185/2010

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

 

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Определение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
РАЗПИТЪТ проведен!

193

ЧНД No 189/2010

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
С.К.В.

 

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 8.12.2010г., в законна сила от 8.12.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 01.12.2010 г. на РП Котел за спиране на дознание № 332 / 2010 г. на РУ Полиция и ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.В..   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да бъде обжалвано 

194

НОХД No 201/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

А.П.К.,
Д.Л.М.,
И.К.И.

Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 27.12.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
ОТВЕЖДА на основание чл.29, ал.1 б"г" от НПК съдията - докладчик Йовка Бъчварова от разглеждане на НОХД № 201 по описа на РС Котел за 2010 г.ПРЕКРАТЯВА съдебвото производство по НОХД № 201 / 2010 г. на РС Котел. ИЗПРАЩА на основание чл.43, т.3 от НПК НОХД № 201 по описа на РС Котел за 2010 г. на Председателя на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. Определението е оконачателно.

195

НОХД No 202/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

Б.Х.М.

Председател и докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА

Определение от 30.12.2010г., в законна сила от 30.12.2010г.
НЕ ОДОБРЯВА като противоречащо на закона постигнатото между РП Котел и защитника на обвиняемия Б
. М. споразумение, с което обвиняемият се е признал за виновен затова, че е извършил престъпление по чл.343в, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК.  ВРЪЩА делото на РП Котел с указания, изложени в обстоятелствената част на протоколното определение.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  УКАЗВА на обвиняемия, че направеното от него самопризнание няма да се ползва с доказателствена стойност, ако делото се разглежда по реда на чл.78а от НК.
Мотиви от 30.12.2010г.

196

НОХД No 203/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ

П.Г.Т.

Председател и докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ

Споразумение от 30.12.2010г., в законна сила от 31.12.2010г.
П.Г.Т.
Обвиняемият П.Г.Т., с посочени данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2010г. в с. Градец Област Сливенска управлявал лек автомобил „ Алфа Ромео” с ДК № 6958 РХ, собственост на П
. Я. Д.,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 ( 1,61) на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Дрегер- 7410”, фабричен № 0187 и стикер № 2705 – престъпление по чл. 343б, ал1, от НК На обвиняемия П.Г.Т., с посочени данни, за извършеното от него престъпление при условията на чл. 54 от НК се налага наказание три месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66 от НК се отлага за срок от три години. На основание чл. 343г от НК на подсъдимия П.Г.Т. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца,считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление.