Районен съд - Котел
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 16.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 647/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Ж.Б. Ж.Ч.Р. Докладчик:
ЙОВКА Ж. БЪЧВАРОВА
Определение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
2 ЧГД No 8/2019 Приемане и отказ от наследство Р.С.Б. С.И.Й. Докладчик:
ИВАН С. ЧЕНКОВ
Определение от 11.1.2019г.
В законна сила на 11.1.2019г.