Република България

Районен съд
Котел

Размер на шрифта - +

Свободни работни места

 

Районен съд - Котел обявява провеждането на конкурс за заемане на длъжността : „Съдебен архивар"

Заповед за обявяване на конкуса

Длъжностна характеристика - "Съдебен архивар"

 

Необходими документи при кандидатстване: